takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· efemerofit, niezadomowiony [234]

Tragus racemosus (L.) All.

na stronie — występowanie