atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę G

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gad
✧ Gadellia lactiflora (M. Bieb.) Schulkina  ⟶ Campanula lactiflora M. Bieb. - dzwonek kremowy
gag
Gagea Salisb. - złoć
 — * arvensis (Pers.) Dumort. - złoć polna VU
 — lutea (L.) Ker. Gawl. - złoć żółta
 — minima (L.) Ker Gawl. - złoć mała
 — pomeranica Ruthe. - złoć pomorska
 — pratensis (Pers.) Dumort. - złoć łąkowa
 — serotina (L.) Ker Gawl. - lilijka alpejska NT
 — spathacea (Hayne) Salisb. - złoć pochwolistna NT
 — * villosa (M.Bieb.) Duby  ⟶ Gagea arvensis (Pers.) Dumort. - złoć polna VU
gai
gailardia - Gaillardia
 — ✧ letnia - Gaillardia pulchella Foug.
 — ✧ nadobna - Gaillardia pulchella Foug.
 — ✧ ogrodowa - Gaillardia aristata Pursh
 — ✧ oścista - Gaillardia aristata Pursh
 — ✧ roczna - Gaillardia pulchella Foug.
 — ✧ trwała - Gaillardia aristata Pursh
Gaillardia - gailardia
 — ✧ aristata Pursh - gailardia oścista
 — ✧ grandiflora hort. non Van Houtte  ⟶ Gaillardia aristata Pursh - gailardia oścista
 — ✧ pulchella Foug. - gailardia nadobna
gaj
≀ gajniczek krótkodzióbkowy - Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch. ex Broth.
≀ gajnik lśniący - Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
≀ gajnikowate - Hylocomiaceae
gajowiec - Galeobdolon
 — żółty - Galeobdolon luteum Huds. emend. Holub
 — żółty górski - Galeobdolon montanum (Pers.) Reichenb.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gal
galangal - Alpinia galanga (L.) Willd.
Galanthus - ścieżyczka
 — ✦ elwesii Hook. f. - śnieżyczka Elwesa
 — ✦ gracilis Čelak.
 — ✦ latifolius Salisb.
 — nivalis L. - śnieżyczka przebiśnieg
 — ✦ reginae-olgae Orph.
 — ✦ woronowii Losinsk.
✦ Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. ssp. linosyris  ⟶ Linosyris vulgaris Cass. ex Less. - ożota zwyczajna VU
✦ Galatella punctata Nees  ⟶ Galatella sedifolia (L.) Greuter
✦ Galatella sedifolia (L.) Greuter
✦ Galatella tatarica (Less.) Novopokr.  ⟶ Aster tataricus (Less.) Turcz. - aster tatarski
galega - Galega orientalis Lam.
Galega officinalis L. - rutwica lekarska
✧ Galega orientalis Lam. - rutwica wschodnia
Galeobdolon - gajowiec
 — ✦ argentatum Smejkal
 — luteum Huds. emend. Holub - gajowiec żółty
 — montanum (Pers.) Reichenb. - gajowiec żółty górski
Galeopsis - poziewnik
 — * angustifolia (Ehrh.) Hoffm. - poziewnik wąskolistny
 — * angustifolia Ehrh.  ⟶ Galeopsis angustifolia (Ehrh.) Hoffm. - poziewnik wąskolistny
 — bifida Boenn. - poziewnik dwudzielny
 — [*] ladanum L. - poziewnik polny
 — pernhofferi Wetist.
 — pubescens Besser - poziewnik miękkowłosy
 — ** segetum Neck. - poziewnik piaskowy
 — speciosa Mill. - poziewnik pstry
 — tetrahit L. - poziewnik szorstki
Galinsoga - żółtlica
 — * ciliata (Raf.) S.F. Blake - żółtlica owłosiona
 — ciliata siewka - rozwój żółtlicy owłosionej
 — * parviflora Cav. - żółtlica drobnokwiatowa
 — parviflora siewka - rozwój żółtlicy drobnokwiatowej
 — * quadriradiata Ruiz. et. Pav.  ⟶ Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake - żółtlica owłosiona
Galium - przytulia
 — album Mill. - przytulia biała
 — album × Galium verum ssp. verum  ⟶ Galium ×pomeranicum Retz.
 — anisophyllon Vill. - przytulia nierównolistna
 — aparine L. - przytulia czepna
 — bellatulum Klok.  ⟶ Galium anisophyllon Vill. - przytulia nierównolistna
 — boreale L. - przytulia północna
 — cracoviense Ehrend. - przytulia krakowska VU
 — cruciata (L.) Scop.  ⟶ Cruciata laevipes Opiz - przytulinka krzyżowa
 — elongatum C. Presl - przytulia wydłużona
 — * glaucum L. - przytulia sina
 — harcynicum Weigel  ⟶ Galium saxatile L. - przytulia hercyńska
 — ** humifusum M.Bieb. - przytulia rozesłana
 — mollugo agg. - przytulia pospolita agg.
 — mollugo s.str. L. - przytulia pospolita s.str.
 — mollugo L. ssp. erectum (Huds.) Syme  ⟶ Galium album Mill. - przytulia biała
 — mollugo L. ssp. insubricum (Gaudin) Arcang.  ⟶ Galium mollugo s.str. L. - przytulia pospolita s.str.
 — mollugo L. ssp. mollugo  ⟶ Galium mollugo s.str. L. - przytulia pospolita s.str.
 — odoratum (L.) Scop. - przytulia wonna
 — palustre L. - przytulia błotna
 — palustre agg. - przytulia błotna agg.
 — palustre L. ssp. caespitosum (G.F.W. Meyer) Oberdorf.
 — palustre L. ssp. elongatum (C. Presl) Lange  ⟶ Galium elongatum C. Presl - przytulia wydłużona
 — ** parisiense L. - przytulia śródziemnomorska
 — ×pomeranicum Retz.
 — pumilum Murray - przytulia szorstkoowockowa
 — pumilum agg. - przytulia szorstkoowockowa agg.
 — rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. - przytulia lepczyca
 — rotundifolium L. - przytulia okrągłolistna NT
 — [*] rubioides L. - przytulia szerokolistna
 — saxatile L. - przytulia hercyńska
 — schultesii Vest - przytulia Schultesa
 — silvestre Pollich  ⟶ Galium pumilum Murray - przytulia szorstkoowockowa
 — * spurium L. - przytulia fałszywa
 — * spurium L. ssp. infestum (Waldst. et Kit.) Janch. - przytulia fałszywa dokuczliwa
 — * spurium L ssp. spurium - przytulia fałszywa typowa
 — sudeticum Tausch - przytulia sudecka EN
 — suecicum (Sterner) Ehrend - przytulia szwedzka CR
 — sylvaticum L. - przytulia leśna
 — * taurinum (L.) Scop. - przytulia taurydzka
 — * tricorne Stokes  ⟶ Galium tricornutum Dandy - przytulia trójrożna EN
 — * tricornutum Dandy - przytulia trójrożna EN
 — trifidum L. - przytulia trójdzielna EN
 — uliginosum L. - przytulia bagienna
 — valdepilosum Heinr. Braun - przytulia stepowa CR
 — vernum Scop.  ⟶ Cruciata glabra (L.) Ehrend. - przytulinka wiosenna
 — ** verrucosum Hudson - przytulia wielkoowockowa
 — verum L. - przytulia właściwa
 — verum agg. - przytulia właściwa agg.
 — verum L. ssp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborný  ⟶ Galium wirtgenii F.W. Schultz - przytulia Wirtgena
 — wirtgenii F.W. Schultz - przytulia Wirtgena
Gallium anisophyllum Vill.  ⟶ Galium anisophyllon Vill. - przytulia nierównolistna
✧ galtonia biaława - Ornithogalum candicans (Baker) J.C. Manning et Goldblatt
✧ Galtonia candicans Decne.  ⟶ Ornithogalum candicans (Baker) J.C. Manning et Goldblatt - galtonia biaława
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gał
≀ gałązkowiec różnolistny - Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum
gałęzatka - Cladophora
 — jedwabista - Cladophora sericea (Hudson) Kützing 1843
 — kłębiasta - Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing 1843
≀ gałęziak prząślik - Eucladium verticillatum (Hedw. et Brid.) Bruch et Schimp.
gałuszka kulecznica - Pilularia globulifera L. CR
gar
✦ garbownik japoński - Coriaria japonica A. Gray
gariowce - Garryaceae
✦ Garrya elliptica Douglas ex Lindl.
✦ Garrya fremontii Torr.
Garryaceae - gariowce
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gau
** Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. - gaudinia krucha
** gaudinia krucha - Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Gaultheria - golteria
 — ✦ miqueliana Takeda  ⟶ Gaultheria pyroloides Hook.f. et Thomson ex Miq.
 — ✦ mucronata (L.f.) Hook. et Arn. - pernecja chilijska
 — ✦ procumbens L. - golteria pełzająca
 — ✦ pyroloides Hook.f. et Thomson ex Miq.
 — ✦ shallon Pursh - golteria szallon
gaura - Gaura lindheimeri Engelm. et A. Gray
✦ Gaura biennis L.  ⟶ Oenothera gaura W.L. Wagner et Hoch
 — ✦ Lindheimera - Gaura lindheimeri Engelm. et A. Gray
✦ Gaura lindheimeri Engelm. et A. Gray - gaura Lindheimera
gay
✦ Gaylussacia frondosa (L.) Torr. et A. Gray
gaz
✧ gazania błyszcząca - Gazania ×hybrida hort.
✧ Gazania ×hybrida hort. - gazania lśniąca
✧ gazania lśniąca - Gazania ×hybrida hort.
✧ gazania ogrodowa - Gazania ×hybrida hort.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
✧ Gazania rigens hort.  ⟶ Gazania ×hybrida hort. - gazania lśniąca
✧ Gazania ×splendens hort  ⟶ Gazania ×hybrida hort. - gazania lśniąca
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gąb
✦ gąbczak walcowaty - Luffa cylindrica
gąz
gązewnik europejski - Loranthus europaeus Jacq.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gen
Genista - janowiec
 — ** anglica L. - janowiec angielski
 — germanica L. - janowiec ciernisty
 — hispanica L. - janowiec hiszpański
 — ✦ lydia Boiss. - janowiec lidyjski
 — pilosa L. - janowiec włosisty NT
 — ✦ pulchella Vis.
 — ✦ radiata (L.) Scop. - janowiec promienisty
 — * sagittalis L.  ⟶ Genistella sagittalis (L.) Gams in Hegi - janowczyk skrzydlaty
 — tinctoria L. - janowiec barwierski
* Genistella sagittalis (L.) Gams in Hegi - janowczyk skrzydlaty
Gentiana - goryczka
 — ✦ acaulis L. - goryczka bezłodygowa
 — aestiva (F.W.Schmidt) Schult.  ⟶ Gentiana verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang. - goryczka wiosenna późna
 — ✦ affinis Griseb.
 — ✦ alpina - goryczka alpejska
 — amarella L.  ⟶ Gentianella amarella (L.) Börner - goryczuszka gorzkawa EN
 — asclepiadea L. - goryczka trojeściowa
 — baltica Murb.  ⟶ Gentianella baltica (Murb.) Börner - goryczuszka bałtycka RE
 — ✦ burseri Lapeyr.
 — campestris L.  ⟶ Gentianella campestris (L.) Börner s.str. - goryczuszka polna DD
 — ciliata L.  ⟶ Gentianella ciliata (L.) Borkh. - goryczuszka orzęsiona
 — clusii E.P.Perrier et Songeon - goryczka krótkołodygowa
 — cruciata L. - goryczka krzyżowa VU
 — ✦ dahurica Fisch. - goryczka dahurska
 — ✦ dinarica Beck - goryczka dynarska
 — excisa
 — ✦ flaccida Petrie  ⟶ Gentianella bellidifolia (Hook.f.) Holub
 — frigida Haenke - goryczka przeźroczysta
 — ✦ froelichii Jan ex Rchb. ssp. zenariae F. Martini et Poldini
 — germianica Willd.  ⟶ Gentianella germanica (Willd.) Börner - goryczuszka Wettsteina DD
 — ✦ gracilipes Turrill
 — ✦ kochiana Perr. et Song. - goryczka Kocha
 — ✦ kurroo Royle
 — ✧ lutea L. - goryczka żółta
 — ✦ macrophylla
 — ✦ moorcroftiana
 — nivalis L. - goryczka śniegowa
 — ✦ paradoxa Albov - goryczka osobliwa
 — ✦ parryi
 — pneumonanthe L. - goryczka wąskolistna VU
 — praecox A. Kern. et Jos. Kern.  ⟶ Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. lutescens - goryczuszka wczesna typowa
 — punctata L. - goryczka kropkowana
 — ✦ septemfida Pall. - goryczka siedmiodzielna
 — ✦ sino-ornata Balf. f. - goryczka jesienna
 — tenella Rottb.  ⟶ Gentianella tenella (Rottb.) Börner - goryczuszka lodnikowa EN
 — ✦ tibetica King. ex Hook.f. - goryczka tybetańska
 — ✦ triflora Pall. - goryczka trójkwiatowa
 — uliginosa Willd.  ⟶ Gentianella uliginosa (Willd.) Börner - goryczuszka błotna CR
 — verna L. - goryczka wiosenna
 — verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang. - goryczka wiosenna późna
 — verna L. ssp. verna - goryczka wiosenna typowa
 — wettsteinii Murb.  ⟶ Gentianella germanica (Willd.) Börner - goryczuszka Wettsteina DD
Gentianaceae - goryczkowate
Gentianales - goryczkowce
Gentianella - goryczuszka
 — amarella (L.) Börner - goryczuszka gorzkawa EN
 — amarella (L.) Börner ssp. uliginosa (Willd.) Robyns  ⟶ Gentianella uliginosa (Willd.) Börner - goryczuszka błotna CR
 — baltica (Murb.) Börner - goryczuszka bałtycka RE
 — ✦ bellidifolia (Hook.f.) Holub
 — bohemica Skalický - goryczuszka czeska EN
 — campestris (L.) Börner s.str. - goryczuszka polna DD
 — campestris (L.) Börner ssp. baltica (Murb.) Tutin  ⟶ Gentianella baltica (Murb.) Börner - goryczuszka bałtycka RE
 — ciliata (L.) Borkh. - goryczuszka orzęsiona
 — germanica (Willd.) Börner - goryczuszka Wettsteina DD
 — germanica (Willd.) E.F. Warb.  ⟶ Gentianella germanica (Willd.) Börner - goryczuszka Wettsteina DD
 — lutescens (Velen.) Holub - goryczuszka wczesna
 — lutescens (Velen.) Holub ssp. carpatica (Hayek) Holub  ⟶ Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub - goryczuszka wczesna karpacka
 — lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub - goryczuszka wczesna karpacka
 — lutescens (Velen.) Holub ssp. lutescens - goryczuszka wczesna typowa
 — lutescens (Velen.) Holub ssp. tatrae (Ronniger) Holub - goryczuszka wczesna tatrzańska
 — magellanica (Gaudich.) Fabris
 — praecox (A. et J. Kerner) E. Mayer ssp. bohemica (Skalický) Holub  ⟶ Gentianella bohemica Skalický - goryczuszka czeska EN
 — tenella (Rottb.) Börner - goryczuszka lodnikowa EN
 — uliginosa (Willd.) Börner - goryczuszka błotna CR
Gentianopsis ciliata (L.) Ma  ⟶ Gentianella ciliata (L.) Borkh. - goryczuszka orzęsiona
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
geo
≀ Geocalycaceae - płożykowate
≀ Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees - płożyk wonny
≀ Georgia pellucida (Hedw.) Rabenh.  ⟶ Tetraphis pellucida Hedw. - czteroząb przeźroczysty
✧ georginia zmienna - Dahlia
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
ger
Geraniaceae - bodziszkowate
Geraniales - geraniowce
geraniowce - Geraniales
Geranium - bodziszek
 — (ogr.)
 — ✦ albanum M.Bieb. - bodziszek albański
 — * bohemicum L. - bodziszek czeski
 — ✦ ×cantabrigense Yeo - bodziszek kantabryjski
 — ✦ cinereum Cav. - bodziszek popielaty
 — ✦ collinum Stephan ex Willd.
 — [*] columbinum L. - bodziszek gołębi
 — ✦ dalmaticum (G. Beck) Rech. f. - bodziszek dalmatyński
 — * dissectum L. - bodziszek porozcinany
 — * divaricatum Ehrh. - bodziszek rozłożysty
 — ✦ endressii J. Gay - bodziszek Endressa
 — ✧ himalayense Klotzsch - bodziszek himalajski
 — ✧ ibericum Cav. - bodziszek iberyjski
 — ✦ ibericum var. platypetalum (Fisch. et C.A. Mey.) Boiss.  ⟶ Geranium platypetalum Fisch. et C. A. Mey. - bodziszek wielkopłatkowy
 — ✦ kiusianum Koidz.  ⟶ Geranium soboliferum Kom. var. kiusianum (Koidz.) H. Hara - bodziszek rozłogowy
 — ** lucidum L. - bodziszek lśniący
 — ✧ macrorrhizum L. - bodziszek korzeniasty
 — ✦ maculatum L. - bodziszek plamisty
 — ✦ ×magnificum Hyl. - bodziszek wspaniały
 — * molle L. - bodziszek kosmaty
 — ✦ nepalense Sweet
 — ✦ nodosum L. - bodziszek kolankowaty
 — ✦ ×oxonianum Yeo - bodziszek oksfordzki
 — palustre L. - bodziszek błotny
 — phaeum L. - bodziszek żałobny
 — ✦ platypetalum Fisch. et C. A. Mey. - bodziszek wielkopłatkowy
 — pratense L. - bodziszek łąkowy
 — ✦ ×pritchardii  ⟶ Geranium ×riversleaianum P.F. Yeo - bodziszek Pricharda
 — ✦ psilostemon Ledeb. - bodziszek armeński
 — ✦ purpureum Vill. - bodziszek purpurowy
 — * pusillum L. - bodziszek drobny
 — * pyrenaicum Burm.f. - bodziszek pirenejski
 — ✦ reflexum L.
 — ✦ renardii Trautv. - bodziszek Renarda
 — ✦ ×riversleaianum P.F. Yeo - bodziszek Pricharda
 — robertianum L. - bodziszek cuchnący
 — ** rotundifolium L. - bodziszek okrągłolistny
 — sanguineum L. - bodziszek czerwony
 — ✦ sessiliflorum Cav. - bodziszek bezszypułkowy
 — * sibiricum L. ssp. sibiricum - bodziszek syberyjski
 — ✦ soboliferum Kom. var. kiusianum (Koidz.) H. Hara - bodziszek rozłogowy
 — ✦ stapfianum Hand.-Mazz. - bodziszek Stapfa
 — ✦ subcaulescens L'Hér. ex DC.
 — sylvaticum L. - bodziszek leśny NT
 — ✦ thunbergii Siebold et Zucc. - bodziszek Thunberga
 — ✦ traversii Hook.f.
 — ✦ versicolor L. - bodziszek różnobarwny
 — ✦ wallichianum D. Don - bodziszek Wallicha
 — ✦ wlassovianum Fisch. ex Link - bodziszek Własowa
 — ✦ yoshinoi Makino ex Nakai
Gerbera L. - gerbera
gerbera - Gerbera L.
✦ Gerbera kunzeana A. Br. et Asch.  ⟶ Leibnitzia nepalensis (Kunze) Kitam.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
ges
Gesneriaceae - ostrojowate
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
geu
Geum - kuklik
 — aleppicum Jacq. - kuklik sztywny
 — ✦ ×borisii Kellerer ex Sünd. - kuklik Borysa
 — ✦ bulgaricum Pančić - kuklik bułgarski
 — ✦ bulgaricum × reptans  ⟶ Geum ×borisii Kellerer ex Sünd. - kuklik Borysa
 — ✧ chiloense Balb. ex Ser. - kuklik chilijski
 — ✧ coccineum Sibth. et Sm. - kuklik szkarłatny
 — ✦ ×heldreichii hort. - kuklik Heldreicha
 — ✧ ×hybridum hort. - kuklik ogrodowy
 — ×intermedium Ehrh. - kuklik pośredni
 — magellanicum Comm. ex Pers. - kuklik chilijski
 — montanum L. - kuklik górski
 — montanum × rivale  ⟶ Geum ×sudeticum Tausch
 — ✦ pyrenaicum Mill. - kuklik pirenejski
 — reptans L. - kuklik rozesłany
 — rivale L. - kuklik zwisły
 — ✦ rossii (R. Br.) Ser - kuklik Rossa
 — ×sudeticum Tausch
 — ✦ triflorum Pursh - kuklik trójkwiatowy
 — urbanum L. - kuklik pospolity
 — urbanum × rivale  ⟶ Geum ×intermedium Ehrh. - kuklik pośredni
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gęs
gęsiówka - Arabis
gęsiówka - Cardaminopsis
 — ✦ alpejska krótkolistna - Arabis alpina L. ssp. brevifolia (DC.) Greuter et Burdet
 — alpejska typowa - Arabis alpina L. ssp. alpina
 — ✦ Arendsa - Arabis ×arendsii Wehrh.
 — ✧ biała - Arabis caucasica Schltdl. in Willd.
 — Gerarda - Arabis nemorensis (Hoffm.) Koch DD
 — Hallera - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz
 — Hallera dacka - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. dacica (Heuff.) Kolník
 — Hallera tatrzańska - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. tatrica (Pawł.) Kolník
 — Hallera typowa - Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz ssp. halleri
 — ✧ kaukaska - Arabis caucasica Schltdl. in Willd.
 — ✧ kaukaska (często mylnie pod nazwą g. alpejska) - Arabis caucasica Schltdl. in Willd.
 — ✦ macedońska - Arabis ferdinandi-coburgi Kellerer et Suend.
 — ✦ mchowata - Arabis bryoides Boiss.
 — naga - Arabis glabra (L.) Bernh.
 — ✦ naradkowa - Arabis androsacea Fenzl.
 — ✦ orzęsiona - Arabis blepharophylla Hook. et Arn.
 — ✧ orzęsiona - Arabis ciliata Clairv.
 — piaskowa - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek
 — piaskowa Borbása - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. ssp. borbasii Zapał.
 — piaskowa typowa - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek ssp. arenosa
 — ✦ Scopoliego - Arabis scopoliana Boiss
 — + skalna - Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen
 — Soyera - Arabis soyeri Reut. et A. Huet ssp. subcoriacea (Gren.) Breistr.
 — stokrotkolistna - Arabis soyeri Reut. et A. Huet ssp. subcoriacea (Gren.) Breistr.
 — strzałkowata - Arabis sagittata (Bertol) DC.
 — ✦ Stura - Arabis ×sturii Mottet
 — ? sudecka - Arabis allionii DC.
 — ✦ Sündermanna - Arabis ×suendermannii Kellerer et Sünd.
 — szorstkowłosista - Arabis hirsuta (L.) Scop.
 — tatrzańska - Cardaminopsis neglecta (Schult.) Hayek
 — uszkowata - Arabis recta Vill. EN
 — ✧ wczesna - Arabis procurrens Waldst. et Kit.
 — wieżyczkowata - Arabis turrita L.
 — ✦ Wilczka - Arabis ×wilczekii Sünd.
 — ** zwisła - Catolobus pendulus (L.) Al-Shehbaz
 — ✦ żagwinowata - Arabis aubrietioides Boiss.
 — Żerarda - Arabis nemorensis (Hoffm.) Koch DD
gęsiówka-uprawiane - Arabis-ozdobne
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gil
** Gilia achilleifolia Benth. - gilia krwawnikolistna
✦ Gilia capitata Sims - gilia główkowa
✦ gilia główkowa - Gilia capitata Sims
✦ gilia główkowata - Gilia capitata Sims
** gilia krwawnikolistna - Gilia achilleifolia Benth.
✦ Gilia rubra (L.) A. Heller  ⟶ Ipomopsis rubra (L.) Wherry
✦ Gilia tricolor Benth.
✦ Gillenia stipulata (Muhl. ex Willd.) Nutt.
