atlas-roslin.pl

Tortula randii (Kenn.) R.H.Zander

brodek Randa
Tortula Tortula Tortula TortulaTortulabrodek szpiczasty (Tortula mucronifolia)brodek zwyczajny (Tortula modica)

uwagi

W okresie 2004 – 14 r. podlegał ochronie ścisłej; obecnie nie ma go na wykazie gatunków chronionych.