takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.218)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Aconitum moldavicum Hacq. ssp. hosteanum (Schur) Graebn. et P. Graebn.

tojad mołdawski Host

cechy charakterystyczne

Bylina. Roślina luźna, kwiatostan sztywny, prosty; liście łodygowe z (3-)5(-7) łatkami nie rozciętymi do nasady.

space

Hełmy cylindryczno-stożkowate 2.5-3× wyższe niż szersze, brudno fioletowe do brudno czerwonych; owłosione do niemal nagich.

space

Słupki 3, całe owłosione.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.218 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Takson piętra subalpejskiego. Rośnie w zaroślach olchy kosej , w wysokich ziołoroślach i trawach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <20000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.