atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę Z

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zab
✦ Zabelia tyaihyonii (Nakai) Hisauti et H.Hara  ⟶ Abelia mosanensis Nakai - abelia mosańska
zac
zachylnik błotny - Thelypteris palustris Schott
zachylnikowate - Thelypteridaceae
zachyłka oszczepowata - Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
zachyłka Roberta - Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
zachyłka trójkątna - Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
zad
zadrzewnia - Diervilla
 — ✦ bezogonkowa - Diervilla sessilifolia Buckley
 — ✧ kanadyjska - Diervilla lonicera Mill.
 — ✦ krótkoogonkowa - Diervilla sessilifolia Buckley
 — ✦ nadbrzeżna - Diervilla rivularis Gatt
zag
zagorzałek - Odontites
 — nadbrzeżny - Odontites litoralis Fr.
 — późny - Odontites serotina (Lam.) Rchb. s.str.
 — * wiosenny - Odontites verna (Bellardi) Dumort.
 — żółty - Orthantha lutea (L.) A. Kern. ex Wettst. NT
✦ Zagrosia persica (Hausskn.) Speta
zam
zamętnica błotna - Zannichellia palustris L. NT
zamętnica błotna trzoneczkowata - Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi
zamętnica błotna typowa - Zannichellia palustris L. ssp. palustris
zamokrzyca ryżowa - Leersia oryzoides (L.) Sw. NT
zan
Zannichellia palustris L. - zamętnica błotna NT
Zannichellia palustris L. ssp. palustris - zamętnica błotna typowa
Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi - zamętnica błotna trzoneczkowata
Zannichellia palustris ssp. pedicellata (Rosén et Wahlenb.) Arcang.  ⟶ Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi - zamętnica błotna trzoneczkowata
Zannichellia palustris ssp. repens (Boenn.) Schübl. et G. Martens  ⟶ Zannichellia palustris L. ssp. palustris - zamętnica błotna typowa
Zannichellia pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Fr.  ⟶ Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi - zamętnica błotna trzoneczkowata
Zannichellia pedicellata Fr.  ⟶ Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi - zamętnica błotna trzoneczkowata
Zannichellia pedunculata Reichenb.  ⟶ Zannichellia palustris L. ssp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi - zamętnica błotna trzoneczkowata
zanokcica - Asplenium
 — ✦ bulwkowata - Asplenium bulbiferum G. Forst.
 — ciemna - Asplenium adiantum-nigrum L. EN
 — ✦ hebanowa - Asplenium ebenoides R.R. Scott
 — klinowata - Asplenium cuneifolium Viv. EN
 — kończysta - Asplenium onopteris L.
 — kończysta odmiana śląska - Asplenium onopteris L. var. silesiaca Milde
 — murowa - Asplenium ruta-muraria L.
 — niemiecka - Asplenium ×alternifolium Wulfen
 — północna - Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. VU
 — serpentynowa - Asplenium adulterinum Milde EN
 — skalna - Asplenium trichomanes L.
 — ** śledzionka - Asplenium ceterach L.
 — wielołatkowa - Asplenium ×centovallense D.E. Mey.
 — zielona - Asplenium viride Huds.
zanokcicowate - Aspleniaceae
Zantedeschia - cantedeskia
 — ✦ aethiopica (L.) Spreng. - cantedeskia etiopska
 — ✦ albomaculata (Hook.) Baill.
 — ✦ elliottiana (W. Watson) Engl. - cantedeskia Elliota
 — ✦ rehmannii Engl. - cantedeskia Rehmanna
zantedeskia - Zantedeschia
Zanthoxylum - żółtodrzew
 — ✦ americanum Mill. - żółtodrzew amerykański
 — ✦ armatum DC.
 — ✦ bungeanum Maxim.
 — ✦ coreanum Nakai  ⟶ Zanthoxylum simulans Hance - żółtodrzew chiński
 — ✦ planispinum Siebold et Zucc.  ⟶ Zanthoxylum armatum DC.
 — ✦ simulans Hance - żółtodrzew chiński
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zap
zapłonka brunatna - Nonea pulla (L.) DC.
** zapłonka żółta - Nonea lutea (Desv.) Rchb.
zaproć górska - Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zar
zaraza - Orobanche
 — alzacka - Orobanche alsatica Kirschl. EN
 — Bartlinga - Orobanche bartlingii Griseb. VU
 — berberysowa - Orobanche lucorum A. Braun
 — bladokwiatowa - Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. EN
 — ** bluszczowa - Orobanche hederae Duby
 — błękitnawa - Orobanche coerulescens Stephan ex Willd. CR
 — czerwonawa - Orobanche lutea Baumg. NT
 — czeska - Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub CR
 — [*] drobnokwiatowa - Orobanche minor Sm.
 — * gałęzista - Phelipanche ramosa (L.) Pomel
 — goryczelowa - Orobanche picridis F.W. Schultz EN
 — Kocha - Orobanche kochii F.W. Schultz VU
 — krwistoczerwona - Orobanche gracilis Sm.
 — macierzankowa - Orobanche alba Stephan ex Willd. VU
 — Mayera - Orobanche mayeri (Suess. & Ronniger) Bertsch & F. Bertsch CR
 — niebieska - Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják CR
 — ożankowa - Orobanche teucrii Holandre
 — piaskowa - Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel CR
 — pospolita - Orobanche caryophyllacea Sm. VU
 — przytuliowa - Orobanche caryophyllacea Sm. VU
 — wielka - Orobanche elatior Sutton EN
 — żółta - Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz VU
zarazowate - Orobanchaceae
zaraźnica czeska - Phelipanche bohemica (Čelak.) Holub CR
* zaraźnica gałęzista - Phelipanche ramosa (L.) Pomel
zaraźnica niebieska - Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják CR
zaraźnica piaskowa - Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel CR
zarzyczka górska - Cortusa matthioli L. NT
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zas
zastrzalinowate - Podocarpaceae
zaś
✦ zaślaz mieszańcowy - Abutilon ×hybridum Voss
✦ zaślaz płożący - Callianthe megapotamica (A. Spreng.) Dorr
* zaślaz pospolity - Abutilon theophrasti Medik.
* zaślaz Teofrasta - Abutilon theophrasti Medik.
zat
zatawułka - Astilbe
 — ✧ Arendsa - Astilbe ×rosea Van Waveren et Kruijff
 — ✧ chińska - Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. var. pumila
 — ** Davida - Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Sav.
zatrwian - Limonium
 — ✦ Bonduella - Limonium bonduellei (T. Lestib.) Kunze
 — ✦ Gmelina - Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze
 — ✧ letni - Limonium sinuatum (L.) Mill.
 — ✦ Pereza - Limonium perezii Hubbard ex L.H.Bailey
 — ✦ Perezii - Limonium perezii Hubbard ex L.H.Bailey
 — ✦ północnoafrykański - Limonium bonduellei (T. Lestib.) Kunze
 — ✧ Suworowa - Limonium suworowii (Regel) Kuntze
 — ✧ szerokolistny - Limonium platyphyllum Lincz.
 — ✧ tatarski - Goniolimon tataricum (L.) Boiss
 — ✧ trwały - Goniolimon tataricum (L.) Boiss
 — ✧ wrębny - Limonium sinuatum (L.) Mill.
 — ** zwyczajny - Limonium vulgare Mill.
zau
✦ Zauschneria garrettii A. Nelson  ⟶ Epilobium canum (Greene) P.H. Raven ssp. garrettii (A. Nelson) P.H. Raven
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zaw
zawciąg - Armeria
 — ✦ alpejski - Armeria alpina Willd.
 — ✦ darniowy - Armeria humilis (Link) Schult.
 — ✦ jałowcolistny - Armeria humilis (Link) Schult.
 — ✦ krzywolistny - Armeria curvifolia Bertero
 — nadmorski - Armeria maritima (Mill.) Willd.
 — pospolity - Armeria maritima (Mill.) Willd.
 — pospolity Hallera - Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. halleri (Wallr.) Á. Löve et D. Löve
 — pospolity typowy - Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. maritima
 — pospolity wydłużony - Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. elongata (Hoffm.) Bonnier
 — rodopski - Armeria rhodopea Velen.
 — ✦ szerokolistny - Armeria pseudarmeria (Murr.) Mansf.
