atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.215)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Aconitum lycoctonum L. em. Koelle ssp. lycoctonum

tojad lisi typowy
Aconitum vulparia auct. polon. non Rchb.
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
14.07.2002, Gilowice k. Żywca; copyright © by Antoni Mielnikow
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Aconitum (tojad)kl 7049
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Bylina; korzeń niezgrubiały, wielogłowy. Pęd zwykle rozgałęziony, 50 – 120 cm wysokości.

space

Szypułki kwiatowe owłosione.

space

Ostroga miodników spiralnie skręcona.

space

Słupki 3, nagie lub owłosione krętymi włoskami, wyjątkowo z gruczołowatymi.

Kwitnienie (czerwiec)lipiec – sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.215 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Poz. 216 też odnosi się do tego taksonu.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje w Beskidzie Żywieckim.

space

Wcześniej podawany przez Polskich autorów jako Aconitum vulparia. Na liście roślin chronionych (2014r.) występują dwie pozycje: 215. Aconitum lycoctonum i 216. Aconitum vulparia - odnoszą się do tego samego desygnatu bo Aconitum vulparia Rchb ≡ Aconitum lycoctonum L. ssp. vulparia (Rchb.) Nyman. jest podgatunkiem zachodnioeuropejskim, w Polsce nie występuje.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.169.konrad_kaczmarek - Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
169
leg. Konrad Kaczmarek #7
znalezisko 20020714.1.am - Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy); Gilowice k. Żywca
020714-1
leg. Antoni Mielnikow
/Gilowice k. Żywca/ #3
znalezisko 20210901.101.kkcz - Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-101
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
🌱
💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny
wysokość: 1 – 1.5 m
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba przeciętnie wilgotna • odczyn — gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie: