atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr. ssp. whittalii (A.D. Hall) Zonn.