✦ Gillenia trifoliata (L.) Moench - gillenia trójlistna
✦ gillenia trójlistna - Gillenia trifoliata (L.) Moench
gin
✧ Ginkgo biloba L. - miłorząb dwuklapowy
✦ ginura pomarańczowa - Gynura aurantiaca (Blume) DC.
gip
gipsówka - Gypsophila
 — baldaszkogronowa - Gypsophila fastigiata L.
 — ** lepka - Gypsophila viscosa Murray
 — ✧ letnia - Gypsophila elegans M. Bieb.
 — ** miękkowłosa - Gypsophila pilosa Hudson
 — ✧ nadobna - Gypsophila elegans M. Bieb.
 — polna - Gypsophila muralis L.
 — rozesłana - Gypsophila repens L.
 — * trójdzielna - Gypsophila perfoliata L.
 — trwała rozesłana - Gypsophila repens L.
 — wiechowata - Gypsophila paniculata L. EN
 — ✧ wielkokwiatowa - Gypsophila elegans M. Bieb.
 — ✧ wytworna - Gypsophila elegans M. Bieb.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gla
Gladiolus - mieczyk
 — ✦ callianthus Marais  ⟶ Acidanthera bicolor Hochst. - acidantera dwubarwna
 — felicis Mirek - mieczyk drobnokwiatowy
 — ✧ ×hybridus hort. - mieczyk ogrodowy
 — imbricatus L. - mieczyk dachówkowaty NT
 — ✦ murielae hort.  ⟶ Acidanthera bicolor Hochst. - acidantera dwubarwna
 — paluster Gaudin - mieczyk błotny CR
 — pauciflorus (parvifl. err.var.) Berdau nom.ileg.  ⟶ Gladiolus felicis Mirek - mieczyk drobnokwiatowy
✦ glaucidium dłoniaste - Glaucidium palmatum Siebold et Zucc.
✦ glaucidium groniaste - Glaucidium palmatum Siebold et Zucc.
✦ Glaucidium palmatum Siebold et Zucc. - glaucidium groniaste
Glaucium - siwiec
 — ** corniculatum (L.) Rudolph - siwiec pomarańczowy
 — ** corniculatum Curtis  ⟶ Glaucium corniculatum (L.) Rudolph - siwiec pomarańczowy
 — ** flavum Crantz - siwiec żółty
Glaux maritima L.  ⟶ Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi et Soldano - mlecznik nadmorski VU
gle
✧ Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach  ⟶ Chrysanthemum coronarium L. - złocień wieńcowy
* Glebionis segetum (L.) Fourr. - złocień polny NT
Glechoma - bluszczyk
 — hederacea L. - bluszczyk kurdybanek
 — hirsuta Waldst. et Kit. - bluszczyk kosmaty
glediczja - Gleditsia
 — ✦ chińska - Gleditsia sinensis Lam.
 — ✦ japońska - Gleditsia japonica Miq.
 — kaspijska - Gleditsia caspica Desf.
 — ✧ trójcierniowa - Gleditsia triacanthos L.
✧ Gleditschia triacanthos L.  ⟶ Gleditsia triacanthos L. - glediczja trójcierniowa
Gleditsia - glediczja
 — caspica Desf. - glediczja kaspijska
 — ✦ japonica Miq. - glediczja japońska
 — ✦ sinensis Lam. - glediczja chińska
 — ✧ triacanthos L. - glediczja trójcierniowa
≀ glewik - Anthoceros punctatus L.
≀ glewik - Phaeoceros laevis (L.) Prosk.
 — ≀ polny - Anthoceros agrestis Paton
≀ glewiki - Anthocerotophyta
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gli
glicynia - Wisteria
 — ✦ amerykańska - Wisteria frutescens (L.) Poir.
 — ✧ chińska - Wisteria sinensis (Sims) Sweet
 — ✧ japońska - Wisteria floribunda (Willd.) DC.
 — ✦ kentacka - Wisteria frutescens (L.) Poir. ssp. macrostachya (Torr. et A. Gray) J. Compton et Schrire
 — kwiecista - Wisteria brachybotrys Siebold et Zucc.
 — ✧ kwiecista - Wisteria floribunda (Willd.) DC.
 — ✦ tajwańska - Wisteria ×formosa Rehder
glistnik jaskółcze ziele - Chelidonium majus L.
glo
✦ Globba schomburgkii Hook.f.
✦ Globba winitii C.H. Wright
Globularia - kulnik
 — ✦ cordifolia L. - kulnik sercolistny
 — ✦ incanescens Viv. - kulnik włoski
 — ✦ meridionalis (Podp.) O.Schwarz
 — ✦ nudicaulis L. - kulnik nagołodygowy
 — ✦ punctata Lapeyr. - kulnik kropkowany
 — ✦ trichosantha Fisch. et C. A. Mey. - kulnik włosokwiatowy
gloksynia - Sinningia ×speciosa
 — ✦ gruntowa - Incarvillea delavayi Bureau et Franch.
glon - Zygogonium ericetorum Kutz.
✦ Gloriosa rothschildiana O'Brien - glorioza Rotszylda
✦ glorioza Rotszylda - Gloriosa rothschildiana O'Brien
Gloxinia  ⟶ Sinningia ×speciosa - gloksynia
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gly
Glyceria - manna
 — aquatica Wahlenb.  ⟶ Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. - manna mielec
 — aquatica (L.) Wahlenb.  ⟶ Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. - manna mielec
 — declinata BrÉb. - manna długoząbkowa
 — distans Wahlenb.  ⟶ Puccinellia distans (Jacq.) Parl. - mannica odstająca
 — fluitans (L.) R. Br. - manna jadalna
 — fluitans R. Br.  ⟶ Glyceria fluitans (L.) R. Br. - manna jadalna
 — fluitans × plicata  ⟶ Glyceria ×pedicellata F. Towns. - manna płonna
 — lithuanica (Gorski) Gorski - manna litewska CR
 — lithuanica (Gorski) Lindm.  ⟶ Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski - manna litewska CR
 — maritima Wahlenb.  ⟶ Puccinellia maritima (Huds.) Parl. - mannica nadmorska CR
 — maxima (Hartm.) Holmb. - manna mielec
 — nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. - manna gajowa
 — nemoralis R. Uechtr. et Körn.  ⟶ Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. - manna gajowa
 — notata Chevall. - manna fałdowana
 — ×pedicellata F. Towns. - manna płonna
 — plicata (Fr.) Fr.  ⟶ Glyceria notata Chevall. - manna fałdowana
 — plicata Fr.  ⟶ Glyceria notata Chevall. - manna fałdowana
 — remota Fr.  ⟶ Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski - manna litewska CR
 — * striata (Lam.) Hitchc. - manna prążkowana
✧ Glycine hispida (Moench) Maxim.  ⟶ Glycine max (L.) Merr. - soja warzywna
✧ Glycine max (L.) Merr. - soja warzywna
Glycyrrhiza - lukrecja
 — ** echinata L. - lukrecja najeżona
 — ** glabra L. - lukrecja gładka
 — ✦ yunnanensis S.H. Cheng et L.K. Tai ex P.C. Li - lukrecja chińska
✦ Glyptostrobus pensilis (Staunton ex D.Don) K.Koch - wyżłob
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gła
≀ gładkosz - Leiocolea
 — ≀ badeński - Leiocolea badensis (Gottsche) Jörg.
 — ≀ bantroński - Leiocolea bantrensis (Hook.) Steph.
 — ≀ rozpierzchły - Leiocolea collaris (Nees) Schljakov
 — ≀ różnopędowy - Leiocolea heterocolpos (Thed. ex Hartm.) H.Buch
 — ≀ Ruthego - Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll.Frib.
≀ gładysz paprociowaty - Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp.
głą
głąbigroszek - Tetragonolobus purpureus Moench
 — ✦ purpurowy - Tetragonolobus purpureus Moench
 — skrzydlastostrąkowy tęgi - Tetragonolobus maritimus (L.) Roth NT
✧ głąbiki krakowskie - Lactuca sativa L.
✦ głąbiki krakowskie - Lactuca sativa L. var. augustana Irisch
gło
głodek - Draba
 — ✦ bałkański - Draba athoa Boiss.
