Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense
kępa z uschniętymi wiechami kłosokształtnymi
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense
fragment wiechy kłosokształtnej
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
3D
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Phleum (tymotka)kl 8298

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Phleum pratense (tymotka łąkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Pospolita, także uprawiana, wysiewana. Łaki i pastwiska, także wilgotne.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Phleum (tymotka)kl 8298

wybrane okazy · selected collections

#6
02 05 19 - 8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław Wojszyce/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.920 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.599 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.639 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.243+246 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.719 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.132+t9 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.351+i36+i353+i465+i466+i475+i505 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.240 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.886 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji