atlas-roslin.pl

Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen

torfowiec wąskolistny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sphagnum sec. Cuspidata Sphagnum sec. Cuspidata Sphagnum sec. Cuspidata Sphagnum sec. Cusp…Sphagnum sec. Cuspidatatorfowiec kończysty (Sphagnum fallax)torfowiec pogięty (Sphagnum flexuosum)

występowanie

Mszaki.[360]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.145 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sphagnum angustifolium (torfowiec wąskolistny)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.