atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa ‘Christmas Marvel’

tulipan odm. Christmas Marvel
Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan odm. Calypso (Tulipa ‘Calypso’)tulipan odm. Hearts Delight (Tulipa ‘Hearts Delight’)
Tulipa ‘Christmas Marvel’ (tulipan odm. Christmas Marvel)
cv. Christmas Marvel; 21.04.2011 copyright © by Jacek Soboń
Tulipa ‘Christmas Marvel’ (tulipan odm. Christmas Marvel)
cv. Christmas Marvel
Tulipa ‘Christmas Marvel’ (tulipan odm. Christmas Marvel)
cv. Christmas Marvel