Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen

torfowiec wąskolistny
na stronie — występowanie