takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Tragopogon floccosus Waldst. et Kit. var. heterospermus (SCHWEIGG.) C. Regel

kozibród pajęczynowaty
Tragopogon heterospermus Schweigg.
na stronie — występowanie