Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr

pędzliczek wiejski
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. et al.
na stronie — występowanie · znaleziska