 — ✦ Haynalda - Draba haynaldii Stur
 — ✦ kandabryjski - Draba dedeana Boiss. et Reut.
 — karyntyjski - Draba siliquosa M. Bieb. CR
 — ✦ kaukaski - Draba bruniifolia Stevens
 — ✦ kosmaty - Draba lasiocarpa Rochel.
 — kutnerowaty - Draba tomentosa Clairv. EN
 — mroźny - Draba dubia Suter EN
 — mrzygłód - Draba aizoides L.
 — ** murowy - Draba muralis L.
 — ✦ ostrokończysty - Draba cuspidata M. Bieb.
 — ✦ Sündermanna - Draba ×suendermannii
 — ✦ syberyjski - Draba sibirica (Pall.) Thell.
 — ✦ śnieżny - Draba nivalis Lilj.
 — ✦ wełnistoowockowy - Draba lasiocarpa Rochel.
 — żółty - Draba nemorosa L. VU
✦ głogojarząb 'Granatnaja' - ×Crataegosorbus cv. Granatnaja
✦ głogonieszpułka wielkokwiatowa - Crataegus ×lobata (Poir.) Bosc
głogownik - Photinia
 — ✦ Dawida - Stranvaesia davidiana DC.
 — Frasera - Photinia ×fraseri Dress
 — ✦ kosmaty - Photinia villosa (Thunb.) DC.
głowaczek - Cephalaria
 — ✦ alpejski - Cephalaria alpina (L.) Roem. et Schult.
 — ✦ olbrzymi - Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.
 — ✦ syryjski - Cephalaria syriaca (L.)
 — ✦ uralski - Cephalaria uralensis (Murray) Schrad.
≀ głowiak - Cephalozia
 — ≀ białawy - Cephalozia leucantha Spruce
 — ≀ buławkowaty - Cephalozia planiceps (Austin) Lindb.
 — ≀ długokłosy - Cephalozia macrostachya Kaal.
 — ≀ dwukończysty - Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
 — ≀ dwurogi - Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb
 — ≀ Loitlesbergera - Cephalozia loitlesbergeri Schiffn.
 — ≀ łańcuszkowaty - Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.
 — ≀ półksiężycowaty - Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
 — ≀ wątpliwy - Cephalozia ambigua C.Massal.
 — ≀ wcinany - Cephalozia lacinulata J.B.Jack ex Spruce
≀ głowiakowate - Cephaloziaceae
głowienka - Prunella
 — kremowa - Prunella laciniata (L.) L. DD
 — pospolita - Prunella vulgaris L.
 — strzępiastolistna - Prunella laciniata (L.) L. DD
 — wielkokwiatowa - Prunella grandiflora (L.) Scholler NT
głowocis - Cephalotaxus
 — ✦ Fortune'a - Cephalotaxus fortunei Hook.
 — ✦ japoński - Cephalotaxus harringtonia K. Koch
✦ głożyna pospolita - Ziziphus jujuba Mill.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
głó
głóg - Crataegus
 — * ałtajski - Crataegus altaica (Loudon) Lange
 — ✧ cętkowany - Crataegus punctata Jacq.
 — ✧ czarny - Crataegus nigra Waldst. et Kit.
 — ✦ dahurski - Crataegus dahurica Koehne
 — ✧ Douglasa - Crataegus douglasii Lindley
 — dwuszyjkowy - Crataegus laevigata (Poir.) DC.
 — ✧ Ellwangera - Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele
 — jednoszyjkowy - Crataegus monogyna Jacq.
 — ✧ krwisty - Crataegus sanguinea Pallas.
 — ✦ Lavalle'a odm. Carriére'a - Crataegus ×lavallei Hérincq ex Lavallée cv. Carrierei
 — ✦ Lavallego - Crataegus ×lavallei Herincq ex Lavallée
 — ✦ Maksymowicza - Crataegus maximowiczii Schn.
 — ✦ meksykański - Crataegus mexicana Moc. et Sessé ex DC.
 — ✦ Meyera - Crataegus meyeri Pojark.
 — ✧ miękki - Crataegus mollis (Torr. et A. Gray) Scheele
 — nierównoząbkowy - Crataegus ×kyrtostyla Fingerh.
 — nietypowy - Crataegus holmesiana Ashe
 — odgiętodziałkowy - Crataegus rhipidophylla Gand.
 — odgiętodziałkowy odm. Lindmana - Crataegus rhipidophylla Gand. var. lindmanii (HRABĚTOVá) K.I. CHR.
 — odgiętodziałkowy odm. typowa - Crataegus rhipidophylla Gand. var. rhipidophylla
 — ✧ ostrogowy - Crataegus persimilis Sarg. cv. Splendens
 — ✧ owłosiony - Crataegus submollis Sarg.
 — ✦ pierzastolistny - Crataegus pinnatifida Bunge
 — ✦ pięcioszyjkowy - Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd.
 — ✦ pontyjski - Crataegus pontica K. Koch
 — ✦ porzeczkowy - Crataegus phaenopyrum (L.f.) Med.
 — pośredni - Crataegus ×media Bechst.
 — ✦ Pringle'a - Crataegus coccinea var. pringlei (Sarg.) J.A. Macklin et J.B. Phipps
 — prostokielichowy - Crataegus ×calycina Peterm.
 — ✦ soczysty - Crataegus succulenta Schrad. ex Link
 — ✧ syberyjski - Crataegus sanguinea Pallas.
 — ✧ szkarłatny - Crataegus intricata Lang
 — * szypułkowy - Crataegus pedicellata Sarg.
 — ✧ śliwolistny 'Splendens' - Crataegus persimilis Sarg. cv. Splendens
 — * wachlarzowaty - Crataegus flabellata (BOSC ex SPACH) K. KOCH
 — ✧ wielkocierniowy - Crataegus macracantha Lodd. ex Loudon
 — wielkoowocowy - Crataegus ×macrocarpa Hegetschw.
 — ✦ włoski - Crataegus azarolus L.
 — ✦ wrotyczolistny - Crataegus tanacetifolia (Poir.) Pers.
 — ✦ wschodni - Crataegus orientalis Pall. ex M. Bieb.
 — ✧ zakłopotany - Crataegus intricata Lang
 — ✧ zielonoowockowy - Crataegus chlorosarca Maxim.
 — ✧ zielony - Crataegus chlorosarca Maxim.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gna
Gnaphalium - szarota
 — hoppeanum W.D.J. Koch - szarota Hoppego VU
 — ✦ lanatum hort.  ⟶ Helichrysum petiolare Hilliard et B.L. Burtt. - kocanki włochate
 — luteo-album L. - szarota żółtobiała NT
 — norvegicum Gunnerus - szarota norweska
 — supinum L. - szarota drobna
 — sylvaticum L. - szarota leśna
 — uliginosum L. - szarota błotna
 — uliginosum siewka - rozwój szaroty błotnej
gni
✧ gniazdeczka dzwonkowate - Molucella laevis L.
gnidosz - Pedicularis
 — błotny - Pedicularis palustris L. VU
 — dwubarwny - Pedicularis oederi Vahl
 — Hacqueta - Pedicularis hacquetii Graf VU
 — królewski - Pedicularis sceptrum-carolinum L. EN
 — + okazały - Pedicularis exaltata Besser RE
 — okółkowy - Pedicularis verticillata L.
 — rozesłany - Pedicularis sylvatica L. VU
 — [*] stepowy - Pedicularis kaufmannii Pinzger CR
 — sudecki - Pedicularis sudetica Willd. EN
gnieźnik leśny - Neottia nidus-avis (L.) Rich.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
god
✧ godecja (wielkokwiatowa) - Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. ssp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis et M.E. Lewis
✧ godecja wielkokwiatowa - Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. ssp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis et M.E. Lewis
✧ Godetia amoena (Lehm.) G. Don in Sweet  ⟶ Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. ssp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis et M.E. Lewis - klarkia wdzięczna
✧ Godetia grandiflora Lindl.  ⟶ Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. ssp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis et M.E. Lewis - klarkia wdzięczna
goj
gojnik - Sideritis
 — ** drobnokwiatowy - Sideritis montana L.
 — hyzopolistny - Sideritis hyssopifolia L.
 — ✦ macedoński - Sideritis scardica Griseb.
gol
golteria - Gaultheria
 — ✦ pełzająca - Gaultheria procumbens L.
 — ✦ rozesłana - Gaultheria procumbens L.
 — ✦ szallon - Gaultheria shallon Pursh
goł
gołek białawy - Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve NT
gom
gomfrena - Gomphrena globosa L.
 — ✦ kulista - Gomphrena globosa L.
✦ Gomphrena globosa L. - gomfrena kulista
gon
✧ Goniolimon tataricum (L.) Boiss - zatrwian tatarski
✧ goniolimon tatarski - Goniolimon tataricum (L.) Boiss
✦ Gonolobus gonocarpos (Walter) L.M. Perry
goo
Goodyera repens (L.) R. Br. - tajęża jednostronna NT
gor
** gorczak wschodni - Leuzea repens (L.) D.J.N. Hind
* gorczyca - Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
gorczyca - Sinapis
 — * biała - Sinapis alba L.
 — ** błękitna - Brassica juncea (L.) Czern.
 — * czarna - Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
 — * jasna - Sinapis alba L.
 — ** modra - Brassica juncea (L.) Czern.
 — * polna - Sinapis arvensis L.
 — ** sarepska - Brassica juncea (L.) Czern.
gorczycznik - Barbarea
 — pospolity - Barbarea vulgaris R. Br.
 — pospolity łękowaty - Barbarea vulgaris R. Br. ssp. arcuata (Opiz) Simonk.
 — pospolity typowy - Barbarea vulgaris R. Br. ssp. vulgaris
 — * pośredni - Barbarea intermedia Boreau
 — prosty - Barbarea stricta Andrz.
 — ✧ wiosenny - Barbarea verna (Mill.) Asch.
goryczel - Picris
 — jastrzębcowaty - Picris hieracioides L.
 — jastrzębcowaty typowy - Picris hieracioides L. ssp. hieracioides
 — jastrzębcowaty wielkokwiatowy - Picris hieracioides L. ssp. grandiflora (Ten.) Arcang.
 — jastrzębcowy - Picris hieracioides L.
 — * żmijowcowy - Picris echioides L.
goryczka - Gentiana
 — ✦ alpejska - Gentiana alpina
 — bałtycka - Gentianella baltica (Murb.) Börner RE
 — ✦ bezłodygowa - Gentiana acaulis L.
 — błotna - Gentianella uliginosa (Willd.) Börner CR
 — czeska - Gentianella bohemica Skalický EN
 — ✦ dahurska - Gentiana dahurica Fisch.
 — ✦ dynarska - Gentiana dinarica Beck
 — gorzkawa - Gentianella amarella (L.) Börner EN
 — ✦ jesienna - Gentiana sino-ornata Balf. f.
 — Klusjusa - Gentiana clusii E.P.Perrier et Songeon
 — Kluzjusza - Gentiana clusii E.P.Perrier et Songeon
 — ✦ Kocha - Gentiana kochiana Perr. et Song.
 — kropkowana - Gentiana punctata L.
 — krótkołodygowa - Gentiana clusii E.P.Perrier et Songeon
 — krzyżowa - Gentiana cruciata L. VU
 — letnia - Gentiana verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang.
 — lodnikowa - Gentianella tenella (Rottb.) Börner EN
 — orzęsiona - Gentianella ciliata (L.) Borkh.
 — ✦ osobliwa - Gentiana paradoxa Albov
 — polna - Gentianella campestris (L.) Börner s.str. DD
 — przeźroczysta - Gentiana frigida Haenke
 — ✦ siedmiodzielna - Gentiana septemfida Pall.
 — śniegowa - Gentiana nivalis L.
 — trojeściowa - Gentiana asclepiadea L.
 — trojeściowata - Gentiana asclepiadea L.
 — ✦ tropikalna - Exacum trinervium (L.) Druce
 — ✦ tropikalna - Exacum affine Balf.f. ex Regel
 — ✦ trójkwiatowa - Gentiana triflora Pall.
 — ✦ tybetańska - Gentiana tibetica King. ex Hook.f.
 — wąskolistna - Gentiana pneumonanthe L. VU
 — wczesna - Gentianella lutescens (Velen.) Holub
 — wczesna karpacka - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub
 — wczesna tatrzańska - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. tatrae (Ronniger) Holub
 — wczesna typowa - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. lutescens
 — Wettsteina - Gentianella germanica (Willd.) Börner DD
 — wiosenna - Gentiana verna L.
 — wiosenna późna - Gentiana verna L. ssp. aestiva (Roem. et Schult.) Arcang.
 — wiosenna typowa - Gentiana verna L. ssp. verna
 — ✧ żółta - Gentiana lutea L.
goryczkowate - Gentianaceae
goryczkowce - Gentianales
goryczuszka - Gentianella
 — bałtycka - Gentianella baltica (Murb.) Börner RE
 — błotna - Gentianella uliginosa (Willd.) Börner CR
 — czeska - Gentianella bohemica Skalický EN
 — gorzkawa - Gentianella amarella (L.) Börner EN
 — lodnikowa - Gentianella tenella (Rottb.) Börner EN
 — orzęsiona - Gentianella ciliata (L.) Borkh.
 — polna - Gentianella campestris (L.) Börner s.str. DD
 — wczesna - Gentianella lutescens (Velen.) Holub
 — wczesna karpacka - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. carpathica (Wettst.) Holub
 — wczesna tatrzańska - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. tatrae (Ronniger) Holub
 — wczesna typowa - Gentianella lutescens (Velen.) Holub ssp. lutescens
 — Wettsteina - Gentianella germanica (Willd.) Börner DD
goryczyn dziurkowany - Triosteum perfoliatum L.
gorysz - Peucedanum
 — alzacki - Peucedanum alsaticum L. EN
 — błotny - Peucedanum palustre (L.) Moench
 — ✦ lekarski - Peucedanum officinale L.
 — miarz - Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch
 — pagórkowy - Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
 — siny - Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
✦ gorzki melon - Momordica charantia L.
✦ gorzknik kanadyjski - Hydrastis canadensis L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gos
✦ Gossypium barbadense L. - bawełna peruwiańska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
goź
goździcznik - Petrorhagia
 — ** aksamitny - Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ball ex Heywood
 — * skalnicowy - Petrorhagia saxifraga (L.) Link
 — wycięty - Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball et Heywood
goździeniec okółkowy - Illecebrum verticillatum L. VU
goździk - Dianthus
 —  widełkowaty - Dianthus deltoides L.
 — ✦ Allwooda - Dianthus ×allwoodii hort.
 — ✦ alpejski - Dianthus alpinus L.
 — ✧ amurski - Dianthus chinensis L.
 — Andrzejowskiego - Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz.
 — ✦ bliźniczkowaty - Dianthus nardiformis Janka
 — * brodaty - Dianthus barbatus L. ssp. barbatus
 — całobrzegi - Dianthus integer Vis.
 — ✧ cesarski - Dianthus chinensis L.
 — ✧ chiński - Dianthus chinensis L.
 — kartuzek - Dianthus carthusianorum L.
 — kartuzek skalny - Dianthus carthusianorum L. ssp. saxigenus (Schur) Dostál VU
 — ✦ kłujący - Dianthus pungens L.
 — ✦ kolczasty - Dianthus erinaceus Boiss.
 — kosmaty - Dianthus armeria L.
 — kropkowany - Dianthus deltoides L.
 — krwistoczerwony - Dianthus haematocalyx Boiss. et Heldr.
 — ✦ krwisty - Dianthus cruentus Griseb.
 — ✧ letni - Dianthus chinensis L.
 — lodnikowy - Dianthus glacialis Haenke ex Jacq.
 — lodowcowy - Dianthus glacialis Haenke ex Jacq.
 — + lśniący - Dianthus nitidus Waldst. et Kit. RE
 — + łysy - Dianthus collinus Waldst. et Kit. ssp. glabriusculus (Kit.) SoÓ RE
 — ✦ mirtowaty - Dianthus myrtinervius Griseb.
 — ✦ niskołodygowy - Dianthus subacaulis Vill.
 — ✧ ogrodowy - Dianthus caryophyllus L.
 — okazały - Dianthus speciosus Rchb.
 — ✦ olbrzymi - Dianthus giganteus D'Urv.
 — ✦ ostrolistny - Dianthus spiculifolius Schur
 — + pagórkowy łysy - Dianthus collinus Waldst. et Kit. ssp. glabriusculus (Kit.) SoÓ RE
 — piaskowy - Dianthus arenarius L. ssp. borussicus Vierh. NT
 — pierzasty - Dianthus plumarius L.
 — * polny - Dianthus campestris M. Bieb.
 — postrzępiony - Dianthus plumarius L.
 — postrzępiony wczesny - Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawł.
 — pyszny - Dianthus superbus L. ssp. superbus VU
 — ✦ Seguiera - Dianthus seguieri Vill.
 — ✦ siedmiogrodzki - Dianthus callizonus Schott et Kotschy
 — siny - Dianthus gratianopolitanus Vill. EN
 — ✦ skalny - Dianthus petraeus Waldst. et Kit.
 — skupiony - Dianthus compactus Kit.
 — ✦ Sternberga - Dianthus sternbergii Sieber ex Capelli
 — upstrzony - Dianthus deltoides L.
 — ✦ wąskopłatkowy - Dianthus leptopetalus Willd.
 — wczesy - Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawł.
 — wspaniały - Dianthus superbus L. ssp. superbus VU
 — ✦ zaniedbany - Dianthus pavonius Tausch
goździkowate - Caryophyllaceae
 — z działkami kielicha zrośniętymi - Silenoideae
 — z przylistkami, kwiaty niepozorne - Paronychioideae
 — z wolnymi działkami kielicha - Alsinoideae
goździkowce - Caryophyllales
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gół
gółka - Gymnadenia
 — długoostrogowa - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 — długoostrogowa gęstokwiatowa - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. densiflora (Wahlenb.) K. Richt. EN
 — długoostrogowa typowa - Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. ssp. conopsea NT
 — wonna - Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gra
grab - Carpinus
 — ✧ amerykański - Carpinus caroliniana Walter
 — ✦ Czonoskiego - Carpinus tschonoskii Maxim.
 — ✦ Henryego - Carpinus henryana (H.J.P. Winkl.) H.J.P. Winkl.
 — ✦ japoński - Carpinus japonica Blume
 — ✦ koreański - Carpinus turczaninovii Hance
 — ✦ luźnokwiatowy - Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume
 — pospolity - Carpinus betulus L.
 — ✦ sercowaty - Carpinus cordata Blume
 — ✧ wschodni - Carpinus orientalis Mill.
 — zwyczajny - Carpinus betulus L.
* Grammica capestris (Yunck.) Hadač  ⟶ Cuscuta campestris Yunck. - kanianka polna
** granatowiec właściwy - Punica granatum L.
Graphephorum arundinaceum Asch.  ⟶ Scolochloa festucacea (Willd.) LINK - skolochloa trzcinowata VU
Gratiola officinalis L. - konitrut błotny VU
grą
grążel - Nuphar
 — drobny - Nuphar pumila (Timm) DC. VU
 — żółty - Nuphar lutea (L.) Sm.
 — żółty forma zanurzona - Nymphaea lutea (L.) Sm. f. submersa J. Schust.
gre
grenlandia gęsta - Groenlandia densa (L.) Fourr. CR
✦ Grewia biloba G. Don - grewia dwuklapowa
✦ grewia dwuklapowa - Grewia biloba G. Don
gri
≀ Grimmia - strzechwa
 — ≀ anodon Bruch et Schimp. - strzechwa bezząb
 — ≀ crinita Brid. - strzechwa włosista
 — ≀ hartmanii Schimp.  ⟶ Dryptodon hartmanii (Schimp.) Limpr. - strzechwowiec Hartmana
 — ≀ laevigata (Brid.) Brid.  ⟶ Guembelia laevigata (Brid.) Ochyra et Żarnowiec - litonerw gładki
 — ≀ orbicularis Bruch  ⟶ Dryptodon orbicularis (Bruch ex Wilson) Ochyra et Żarnowiec - strzechwowiec okrągły
 — ≀ pulvinata (Hedw.) Sm.  ⟶ Dryptodon pulvinatus (Hedw.) Brid. - strzechwowiec poduszkowy
 — ≀ trichophylla Grev.  ⟶ Dryptodon trichophyllus (Grev.) Brid. - strzechwowiec włosowaty
≀ Grimmiaceae - strzechwowate
≀ Grimmiales - strzechwowce
Grindelia - doględka
* grindelia kalifornijska - Grindelia squarrosa Dunal.
✧ grindelia mocna - Grindelia robusta Nutt.
* grindelia nastroszona - Grindelia squarrosa Dunal.
 — ✧ robusta Nutt. - doględka mocna
 — * squarrosa Dunal. - doględka nastroszona
* grindelia szorstka - Grindelia squarrosa Dunal.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gro
* groch błękitno-purpurowy - Pisum sativum L. ssp. arvense (L.) Asch. et Graebn.
✧ groch cukrowy - Pisum sativum L. ssp. sativum
✧ groch łuskowy - Pisum sativum L. ssp. sativum
✧ groch siewny - Pisum sativum L. ssp. sativum
* groch zwyczajny - Pisum sativum L.
* groch zwyczajny polny - Pisum sativum L. ssp. arvense (L.) Asch. et Graebn.
✧ groch zwyczajny typowy - Pisum sativum L. ssp. sativum
* grochodrzew akacjowy - Robinia pseudoacacia L
Groenlandia densa (L.) Fourr. - rdestniczka gęsta CR
groszek - Lathyrus
 — * bezlistny - Lathyrus aphaca L.
 — ** bladożółty - Lathyrus ochrus (L.) DC.
 — błotny - Lathyrus palustris L.
 — * bulwiasty - Lathyrus tuberosus L.
 — ** cieciorkowaty - Lathyrus cicera L.
 — czerniejący - Lathyrus niger (L.) Bernh.
 — kosmatostrąkowy - Lathyrus hirsutus L.
 — leśny - Lathyrus sylvestris L.
 — * liściakowy - Lathyrus nissolia L.
 — łąkowy - Lathyrus pratensis L.
 — nadmorski - Lathyrus japonicus Willd. ssp. maritimus (L.) P.W.Ball NT
 — ** niepozorny - Lathyrus inconspicuus L.
 — ✧ pachnący - Lathyrus odoratus L.
 — * pannoński - Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke EN
 — różnolistny - Lathyrus heterophyllus L. CR
 — ** siewny - Lathyrus sativus L.
 — skrzydlasty - Lathyrus montanus Bernh.
 — skrzydlaty - Lathyrus montanus Bernh.
 — szerokolistny - Lathyrus latifolius L. CR
 — trwały - Lathyrus latifolius L. CR
 — wielkoprzylistkowy - Lathyrus pisiformis L. EN
 — wiosenny - Lathyrus vernus (L.) Bernh.
 — wschodniokarpacki - Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. NT
 — ** zwyczajny - Lathyrus sativus L.
 — żółty - Lathyrus pratensis L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gru
grubosz Helmsa - Crassula helmsii
✦ grubosz Millforda - Crassula setulosa Harv. ssp. curta (N.E. Br.) Schönland var. curta (N.E. Br.) Schönland
gruboszowate - Crassulaceae
✧ grujecznik dalekowschodni - Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.
✧ grujecznik japoński - Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.
grujecznik wspaniały - Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai
grusza - Pyrus
 — ✧ drobnoowocowa - Pyrus calleryana Decne
 — dzika - Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
 — ✧ kaukaska - Pyrus caucasica Fed.
 — ✦ oliwnikolistna - Pyrus elaeagnifolia Pall.
 — ✦ oliwnikowa - Pyrus elaeagnifolia Pall.
 — ✦ piaskowa - Pyrus pyrifolia (Burman) Nakai
 — polna - Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
 — * pospolita - Pyrus communis L. s.l.
 — ✧ śnieżna - Pyrus nivalis Jacq.
 — ✧ ussuryjska - Pyrus ussuriensis Maxim.
 — ✧ wierzbolistna - Pyrus salicifolia Pall.
≀ gruszecznik - Entoshodon
 — ≀ tępolistny - Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.
 — ≀ wiązkowy - Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal.
gruszkówka jednostronna - Orthilia secunda (L.) House
gruszyczka - Pyrola
 — jednokwiatowa - Moneses uniflora (L.) A. Gray NT
 — jednostronna - Orthilia secunda (L.) House
 — karpacka - Pyrola carpatica J. Holub et Křísa EN
 — mniejsza - Pyrola minor L.
 — okrągłolistna - Pyrola rotundifolia L.
 — średnia - Pyrola media Sw. DD
 — zielonawa - Pyrola chlorantha Sw.
gruszyczkowate - Pyrolaceae
gruszycznik jednokwiatowy - Moneses uniflora (L.) A. Gray NT
gruszynka jednostronna - Orthilia secunda (L.) House
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gry
gryka - Fagopyrum
 — ✧ tatarka - Fagopyrum tataricum (L.) Gaert.
 — ✧ zwyczajna - Fagopyrum esculentum Moench
grz
grzebienica - Cynosurus
 — ** najeżona - Cynosurus echinatus L.
 — pospolita - Cynosurus cristatus L.
≀ grzebieniowiec piórkowaty - Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
✧ grzebionatka srebrzysta - Celosia argentea L.
grzybienie - Nymphaea
 — białe - Nymphaea alba L.
 — ✧ ogrodowe - Nymphaea
 — północne - Nymphaea candida C. Presl NT
 — zapoznane - Nymphaea candida C. Presl NT
grzybieniowate - Nymphaeaceae
grzybieniowce - Nymphaeales
✧ grzybień ogrodowy - Nymphaea
grzybieńczyk wodny - Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze VU
grzyby (s.l.) - Holomycota
grzyby workowe - Ascomycetes
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gue
≀ Guembelia - litonerw
 — ≀ laevigata (Brid.) Ochyra et Żarnowiec - litonerw gładki
 — ≀ longirostris (Hook.) Ochyra et Żarnowiec - litonerw długodzióbkowy
 — ≀ ovalis (Hedw.) Müll.Hal. - litonerw jajowaty
 — ≀ tergestina (Tomm. ex Bruch et Schimp.) Buyss. - litonerw grzbietowy
Guepinia nudicaulis (L.) Bast.  ⟶ Teesdalea nudicaulis (L.) R.Br. - chroszcz nagołodygowy
gui
** Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. - olejarka abisyńska
gun
Gunnera - parzeplin
gunnera - Gunnera
 — ✦ brazylijska - Gunnera magellanica Lam.
 — ✦ chilijska - Gunnera tinctoria (Molina) Mirb.
✦ Gunnera magellanica Lam. - parzeplin brazylijski
✦ Gunnera manicata Linden ex Delchev. - gunnera olbrzymia
 — ✦ olbrzymia - Gunnera manicata Linden ex Delchev.
✦ Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. - parzeplin chilijski
gur
gurdlina - Trichosanthes
 — ✦ japońska - Trichosanthes kirilowii Maxim.
 — ✦ ogórkowata - Trichosanthes cucumerina L.
guz
✦ guzikowiec zachodni - Cephalanthus occidentalis L.
≀ guzkowiec - Oncophorus
 — ≀ Wahlenberga - Oncophorus wahlenbergii Brid.
 — ≀ zielony - Oncophorus virens (Hedw.) Brid.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gwi
✦ gwiazda betlejemska - Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
gwiazdnica - Stellaria
 — bagienna - Stellaria uliginosa Murray
 — bagnowa - Stellaria uliginosa Murray
 — blada - Stellaria pallida (Dumort.) Piré
 — błotna - Stellaria palustris Retz.
 — długolistna - Stellaria longifolia H.L. Mühl. ex Willd.
 — gajowa - Stellaria nemorum L.
 — grubolistna - Stellaria crassifolia Ehrh. VU
 — pospolita - Stellaria media (L.) Vill.
 — pospolita agg. - Stellaria media agg.
 — sina - Stellaria palustris Retz.
 — trawiasta - Stellaria graminea L.
 — wielkokwiatowa - Stellaria holostea L.
 — zaniedbana - Stellaria neglecta Weihe DD
gwiazdnice z łodygą 4-kanciastą - Stellaria-4
gwiazdosz - Callistephus chinensis (L.) Nees
≀ gwiazdówka Hallera - Campylophyllum halleri (Sw. ex Hedw.) M.Fleisch.
≀ gwiaździanka - Asterella
 — ≀ Lindenberga - Asterella lindenbergiana (Corda ex Nees) Arnell
 — ≀ workowata - Asterella saccata (Wahlenb.) A. Evans
 — ≀ wysmukła - Asterella gracilis (F.Weber) Underw.
✦ gwiezdny pył - Leptosiphon hybridus hort.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gym
Gymnadenia - gółka
 — albida Rich.  ⟶ Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve - gołek białawy NT
 — conopsea (L.) R. Br. - gółka długoostrogowa
 — conopsea (L.) R. Br. ssp. conopsea - gółka długoostrogowa typowa NT
 — conopsea (L.) R. Br. ssp. densiflora (Wahlenb.) K. Richt. - gółka długoostrogowa gęstokwiatowa EN
 — cucullata Rich.  ⟶ Neottianthe cucullata (L.) Schltr. - kukuczka kapturkowata CR
 — odoratissima (L.) Rich. - gółka wonna NT
Gymnocarpium - cienistka
 — dryopteris (L.) Newman - cienistka trójkątna
 — robertianum (Hoffm.) Newman - cienistka Roberta
✧ Gymnocladus canadensis Lam.  ⟶ Gymnocladus dioica (L.) K. Koch - kłęk amerykański
✧ Gymnocladus dioica (L.) K. Koch - kłęk amerykański
≀ Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. - nagoszek rozdęty
≀ Gymnomitriaceae - srebrzykowate
≀ Gymnomitrion - srebrzyk
 — ≀ apiculatum (Schiffn.) Müll.Frib. - srebrzyk spiczastolistny
 — ≀ concinnatum (Lightf.) Corda - srebrzyk gęstolistny
 — ≀ corallioides Nees - srebrzyk robakowaty
 — ≀ obtusum Lindb. - srebrzyk tępolistny
Gymnospermae - nagonasienne
✦ Gymnospermium darwasicum (Regel) Takht.
≀ Gymnostomum - nagosz
 — ≀ aeruginosum Sm. - nagosz rdzawy
 — ≀ calcareum Nees et Hornsch. - nagosz wapienny
gyn
✧ Gynerium argenteum Ness  ⟶ Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn. - kortaderia pampasowa
✦ Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino - jaogulan
✦ Gynura aurantiaca (Blume) DC. - ginura pomarańczowa
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
ga gal gał gau ·   · ge geo ger ges geu ·   · gi  · gl gli gly ·  głó · gn  · go gos goź ·   · gr gro gru gry · gu  · gw  · gy gyp
gyp
Gypsophila - łyszczec
 — ✦ bungeana D. Dietr.
 — ✦ cerastioides D. Don - łyszczec rogownicowaty
 — ✦ cerastoides orth. var.  ⟶ Gypsophila cerastioides D. Don - łyszczec rogownicowaty
 — ✧ elegans M. Bieb. - łyszczec nadobny
 — fastigiata L. - łyszczec baldachogronowy
 — muralis L. - łyszczec polny
 — paniculata L. - łyszczec wiechowaty EN
 — * perfoliata L. - łyszczec trójdzielny
 — ✦ petraea (Baumg.) Rchb. - łyszczec skalny
 — ** pilosa Hudson - łyszczec miękkowłosy
 — repens L. - łyszczec rozesłany
 — ✦ scorzonerifolia Seringe
 — ✦ sericea (Ser.) Krylov  ⟶ Gypsophila bungeana D. Dietr.
 — ✦ silenoides Rupr. - łyszczec lepnicowaty
 — ✦ tenuifolia Biebl. - łyszczec delikatny
 — * trichotoma Wender  ⟶ Gypsophila perfoliata L. - łyszczec trójdzielny
 — * vaccaria (L.) Sm. - krowiziół zbożowy RE
 — ** viscosa Murray - łyszczec lepki
gyr
≀ Gyroweisia tenuis (Schreb. ex Hedw.) Schimp. - krągłolistka cienka
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji