takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) Brand (2)

trzcinnikownica nadbrzeżna
×Ammocalamagrostis baltica (Flüggé ex Schrad.) P.Fourn. · Ammophila ×baltica (Flüggé ex Schrad.) Dumort. · ×Calammophila baltica (Flüggé ex Schrad.) Brand
na stronie — występowanie · znaleziska