Carex pairae (turzyca najeżona)
XL
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:klucz Carex sect. Phaestoglochinkl 1423
Pęcherzyki 3.5-4.5mm długości i 1.8-2.5mm szerokości, jajowate do szeroko jajowatych, z węższym obrzeżeniem, odgiętym w stronę płaską.

space

Liście 2-3mm szerokości. Rośliny 20-60cm wysokości.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Carex pairae (turzyca najeżona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex pairae (turzyca najeżona)
Częsta. Zarośla, skraje lasów, zręby, murawy, głównie na siedliskach antropogenicznych ruderalnych i półnaturalnych. Prawdopodobnie gatunek rodzimy. Niskie pokrycie w północno-wschodniej Polsce może wynikać z niedostatecznych badań florystycznych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#6
pkob.200721-1
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 [86.2]
  • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 [85.3]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji