takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Triteleia ixioides (Dryand. ex W.T. Aiton) Greene ssp. scabra (Green) L.W. Lenz

TriteleiaTriteleiaTriteleia grandifloraTriteleia peduncularis
skróty
🌸🌱