atlas-roslin.pl

Triticum [🔉 tri·ti·kum]

pszenica
  
↓nieplewy błoniaste 25 – 35 mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Ziarniak po dojrzeniu wypadający z plewek.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
  Triticum polonicum L. — pszenica polska — jest nazwą mylącą. Jest to trawa uprawiana w Galicji hiszpańskiej, u nas sporadycznie zawlekana.
  
  
↑nie plewy pergaminowe, do 15 mm długości, nie zakrywają plewek dolnych
  
    
↓nieoś kłosa mocna, niełamliwa, pozostaje po dojrzeniu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Ziarniaki łatwo wyłuskujące się z plew, nagie, z obu stron bruzdy wypukłe, przez co ziarniaki obłe.
    
      
↓nieoś kwiatostanu w miejscu nasady kłoska bez pęczka włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Plewy w górze z ostrym kilem, w dole ±zaokrąglone, ościste lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
↓niekłos wąski, ponad 3× dłuższy niż szerszy
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Plewki dolne bezostne lub ościste.
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
syn. Triticum vulgare · takson uprawiany
  Bardzo często uprawiane zboże. Przejściowo dziczejące.
        
          
plewy jednonerwowe, równowąsko-lancetowate
Triticale
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
×Triticale rimpaui (pszenżyto zwyczajne)
syn. Triticosecale ×rimpaui · Secale cereale × Triticum aestivum · takson uprawiany
  Uprawiany jako zboże mieszaniec pszenicy (Triticum aestivum) i żyta (Secale cereale).
          
        
↑nie kłos gruby, do 3× dłuższy niż szerszy
Triticum compactum (pszenica zbita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje s ...
· Plewki dolne bezostne lub ościste.
Triticum compactum (pszenica zbita)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Dawne zboże uprawiane w Europie południowej.
        
      
↑nie oś kwiatostanu w miejscu nasady kłoska z pęczkiem włosków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Plewy na całej długości z ostrym kilem, aż oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
      
        
↓niekłos do 6 cm długości; kłoski dłuższe niż szersze
Triticum durum (pszenica twarda)
Triticum durum (pszenica twarda)
Triticum durum (pszenica twarda)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Kłoski dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Triticum durum (pszenica twarda)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020
  Triticum durum Desf. — pszenica twarda

Zboże uprawiane w cieplejszych rejonach.

        
        
↑nie kłos ponad 6 cm długości; kłoski tak długie jak szerokie lub szersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kłoski tak długie jak szerokie lub szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  Triticum turgidum L. — pszenica szorstka

Dawniej zawlekana.

        
    
↑nie oś kłoska po dojrzeniu łamliwa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Ziarniaki szczelnie zamknięte w plewach, nagie, z obu stron bruzdy płaskie, przez co ostrokanciaste.
    
      
↓niekłoski dwukwiatowe, kłosek z jedną ością
Triticum monococcum (pszenica samopsza)
XL
Triticum monococcum (pszenica samopsza)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Plewy z ostrym kilem, na górze z dwoma ostrymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Dawniej uprawiane zboże.
      
      
↑nie kłoski 3 – 5-kwiatowe, w tym zwykle dwa kwiaty płodne, w kłosku przynajmniej 2 ości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Zęby na plewach tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
↓niekłos luźny, w przekroju kwadratowy
Triticum spelta (pszenica orkisz)
Triticum spelta
Triticum spelta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Plewki dolne krótkoościste lub bezostne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
  Dawniej uprawiane zboże.
        
        
↑nie kłos gęsty, spłaszczony
Triticum dicoccon (pszenica płaskurka)
XL
Triticum dicoccon (pszenica płaskurka)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Plewki dolne dlugoościste.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  Dawniej uprawiana trwa zbożowa, zawlekana.