takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Thesium arvense Horvátovszky

ThesiumThesiumleniec łąkowy (Thesium pyrenaicum)
skróty
Thesium arvense
06.2013, Siedlce, woj. mazowieckie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Thesium arvense
XL
Thesium arvense

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thesium (leniec)kl 6806
Bylina, rzadziej roślina dwuletnia, 10 – 30 (50) cm wysokości. Kłącze krótkie wielogłowe, bez rozłogów.

space

Kwiatostan zwykle złożony, wiechowaty, rzadziej groniasty.

[uwagi, Paweł Kalinowski]
Od leńca pospolitego (Thesium linophyllon) różni się kępkową formą wzrostu, często groniasto rozgałęzionym kwiatostanem z gałązkami zawsze jednokwiatowymi (kwiaty nigdy po 3) oraz rynienkowatymi, jednożyłkowymi liśćmi. Jest to prawdopodobnie jedyne stanowisko tego gatunku stwierdzone w Polsce. Gatunek, jako jeden z nielicznych w rodzaju leniec (Thesium), występuje na siedliskach antropogenicznych poza swoim naturalnym zasięgiem (strefa stepu i lasostepu we wschodniej Europie i centralnej Azji). Jako zawleczony był dotychczas notowany na przydrożach i nasypach kolejowych w środkowej i północnej Rosji, na Białorusi i Łotwie