Timmia bavarica Hessl.

trzęślik bawarski
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
2018, Jura Szwabska, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)
Timmia bavarica (trzęślik bawarski)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180000.2.jmak - Timmia bavarica (trzęślik bawarski); Jura Szwabska, Niemcy
180000-2
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #20