atlas-roslin.pl

Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et Schimp.

długoszyj piłkowany

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.83 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw