atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Tamarix ramosissima Bunge

tamaryszek rozgałęziony, tamaryszek odeski, tamaryszek pięciopręcikowy
Tamarix odessana Steven ex Bunge · Tamarix pentandra Pall. p.p.2
Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
29.08.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
cechy diagnostyczne w kluczu:Tamarix (tamaryszek)kl 4912

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
🌱
⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • zieleń miejska • na żywopłot formowany
krzewy liściaste • liście opadają na zimę
🌿 ozdobne liście • 🌺 ozdobne kwiaty

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • toleruje warunki miejskie
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: znosi zasolenie
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony)
Uprawiany krzew ozdobny, kwitnie latem0.

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210829.2.pk - Tamarix ramosissima (tamaryszek rozgałęziony); Warszawa, Ogród Botaniczny UW
210829-2
leg. Paweł Kalinowski
/Warszawa, Ogród Botaniczny UW/ #2