Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.

torfowiec szpiczastolistny
na stronie — występowanie · znaleziska
Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny)
pół.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny)
Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.140 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.198.jmak - Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny); pół.-zach. Niemcy
jmak.198
leg. Jarosław Makowski
/pół.-zach. Niemcy/ #3