Sphagnum subnitens Russow et Warnst.

torfowiec pierzasty
na stronie — występowanie