atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tricyrtis macropoda Miq.

Tricyrtis Tricyrtis Tricyrtis TricyrtisTricyrtisTricyrtis macranthatrójsklepka szerokolistna (Tricyrtis latifolia)
Tricyrtis macropoda
11.2009, OB Genewa (Szwajcaria); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20091100.2.pk - Tricyrtis macropoda; OB Genewa (Szwajcaria)
091100-2
leg. Paweł Kalinowski
/OB Genewa (Szwajcaria)/ #1