 — zagórski - Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr.
zawciągowate - Plumbaginaceae
✦ zawciągowiec zwyczajny - Ceratostigma plumbaginoides Bunge
✦ zawilczyk rutewkowaty - Anemonella thalictroides (L.) Spach
zawilec - Anemone
 — ✦ ałtajski - Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A.Mey.) Holub
 — ✦ apeniński - Anemonoides apennina (L.) Holub
 — ✧ bałkański - Anemonoides blanda (Schott et Kotschy) Holub
 — ✧ chiński - Eriocapitella hupehensis (É. Lemoine) Christenh. et Byng
 — ✦ dłoniasty - Anemone palmata L.
 — gajowy - Anemonoides nemorosa (L.) Holub
 — ✧ grecki - Anemonoides blanda (Schott et Kotschy) Holub
 — ✧ hupecheński - Eriocapitella hupehensis (É. Lemoine) Christenh. et Byng
 — ✧ japoński - Eriocapitella ×hybrida (L.H.Bailey) Christenh. et Byng
 — ✦ kanadyjski - Anemonastrum canadense (L.) Mosyakin
 — ✧ koronowy - Anemone coronaria L.
 — leśny - Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi et Soldano
 — ✦ Leveille'a - Eriocapitella rivularis (Buch.-Ham. ex DC.) Christenh. et Byng
 — lipski - Anemonoides ×lipsiensis (Beck) Peruzzi et G. Astuti
 — ✦ łąkowy - Eriocapitella rivularis (Buch.-Ham. ex DC.) Christenh. et Byng
 — ✧ mieszańcowy - Eriocapitella ×hybrida (L.H.Bailey) Christenh. et Byng
 — narcyzowaty - Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub
 — narcyzowy - Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub
 — ✦ ogrodowy - Anemone hortensis L.
 — ✧ omszony - Eriocapitella tomentosa (Maxim.) Christenh. et Byng
 — ✧ pajęczynowaty - Eriocapitella tomentosa (Maxim.) Christenh. et Byng
 — ✧ powabny - Anemonoides blanda (Schott et Kotschy) Holub
 — ✧ wdzięczny - Anemonoides blanda (Schott et Kotschy) Holub
 — wielkokwiatowy - Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi et Soldano
 — ✦ wielosieczny - Anemone multifida Poir.
 — ✧ wieńcowy - Anemone coronaria L.
 — ✦ winoroślowy - Eriocapitella vitifolia (Buch.-Ham. ex DC.) Nakai
 — ✦ wirginijski - Anemone virginiana L.
 — żółty - Anemonoides ranunculoides (L.) Holub
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zdr
≀ zdrojek - Fontinalis
 — błyszczący - Montia fontana L. VU
 — błyszczący mniejszy - Montia fontana L. ssp. chondrosperma (Fenzl) WALTERS
 — błyszczący typowy - Montia fontana L. ssp. fontana
 — błyszczący wodny - Montia fontana L. ssp. amporitana SENNEN
 — ≀ łuseczkowaty - Fontinalis squamosa Hedw.
 — ≀ pospolity - Fontinalis antipyretica Hedw.
 — ≀ rokietowaty - Fontinalis hypnoides Hartm.
 — ≀ szwedzki - Fontinalis dalecarlica Schimp.
zdrojkowate - Montiaceae
≀ zdrojkowate - Fontinalaceae
zdrojówka rutewkowata - Isopyrum thalictroides L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zea
✦ Zea japonica Van Houtte  ⟶ Zea mays L. var. japonica (Van Houtte) Alph. Wood - kukurydza ozdobna
✧ Zea mays L. - kukurydza zwyczajna
✦ Zea mays L. ssp. everta - kukurydza zwyczajna pękająca
✦ Zea mays L. ssp. mexicana (Schrad.) Iltis  ⟶ Zea mexicana (Schrad.) Kuntze
✦ Zea mays L. ssp. saccharata - kukurydza zwyczajna cukrowa
✦ Zea mays L. var. japonica (Van Houtte) Alph. Wood - kukurydza ozdobna
✦ Zea mexicana (Schrad.) Kuntze
✦ Zea saccharata Sturtev.  ⟶ Zea mays L. ssp. saccharata - kukurydza zwyczajna cukrowa
zef
zefirant - Zephyranthes
 — ✦ biały - Zephyranthes candida Herb.
zeh
✦ Zehneria japonica (Thunb.) H.Y. Liu
zel
Zelkova - brzostownica
 — ✦ carpinifolia (Pall.) K. Koch - brzostownica kaukaska
 — ✦ schneideriana Hand.-Mazz. - brzostownica Szneidera
 — ✦ serrata (Thunb.) Makino - brzostownica japońska
 — ✦ stipulacea Franch. et Sav.  ⟶ Zelkova serrata (Thunb.) Makino - brzostownica japońska
zen
✦ Zenobia pulverulenta (W. Bartram ex Willd.) Pollard - zenobia śniada
✦ zenobia śniada - Zenobia pulverulenta (W. Bartram ex Willd.) Pollard
zep
Zephyranthes - zefirant
 — ✦ candida Herb. - zefirant biały
 — ✦ grandiflora Lindl.  ⟶ Zephyranthes minuta (Kunth) D. Dietr.
 — ✦ minuta (Kunth) D. Dietr.
 — ✦ robusta (Herb. ex Sweet) Baker  ⟶ Habranthus robustus Herb. ex Sweet
zer
zerwa - Phyteuma
 — ✧ czarna - Phyteuma nigrum F.W. Schmidt
 — ✧ czarniawokłosa - Phyteuma nigrum F.W. Schmidt
 — główkowata - Phyteuma orbiculare L.
 — kłosowa - Phyteuma spicatum L.
 — kulista - Phyteuma orbiculare L.
 — ✦ Scheuchzera - Phyteuma scheuchzeri All.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zęb
≀ zęboróg czerwonawy - Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
≀ zębowłos - Trichostomum
 — ≀ cylindryczny - Trichostomum tenuirostre (Hook. et Taylor) Lindb.
 — ≀ kędzierzawy - Trichostomum crispulum Bruch
zgi
≀ zgiętolist - Anastrophyllum
 — ≀ Donna - Anastrophyllum donnianum (Hook.) Steph.
 — ≀ Michauxa - Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch
 — ≀ mniejszy - Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust.
 — ≀ nadrzewny - Anastrophyllum hellerianum (Nees ex LIndenb.) R.M.Schust.
 — ≀ naskalny - Anastrophyllum saxicola (Schrad.) R.M.Schust.
 — ≀ północny - Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.
zgl
≀ zgliszczyn gruszkowaty - Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson
zgr
✦ zgrabka burakowata - Solanum betaceum Cav.
✦ zgrabka grubolistna - Solanum betaceum Cav.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zia
ziarnopłon - Ficaria
 — kusy - Ficaria nudicaulis A. Kern. DD
 — wiosenny - Ficaria verna Huds.
zie
zielenice - Chlorophyta
zielina - Rhododendron luteum Sweet CR
✦ zielistka Sternberga - Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacq.
zielonokwiat - Chloranthus
* ziemniaczka sercowata - Thladiantha dubia Bunge
ziemniak - Solanum tuberosum L.
ziemowitowate - Colchicaceae
zim
zimnicowate - Diapensiaceae
zimokwiat - Chimonanthus
 — ✦ chiński - Chionanthus retusus Lindl. et Paxton
 — ✦ wczesny - Chimonanthus praecox (L.) Lindl.
zimowit - Colchicum
 — ✦ Agrypiny - Colchicum ×agrippinum Baker
 — ✦ bizantyjski - Colchicum ×byzantinum Ker Gawl.
 — ✦ dziki - Colchicum ×agrippinum Baker
 — ✦ jesienny - Colchicum pannonicum Griseb. et Schenk
 — jesienny - Colchicum autumnale L.
 — ✦ piaskowy - Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
 — ✦ powabny - Colchicum speciosum Steven
 — ✦ pstry - Colchicum variegatum L.
 — ✦ węgierski - Colchicum hungaricum Janka
 — ✦ żółty - Colchicum luteum Baker
zimoziół północny - Linnaea borealis L. VU
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zin
Zingiberaceae - imbirowate
Zingiberales - imbirowce
Zinnia - cynnia
 — ✧ angustifolia auct. non Humb., Bonpl. et Kunth.  ⟶ Zinnia haageana Regel - cynia wąskolistna
 — ✧ elegans Jacq. - cynia wytworna
 — ✧ haageana Regel - cynia wąskolistna
 — ✦ pauciflora L.  ⟶ Zinnia peruviana (L.) L.
 — ✦ peruviana (L.) L.
 — ✦ verticillata Andrews  ⟶ Zinnia peruviana (L.) L.
ziz
✦ Zizia aurea (L.) W.D.J. Koch
✦ Ziziphora capitata L.
✦ Ziziphus jujuba Mill. - głożyna pospolita
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zło
≀ złocieniec - Campylium
 — alpejski - Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
 — alpejski tatrzański - Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood ssp. tatrae (Vierh.) Holub
 — ≀ gwiazdkowaty - Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C.E.O.Jensen
 — ≀ mieszanopłciowy - Campylium polygamum (Schimp.) Lange et C.E.O.Jensen
złocień - Chrysanthemum
złocień - Leucanthemum
 — alpejski - Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood
 — alpejski tatrzański - Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood ssp. tatrae (Vierh.) Holub
 — ✦ arktyczny - Arctanthemum arcticum (L.) Tzvelev
 — baldachogroniasty - Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
 — baldachogroniasty Kluzjusza - Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. clusii (FISCH.) HAND.-MAZZ.
 — baldachogroniasty typowy - Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. corymbosum VU
 — ✧ balsamiczny - Tanacetum balsamita L.
 — ✦ biały - Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.
 — ✦ czerwonawy - Chrysanthemum ×rubellum Sealy
 — ✦ dalmatyński - Chrysanthemum cinerariifolium (Trevir.) Vis.
 — górski - Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený
 — ✧ jednoroczny - Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — ✦ karłowy - Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.
 — ✧ karłowy - Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu
 — ✦ karłowy (maurantemum) - Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.
 — ✧ koronowy - Chrysanthemum coronarium L.
 — * maruna - Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
 — ✦ ogrodowy - Dendranthema ×hortorum Bailey
 — okrągłolistny - Leucanthemum waldsteinii (Sch. Bip.) Pouzar
 — podbaldachowy - Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. ssp. clusii (FISCH.) HAND.-MAZZ.
 — * polny - Glebionis segetum (L.) Fourr. NT
 — ✦ różowy - Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
 — ✧ trójbarwny - Chrysanthemum carinatum Schousb.
 — ✦ trwały - Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
 — ✦ trwały różowy - Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson
 — Weyricha - Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev VU
 — ✧ wielki - Leucanthemum maximum (Ramond) DC.
 — ✦ wielki - Leucanthemum ×superbum (Bergmans ex J. Ingram) R. Soreng et E.A. Cope
 — ✧ wielołodygowy - Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu
 — ✧ wieńcowy - Chrysanthemum coronarium L.
 — właściwy - Leucanthemum vulgare agg. Lam.
 — właściwy - Leucanthemum vulgare Lam. s. str.
 — właściwy alpejski - Leucanthemum vulgare Lam. s. str. ssp. alpicola (Gremli) Á. Löve & D. Löve
 — właściwy typowy - Leucanthemum vulgare Lam. s. str. ssp. vulgare
 — ✦ wspaniały - Leucanthemum ×superbum (Bergmans ex J. Ingram) R. Soreng et E.A. Cope
 — zapoznany - Leucanthemum ircutianum DC.
 — Zawadzkiego - Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev VU
 — * zwyczajny - Glebionis segetum (L.) Fourr. NT
✦ złocieńczyk późny - Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev
✧ złociszek oskrzydlony - Ammobium alatum R. Br.
złoć - Gagea Salisb.
 — łąkowa - Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 — mała - Gagea minima (L.) Ker Gawl.
 — pochwolistna - Gagea spathacea (Hayne) Salisb. NT
 — * polna - Gagea arvensis (Pers.) Dumort. VU
 — pomorska - Gagea pomeranica Ruthe.
 — żółta - Gagea lutea (L.) Ker. Gawl.
złotka skalna - Aurinia saxatilis (L.) Desv. ssp. saxatilis
✧ złotlin chiński - Kerria japonica (L.) DC.
✧ złotlin japoński - Kerria japonica (L.) DC.
złotnica - Asphodeline
 — ✦ liguryjska - Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
 — ✦ żółta - Asphodeline lutea Rchb.
