atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Trifolium patens Schreb.

koniczyna odstająca
Chrysaspis patens (Schreb.) Holub
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
16.07.2011, Przemęczany k/Proszowic; copyright © by Jerzy Kruk
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
3D
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
Trifolium patens (koniczyna odstająca)
3D

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne. Pędy wzniesione lub podnoszące się, 15 – 30 (45) cm wysokości; pojedyncze lub najczęściej w nasadzie rozgałęzione; nagie lub odlegle owłosione, ±równomiernie ulistnione.

Listki wąsko eliptyczne do odwrotnielancetowatych, w połowie lub górnych 1/3 najszersze. Środkowy listek na ogonku zwykle (0.7) 1 – 2.2 mm długim, boczne na krótszych (ok. 0.4mm). Przylistki górnych liści jajowate, w nasadzie rozszerzone, do połowy zrośnięte z ogonkiem liściowym.

space

Kwiaty złotożółte, przekwitłe jasnobrązowe; (5.5) 6 – 6.5 (8) mm długości, ich szypułki 0.3 – 0.8 mm, krótsze od rurki kielicha. Kielich z ±nagimi ząbkami. Żagielek wąski, z kilem, słaba lub na brzegach słabo podwinięta, bez wystających żyłek, podłużnie pomarszczona.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień(wrzesień).

występowanie

Trifolium patens (koniczyna odstająca)
wystepowanie
o mapie występowania
Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. U nas zadomowiony na wilgotnych łąkach i pastwiskach, na glebach żyznych o odczynie obojętnym do zasadowego, glinach i piaszczystych glinach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 1933]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)