atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę U

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
ubi
ubiorek - Iberis
 — ✧ baldaszkowaty - Iberis umbellata L.
 — ✧ baldaszkowy - Iberis umbellata L.
 — ✧ gorzki - Iberis amara L.
 — ✧ hiacyntowy - Iberis amara L.
 — ✧ okółkowy - Iberis umbellata L.
 — ✦ pierzasty - Iberis pinnata L.
 — ✦ Pruita - Iberis pruitii Tineo
 — ✧ tarczkowy - Iberis umbellata L.
 — ✧ wiecznie zielony - Iberis sempervirens L.
 — ✧ wieńcowy - Iberis amara L.
ucz
uczep - Bidens
 — * amerykański - Bidens frondosa L.
 — ** owłosiony - Bidens pilosa L.
 — ** rózgowaty - Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
 — [*] śląski - Bidens radiata Thuill.
 — trójlistkowy - Bidens tripartita L.
 — ** zapaliczkowaty - Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.
 — ✦ złocisty - Bidens aurea (Aiton) Sherff
 — zwisły - Bidens cernua L.
 — * zwodniczy - Bidens connata H. L. Mühl.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
uko
ukośnica - Begonia
 — ✧ bulwiasta - Begonia ×tuberhybrida Voss
 — ✧ stale kwitnąca - Begonia ×hortensis Graf et Zwicky
ukw
ukwap - Antennaria
 — ✦ alpejski - Antennaria alpina (L.) Gaertn.
 — ✦ babkolistny - Antennaria plantaginifolia (L.) Hook.
 — ✦ drobnokwiatowy - Antennaria parviflora Nutt.
 — dwupienny - Antennaria dioica (L.) Gaertn. NT
 — karpacki typowy - Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. ssp. carpatica NT
 — ✦ kutnerowaty - Antennaria dioica (L.) Gaertn. cv. Tomentosa
 — ✦ różowy - Antennaria rosea Greene ssp. rosea
 — ✦ zaniedbany - Antennaria neglecta Greene
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
ule
* Ulex europaeus L. - kolcolist zachodni
ulę
ulęgałka - Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
ulm
Ulmaceae - wiązowate
Ulmus - wiąz
 — ✦ americana L. - wiąz amerykański
 — campestris auct., non L.  ⟶ Ulmus minor Mill. emend. Richens - wiąz pospolity
 — carpinifolia Gled.  ⟶ Ulmus minor Mill. emend. Richens - wiąz pospolity
 — carpinifolia Ruppius ex Suckow  ⟶ Ulmus minor Mill. emend. Richens - wiąz pospolity
 — ✦ davidiana Planch. - wiąz Davida
 — glabra Huds. - wiąz górski
 — ✦ ×hollandica Mill. - wiąz holenderski
 — laevis Pall. - wiąz szypułkowy
 — minor Mill. emend. Richens - wiąz pospolity
 — minor Mill. var. suberosa Rehd.
 — ✦ parvifolia Jacq. - wiąz drobnolistny
 — ✦ procera Salisb. - wiąz angielski
 — ✧ pumila L. - wiąz syberyjski
 — scabra Mill.  ⟶ Ulmus glabra Huds. - wiąz górski
 — ✦ ×viminalis Lodd.
ulo
≀ Ulota - nastroszek
 — ≀ bruchii Hornsch. ex Brid. - nastroszek Brucha
 — ≀ coarctata (P.Veauv.) Hamm. - nastroszek długoszypułkowy
 — ≀ crispa (Hedw.) Brid. - nastroszek kędzierzawy
 — ≀ drummondii (Hook. et Grev.) Brid. - nastroszek Drummonda
 — ≀ hutchinsiae (Sm.) Hamm. - nastroszek amerykański
 — ≀ phyllantha Brid. - nastroszek morski
 — ≀ rehmannii Jur. - nastroszek Rehmanna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
ulv
Ulva - ulwa
 — clathrata (Roth) C.Agardh 1811 - taśma przeświecająca
 — compressa Linnaeus 1753 - ulwa ściśnięta
 — intestinalis Linnaeus 1753 - ulwa kiszkowata
 — linza Linnaeus 1753 - ulwa kreskowata
ulw
ulwa - Ulva
 — kiszkowata - Ulva intestinalis Linnaeus 1753
 — kreskowata - Ulva linza Linnaeus 1753
 — ściśnięta - Ulva compressa Linnaeus 1753
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
uła
ułanka - Fuchsia
ułu
ułudka - Omphalodes
 — ✦ kapadocka - Omphalodes cappadocica (Willd.) DC.
