atlas-roslin.pl

Tortula lanceolata R.H.Zander

brodek lancetowaty
Pottia lanceolata (Hedw.) Müll.Hal.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