atlas-roslin.pl

Sphagnum rubellum Wilson

torfowiec czerwonawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