listki 8-20(30)mm szerokości (↓nie)
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Astragalus glycyphyllos (traganek szerokolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i ich skraje, zarośla, murawy, nasypy, tereny kolejowe. Na glebach różnego typu, zwykle dość głębokich, cienkich, stosunkowo suchych lub umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych i częściowo ocienionych.
  
  
listki 1-8mm szerokości (↑nie)
  
    
kwiaty żółtawe, żółtobiałe, żółte lub zielonawe (↓nie)
    
      
kwiaty niemal siedzące, kwiatostan zbity (↓nie)
Astragalus cicer
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
Astragalus cicer
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Strąki jajowate do szeroko elipsoidalnych, rozdęte, 6-10mm szerokości, wzdłuż obu szwów zagłębione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość suche łąki i pastwiska, zarośla, skraje lasów, miedze, pobocza, szlaki kolejowe. Na glebach różnego typu, przeważnie zasadowych.
      
      
kwiaty na wyraźnych szypułkach, kwiatostany luźne (↑nie)
      
        
liście z 3-6 parami listków, przylistki jajowate (↓nie)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Strąki niewiele rozdęte, poniżej 1cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry w piętrze kosówki i alpejskim na skałach i upłazach wapiennych.
        
        
liście z 5-11 parami listków, przylistki lancetowate (↑nie)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Strąki silnie rozdęte, często powyżej 1cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko w Tatrach, skały i upłazy wapienne lub piaskowce kwarcytowe.
        
    
kwiaty niebieskofioletowe, czerwonofioletowe lub purpurowe, białawe (↑nie)
    
      
listków (2)3-5(8) par (↓nie)
      
        
kwiatostan 9-22-kwiatowy (↓nie)
Astragalus australis (traganek jasny)
Astragalus australis (traganek jasny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· ta cecha dia ...
Astragalus australis (traganek jasny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Tatrach i Pieninach. Na na skałach i upłazach wapiennych, rzadko na piaskowcach zasobnych w wapń.
        
        
kwiatostan 3-9-kwiatowy (↑nie)
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Włoski dwudzielne.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, bory sosnowe i ich skraje; stanowiska suche.
        
      
listków (4)5-15(18) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
      
        
kwiatostan luźny (↓nie)
Astragalus alpinus (traganek alpejski)
Astragalus alpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
Astragalus alpinus (traganek alpejski)
rośnie w Tatrach ale po stronie słowackiej
  W Tatrach ale po stronie słowackiej, skały i upłazy wapienne.
        
        
kwiatostan zbity, główkowaty (↑nie)
        
          
włoski pojedyncze (↓nie)
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus danicus
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan kulisty, w czasie owocowania także zbity, niewydłużony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Astragalus danicus (traganek duński)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Umiarkowanie suche i suche murawy, widne lasy. Na glebach różnego typu, na stanowiskach ciepłych, suchych, słonecznych lub nieznacznie ocienionych.
          
          
włoski podwójne (↑nie)
Astragalus onobrychis
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan zbity, owalny, wydłuża się aż do owocowania.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Kserotermiczne murawy, luźne zarośla, brzegi lasów, przydroża.