takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Triteleia peduncularis Lindl.

Triteleia peduncularis
06.2008, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080600.18.pk - Triteleia peduncularis; Szczeglacin
080600-18
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1