 — leśna - Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank VU
 — ✧ wiosenna - Omphalodes verna Moench
umb
✦ Umbilicus oppositifolius (Ledeb. ex Nordm.) Ledeb.  ⟶ Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb. ex Nordm.) A. Berger - chiastofil naprzeciwlistny
✦ Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
✦ umbilikus naprzeciwlistny - Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb. ex Nordm.) A. Berger
uni
✧ Uniola latifolia Michx.  ⟶ Chasmanthium latifolium H. O. Yates - obiedka szerokolistna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
urd
urdzik - Soldanella
 — górski - Soldanella montana Willd.
 — karpacki - Soldanella carpatica Vierh.
 — węgierski - Soldanella hungarica Simonk.
ure
✦ Urena lobata L.
urg
✦ urginia morska - Drimia maritima (L.) Stearn
uro
urodlin - Asimina
 — ✦ trójłatkowy - Asimina triloba (L.) Dunal
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
urs
✦ Ursinia anethoides (DC.) N.E. Br. - ursynia koprolistna
✦ Ursinia anthemoides (L.) Poir.
ursynia - Ursinia anethoides (DC.) N.E. Br.
 — ✦ koprolistna - Ursinia anethoides (DC.) N.E. Br.
 — ✦ pomarańczowa - Ursinia anethoides (DC.) N.E. Br.
urt
Urtica - pokrzywa
 — atrovirens Req. ex Loisel.
 — bianorii (Knoche) Paiva
 — ** cannabina L. - pokrzywa konopiolistna
 — circularis (Hicken) Sorarú
 — dioica L. - pokrzywa zwyczajna
 — dioica siewka - rozwój pokrzywy zwyczajnej
 — dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek  ⟶ Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz - pokrzywa poziewnikolistna
 — ** dodartii L.  ⟶ Urtica pilulifera L. - pokrzywa kuleczkowata
 — ferox G.Forst.
 — flabellata Kunth
 — galeopsifolia Wierzb. ex Opiz - pokrzywa poziewnikolistna
 — gracilis Aiton
 — holosericea Nutt.
 — kioviensis Rogow.
 — magellanica Juss. ex Poir.
 — membranacea Poir. ex Savigny
 — ** pilulifera L. - pokrzywa kuleczkowata
 — platyphylla Wedd.
 — pubescens Ledeb.
 — * urens L. - pokrzywa żegawka
Urticaceae - pokrzywowate
urticalean rosids - pokrzywowce
Urticales  ⟶ urticalean rosids - pokrzywowce
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
urz
** urzeł barwierski - Isatis tinctoria L.
** urzet barwierski - Isatis tinctoria L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ub  · uk  · ul ulv ·   · ur urz · us 
usz
≀ usznica - Radula
 — ≀ górska - Radula lindenbergiana Gottsche ex C.Hartm.
 — ≀ spłaszczona - Radula complanata (L.) Dumort.
utr
Utricularia - pływacz
 — australis R. Br. - pływacz zachodni NT
 — bremii HEER - pływacz Brema CR
 — intermedia Hayne - pływacz średni VU
 — minor L. - pływacz drobny NT
 — minor agg. - pływacz drobny (agg.)
 — neglecta Lehm.  ⟶ Utricularia australis R. Br. - pływacz zachodni NT
 — ochroleuca R.W. Hartm. - pływacz krótkoostrogowy EN
 — stygia G.Thor
 — vulgaris L. - pływacz zwyczajny NT
uvu
✦ Uvularia grandiflora Sm. - jagodowiec wielkokwiatowy
✦ Uvularia sessilifolia L. - jagodowiec bezogonkowy
uwr
uwroć wodna - Crassula aquatica (L.) Schönland CR
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji