atlas-roslin.pl

Astragalus [🔉 as·tra·ga·lus]

traganek
  
↓nielistki 8 – 20 (30) mm szerokości
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
Astragalus glycyphyllos (traganek szerokolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i ich skraje, zarośla, murawy, nasypy, tereny kolejowe. Na glebach różnego typu, zwykle dość głębokich, cienkich, stosunkowo suchych lub umiarkowanie wilgotnych, w miejscach nasłonecznionych i częściowo ocienionych.
  
  
↑nie listki 1 – 8 mm szerokości
  
    
↓niekwiaty żółtawe, żółtobiałe, żółte lub zielonawe
    
      
↓niekwiaty niemal siedzące, kwiatostan zbity
Astragalus cicer
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
Astragalus cicer
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Strąki jajowate do szeroko elipsoidalnych, rozdęte, 6 – 10 mm szerokości, wzdłuż obu szwów zagłębione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dość suche łąki i pastwiska, zarośla, skraje lasów, miedze, pobocza, szlaki kolejowe. Na glebach różnego typu, przeważnie zasadowych.
      
      
↑nie kwiaty na wyraźnych szypułkach, kwiatostany luźne
      
        
↓nieliście z 3 – 6 parami listków, przylistki jajowate
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Strąki niewiele rozdęte, poniżej 1 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
wystepowanie
syn. Astragalus frigidus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry w piętrze kosówki i alpejskim na skałach i upłazach wapiennych.
        
        
↑nie liście z 5 – 11 parami listków, przylistki lancetowate
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Strąki silnie rozdęte, często powyżej 1 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bardzo rzadko w Tatrach, skały i upłazy wapienne lub piaskowce kwarcytowe.
        
    
↑nie kwiaty niebieskofioletowe, czerwonofioletowe lub purpurowe, białawe
    
      
↓nielistków (2) 3 – 5 (8) par
      
        
↓niekwiatostan 9 – 22-kwiatowy
Astragalus australis (traganek jasny)
Astragalus australis (traganek jasny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagn ...
Astragalus australis (traganek jasny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W Tatrach i Pieninach. Na na skałach i upłazach wapiennych, rzadko na piaskowcach zasobnych w wapń.
        
        
↑nie kwiatostan 3 – 9-kwiatowy
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Włoski dwudzielne.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, bory sosnowe i ich skraje; stanowiska suche.
        
      
↑nie listków (4) 5 – 15 (18)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
      
        
↓niekwiatostan luźny
Astragalus alpinus (traganek alpejski)
Astragalus alpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Włoski pojedyncze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
Astragalus alpinus (traganek alpejski)
rośnie w Tatrach ale po stronie słowackiej
  W Tatrach ale po stronie słowackiej, skały i upłazy wapienne.
        
        
↑nie kwiatostan zbity, główkowaty
        
          
↓niewłoski pojedyncze
Astragalus danicus (traganek duński)
Astragalus danicus
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan kulisty, w czasie owocowania także zbity, niewydłużony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Astragalus danicus (traganek duński)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Umiarkowanie suche i suche murawy, widne lasy. Na glebach różnego typu, na stanowiskach ciepłych, suchych, słonecznych lub nieznacznie ocienionych.
          
          
↑nie włoski podwójne
Astragalus onobrychis
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan zbity, owalny, wydłuża się aż do owocowania.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Astragalus onobrychis (traganek długokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Kserotermiczne murawy, luźne zarośla, brzegi lasów, przydroża.