atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa neustruevae Pobed.

Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan Kołpakowskiego (Tulipa kolpakowskiana)tulipan ‘Orange Favourite’ (Tulipa ‘Orange Favourite’)
Tulipa neustruevae
04.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Tulipa neustruevae
Tulipa neustruevae

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100400.22.pk - Tulipa neustruevae; Szczeglacin
100400-22
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #3