atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Phleum pratense L. [🔉 fle·um *]

tymotka łąkowa, brzanka pastewna
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
19.05.2002, Wrocław Wojszyce; copyright © by Marek Snowarski
Phleum pratense
kępa z uschniętymi wiechami kłosokształtnymi; 20.08.2005, Ursynów, łąka; copyright © by Barbara Łotocka
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Phleum pratense
fragment wiechy kłosokształtnej
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
3D
Phleum pratense (tymotka łąkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Phleum (tymotka)kl 8298

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phleum pratense (tymotka łąkowa)
Pospolita, także uprawiana, wysiewana. Łaki i pastwiska, także wilgotne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020519.8.02 - Phleum pratense (tymotka łąkowa); Wrocław Wojszyce
020519-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław Wojszyce/ #6