atlas-roslin.pl

Sphagnum subnitens Russow et Warnst.

torfowiec pierzasty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