Tortula modica R.H.Zander

brodek zwyczajny
na stronie — znaleziska