atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.267)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova [🔉 be·ot·ri·on *]

wełnianeczka alpejska
Eriophorum alpinum L. · Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
11.08.2010, Kocioł Łomniczki; copyright © by Marek Malicki
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
XL
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
pokrój
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
kwiatostany w zbliżeniu
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.267 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Relikt po epoce lodowcowej. Częściej występuje w północno-wschodniej Polsce, poza tym pojedyncze stanowiska na niżu, w Karkonoszach i Tatrach. Rośnie w źródliskach i na torfowiskach przejściowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.312.mr - Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska); Suwalszczyzna
312
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #4