atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Thymus pseudolanuginosus Ronniger

macierzanka wełnista
Thymus praecox ssp. britannicus (Ronniger) Holub
Thymus Thymus Thymus ThymusThymusThymus intermediusThymus longidens var. lanicaulis
Thymus pseudolanuginosus (macierzanka wełnista)
2018.06.02; 2017, Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Thymus pseudolanuginosus (macierzanka wełnista)
2018.06.02
Thymus pseudolanuginosus (macierzanka wełnista)
2018.06.02

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170000.3.js - Thymus pseudolanuginosus (macierzanka wełnista); Wleń
170000-3
leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3