atlas-roslin.pl

Tortula muralis Hedw.

brodek murowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tortula muralis (brodek murowy)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Tortula muralis (brodek murowy)
XL
Tortula muralis (brodek murowy)
XL
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
XL
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
3D
Tortula muralis (brodek murowy)
3D
wysuszone
Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)

występowanie

Mszaki.[360]
Tortula muralis (brodek murowy)
3D
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tortula muralis (brodek murowy)
Tortula muralis (brodek murowy)
XL
na zerodowanym murku betonowym

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190505.2a.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2a
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #19
znalezisko 20190505.2b.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #3, 1.3D
znalezisko 20190505.2d.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
190505-2d
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #11, 2.3D
znalezisko 20190602.6.19 - Tortula muralis (brodek murowy); ogr. działkowe, Wrocław
190602-6
leg. Marek Snowarski
/ogr. działkowe, Wrocław/ #11
znalezisko 00010000.212.jmak - Tortula muralis (brodek murowy); poł.-zach. Niemcy
212
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #10
znalezisko 20191125.8.19 - Tortula muralis (brodek murowy); Wrocław
191125-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #3, 1.3D