≀ złotnik - Campyliadelphus
 — ≀ bagienny - Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda
 — ≀ suchy - Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra
złotokap - Laburnum
 — ✧ alpejski - Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl
 — * pospolity - Laburnum anagyroides Medik.
 — ✧ Waterera - Laburnum ×watereri Dippel
 — * zwyczajny - Laburnum anagyroides Medik.
złotokwiat - Dimorphotheca sinuata DC.
 — ✧ wielołodygowy - Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu
≀ złotowłos - Polytrichastrum
 — ≀ alpejski - Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm.
 — ≀ blady - Polytrichastrum pallidisetum (Funck.) G.L.Sm.
 — ≀ górski - Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G. L. Sm.
 — ≀ strojny - Polytrichastrum formosum (Hedw.) G. L. Sm.
 — ≀ wysmukły - Polytrichastrum longisetum (Brid.) G.L.Sm.
złożone - Asteraceae
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
złu
≀ złudka wielopostaciowa - Orthoteciella varia (Hedw.) Ochyra
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zmi
zmienka górska - Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook. CR
zni
znieczulecznik - Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen
zos
✦ Zosima absinthiifolia (Vent.) Link
Zostera - zostera
zostera - Zostera
 — drobna - Zostera noltii HORNEM. DD
Zostera marina L. - zostera morska VU
 — morska - Zostera marina L. VU
Zostera nana Roth p.p.  ⟶ Zostera noltii HORNEM. - zostera drobna DD
Zostera noltii HORNEM. - zostera drobna DD
zro
≀ zrosłowieczek solniskowy - Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander
zrostka - Campanula pendula M.Bieb.
 — amerykańska - Campanula armena Steven
 — ✦ Hofmanna - Campanula hofmannii (Pantan.) Greuter et Burdet
 — ✦ symfiandra - Campanula pendula M.Bieb.
 — ✦ zangezurska - Campanula zangezura (Lipsky) Kolak. et Serdyuk.
≀ zrostniczek - Zygodon
 — ≀ skalny - Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz
 — ≀ wysmukły - Zygodon gracilis Wilson
 — ≀ ząbkowany - Zygodon dentatus (Limpr.) Karttunen
 — ≀ zielony - Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zwa
zwartnica - Hippeastrum Herb.
zwi
zwierzęta - Holozoa
≀ zwiesiniec - Dicranodontium
 — ≀ długodzióbkowy - Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton
 — ≀ haczykowaty - Dicranodontium uncinatum (Harv.) A.Jaeger
 — ≀ szorstki - Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.
≀ zwiślik - Anomodon
 — ≀ długolistny - Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm.
 — ≀ krótkokończysty - Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl.
 — ≀ maczugowaty - Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener
 — ≀ wiciowy - Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Taylor
zwo
≀ zwojek - Barbula
 — ≀ błotny - Barbula crocea (Brid.) F.Weber et D.Mohr
 — ≀ skręcony - Barbula convoluta Hedw.
 — ≀ sztyletowaty - Barbula unguiculata Hedw.
 — ≀ żółty - Barbula enderesii Garov.
zwr
zwrotnica - Legousia
zwrotnica - Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
 — ** drobna - Legousia hybrida (L.) Delarbre
 — ** zwierciadło Wenery - Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zas zaw · zd  · ze  ·   · zi zin ·  złu · zm  · zw  · zy 
zyg
zygaden wytworny - Anticlea elegans (Pursh) Rydb.
≀ Zygodon - zrostniczek
 — ≀ dentatus (Limpr.) Karttunen - zrostniczek ząbkowany
 — ≀ gracilis Wilson - zrostniczek wysmukły
 — ≀ rupestris Schimp. ex Lorentz - zrostniczek skalny
 — ≀ stirtonii Schimp.
 — ≀ viridissimus (Dicks.) Brid. - zrostniczek zielony
 — ≀ viridissimus var. stirtonii (Schimp.) I.Hagen, Kongel  ⟶ Zygodon stirtonii Schimp.
Zygogonium ericetorum Kutz. - glon
Zygophyllaceae - parolistowate
** Zygophyllum fabago L. - parolist wschodni
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji