↓nielistki 8-20 (30) mm szerokości
Astragalus glycyphyllos
pokrój
Astragalus glycyphyllos
kwiatostan
Astragalus glycyphyllos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Widne lasy i ich skraje, zarośla, murawy, nasypy, tereny kolejowe. Na glebach różnego typu, zwykle dość głębokich, cienkich, stosunkowo suchych lub umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych i częściowo ocienionych.
↑nie listki 1-8 mm szerokości
↓niekwiaty żółtawe, żółtobiałe, żółte lub zielonawe
↓niekwiaty niemal siedzące, kwiatostan zbity
Astragalus cicer
łan kwitnących roślin
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
kwiat z boku
Astragalus cicer
młode strąki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki jajowate do szeroko elipsoidalnych, rozdęte, 6-10 mm szerokości, wzdłuż obu szwów zagłębione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus cicer L. (traganek pęcherzykowaty)
wystepowanie - Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Dość suche łąki i pastwiska, zarośla, skraje lasów, miedze, pobocza, szlaki kolejowe. Na glebach różnego typu, przeważnie zasadowych.
↑nie kwiaty na wyraźnych szypułkach, kwiatostany luźne
↓nieliście z 3-6 parami listków, przylistki jajowate
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki niewiele rozdęte, poniżej 1 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus frigidus (L.) A. Gray (traganek wytrzymały)
wystepowanie - Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
syn. Astragalus frigidus (L.) Bunge · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Tatry w piętrze kosówki i alpejskim na skałach i upłazach wapiennych.
↑nie liście z 5-11 parami listków, przylistki lancetowate
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Strąki silnie rozdęte, często powyżej 1 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Bardzo rzadko w Tatrach, skały i upłazy wapienne lub piaskowce kwarcytowe.
↑nie kwiaty niebieskofioletowe, czerwonofioletowe lub purpurowe, białawe
↓nielistków (2) 3-5 (8) par
↓niekwiatostan 9-22-kwiatowy
Astragalus australis (traganek jasny)
Astragalus australis (traganek jasny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus australis (L.) Lam. (traganek jasny)
wystepowanie - Astragalus australis (traganek jasny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  W Tatrach i Pieninach. Na na skałach i upłazach wapiennych, rzadko na piaskowcach zasobnych w wapń.
↑nie kwiatostan 3-9-kwiatowy
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski dwudzielne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus arenarius L. (traganek piaskowy)
wystepowanie - Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Piaski, bory sosnowe i ich skraje; stanowiska suche.
↑nie listków (4) 5-15 (18)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓niekwiatostan luźny
Astragalus alpinus (traganek alpejski)
Astragalus alpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus alpinus L. (traganek alpejski)
takson wyłączony z flory Polski [rośnie w Tatrach ale po stronie słowackiej] [491]
  W Tatrach ale po stronie słowackiej, skały i upłazy wapienne.
↑nie kwiatostan zbity, główkowaty
↓niewłoski pojedyncze
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus danicus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan kulisty, w czasie owocowania także zbity, niewydłużony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Astragalus danicus Retz. (traganek duński)
wystepowanie - Astragalus danicus (traganek duński)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Umiarkowanie suche i suche murawy, widne lasy. Na glebach różnego typu, na stanowiskach ciepłych, suchych, słonecznych lub nieznacznie ocienionych.
↑nie włoski podwójne
Astragalus onobrychis
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan zbity, owalny, wydłuża się aż do owocowania.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Kserotermiczne murawy, luźne zarośla, brzegi lasów, przydroża.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji