takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Taraxacum subdolum Kirschner et Štépánek