atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai ‘Salsa’

jaśmin azjatycki 'Salsa'
Trachelospermum asiaticum ‘Salsa’ (jaśmin azjatycki 'Salsa')
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.49.js - Trachelospermum asiaticum ‘Salsa’ (jaśmin azjatycki 'Salsa'); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-49
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Salsa/ #1