atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex pairae F.W. Schultz

turzyca najeżona
Carex muricata L. ssp. lamprocarpa Čelak. · Carex pairaei F.W. Schultz
Carex pairae (turzyca najeżona)
21.07.2020, Kotlina Zasiecka; copyright © by Piotr Kobierski
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)
Carex pairae (turzyca najeżona)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:klucz Carex sect. Phaestoglochinkl 1423
Pęcherzyki 3.5 – 4.5 mm długości i 1.8 – 2.5 mm szerokości, jajowate do szeroko jajowatych, z węższym obrzeżeniem, odgiętym w stronę płaską.

Kwiatostan 1.5 – 3 cm długości. Kłoski 6 – 8 mm długości.

Liście 2 – 3 mm szerokości. Rośliny 20 – 60 cm wysokości.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Zarośla, skraje lasów, zręby, murawy, głównie na siedliskach antropogenicznych ruderalnych i półnaturalnych. Prawdopodobnie gatunek rodzimy. Niskie pokrycie w północno-wschodniej Polsce może wynikać z niedostatecznych badań florystycznych.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200721.1.pkob - Carex pairae (turzyca najeżona); Kotlina Zasiecka
200721-1
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka/ #6