ochrona

W okresie 2001-2004 cały rodzaj podlegał ochronie częściowej.
W okresie 2004-2014 cały rodzaj podlegał ochronie ścisłej z wyłączeniem podlegających ochronie częściowej torfowca kończystego (Sphagnum fallax) i torfowca nastroszonego (Sphagnum squarrosum). W stosunku do pierwszego dopuszczano pozyskiwanie przez ręczny zbiór darni.
Obecnie ochronie ścisłej podlega jedynie torfowiec Lindberga (Sphagnum lindbergii) a pozostałe, wyspecyfikowane, ochronie częściowej.