takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.382)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Carex divulsa Stokes ssp. divulsa

turzyca rozsunięta
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
14.06.2016, rez. Lipowiec; copyright © by Jerzy Kruk XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta)
XL
W dole kwiatostanu zwykle 1-2 gałązki.
Przysadki jasnozielone.
Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości, dojrzałe nieco odstające od osi kłoska.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.382 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. Lasy, zarośla.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200617.1.arys - Carex divulsa ssp. divulsa (turzyca rozsunięta); Woj. warmińsko-mazurskie, powiat Szczytno, gm. Rozogi, 2,1 km na NW od miejscowości Rozogi
200617-1
leg. Andrzej Ryś, det. Piotr Kobierski i Jacoob Koppman
/Woj. warmińsko-mazurskie, powiat Szczytno, gm. Rozogi, 2,1 km na NW od miejscowości Rozogi/ #6