atlas-roslin.pl

skorowidz nazw roślin na literę D

Nazwy naukowe są pisane pismem pochyłym, polskie prostym. Oznaczenia: ≀ i mała czcionka to taksony mszaków;; pozostałe oznaczenie są zasadniczo spójne z używanymi w wykazach gatunków flory Polski z 2002 i 2020 roku[491], z drobnymi zmianami i rozszerzeniami; większą czcionką pogrubioną są oznaczone nazwy (naukowe główne, nazwy polskie) gatunków i niższych rangą taksonów flory rodzimej lub trwale zadomowionych (dodatkowo oznaczone *) we florze Polski, także w wypadku gdy status taksonu jest niepewny z przypuszczeniem, że jest antropofitem (dodatkowe oznaczenie [*]) lub jest on wątpliwym składnikiem flory polskiej (dodatkowe oznaczenie ?), a także taksonów wymarłych (oznacznie +) i prawdopodobnie wymarłych (oznaczenie [+]); nazwy ważniejszych synonimów nie są pogrubione, po synonimie znajduje się znak ⟶ i nazwa główna (te jak w polskiej czekliście, czasem za IPNI); małą czcionką niepogrubioną są podane nazwy gatunków (i taksonów niższych rangą) efemerofitów (dodatkowo oznaczone **) i uprawianych (symbol ✧ jeśli są w czekliście, ✦ jeśli w niej nie umieszczone)
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dab
✧ dabecja kantabryjska - Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch
✦ dabecja kantabryjska "Bellita" - Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch. cv. Bellita
✧ Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch - dabecja kantabryjska
✦ Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch. cv. Bellita - dabecja kantabryjska "Bellita"
dac
Dactylis - kupkówka
 — aschersoniana Graebn.  ⟶ Dactylis polygama Horv. - kupkówka Aschersona
 — glomerata L. - kupkówka pospolita
 — glomerata L. ssp. aschersoniana (Graebn.) Thell.  ⟶ Dactylis polygama Horv. - kupkówka Aschersona
 — glomerata L. ssp. glomerata - kupkówka pospolita typowa
 — glomerata L. ssp. hispanica (Roth) Koch - kupkówka pospolita hiszpańska
 — glomerata L. ssp. slovenica (Domin) Domin - kupkówka pospolita słowacka
 — polygama Horv. - kupkówka Aschersona
** Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. - palcogrzebień egipski
Dactylorhiza - kukułka
 — ×aschersioniana (Halácsy) Borsos et Soó
 — baltica (Klinge) N. I. Orlova - kukułka bałtycka VU
 — ×braunii (Halácsy) Soó
 — ×carnea Soó  ⟶ Dactylorhiza ×claudiopolitana (Simonk.) Borsos et Soó nssp. carnea (Soó) Oddone
 — ×claudiopolitana (Simonk.) Borsos et Soó nssp. carnea (Soó) Oddone
 — cordigera (Fr.) Soó - kukułka sercowata
 — cruenta (O.F. Müll.) Soó
 — ×dufftiana (Schulze) Soó
 — fuchsii (Druce) Soó - kukułka Fuchsa
 — fuchsii × majalis  ⟶ Dactylorhiza ×braunii (Halácsy) Soó
 — incarnata (L.) Soó - kukułka krwista
 — incarnata × majalis  ⟶ Dactylorhiza ×aschersioniana (Halácsy) Borsos et Soó
 — incarnata × ochroleuca
 — incarnata × ruthei
 — incarnata (L.) Soó f. alba - kukułka krwista forma albinotyczna
 — incarnata (L.) Soó ssp. cruenta (Muell.) Sell.  ⟶ Dactylorhiza cruenta (O.F. Müll.) Soó
 — incarnata (L.) Soó ssp. incarnata - kukułka krwista typowa NT
 — incarnata (L.) Soó ssp. ochroleuca (Boll) Hunt et Summerh. - stoplamek krwisty żółtawy EN
 — incarnata (L.) Soó var. macrophylla - kukułka krwista odmiana wielkolistna
 — lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó - kukułka lapońska
 — maculata (L.) Soó s.str.  ⟶ Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata - kukułka plamista typowa
 — maculata s.l. (L.) Soó - kukułka plamista
 — maculata (L.) Soó ssp. elodes (Griseb.) Soó
 — maculata (L.) Soó ssp. fuchsii (Druce) Hyl.  ⟶ Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó - kukułka Fuchsa
 — maculata (L.) Soó ssp. maculata - kukułka plamista typowa
 — maculata (L.) Soó ssp. psychrophila (Schltr.) Holub  ⟶ Dactylorhiza psychrophila (Schltr.) Holub ex Soó - kukułka karkonoska
 — maculata (L.) Soó ssp. transsilvanica (Schur) Soó
 — majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. - kukułka szerokolistna typowa
 — majalis × traunsteinerii  ⟶ Dactylorhiza ×dufftiana (Schulze) Soó
 — majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. - kukułka szerokolistna NT
 — majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh.  ⟶ Dactylorhiza baltica (Klinge) N. I. Orlova - kukułka bałtycka VU
 — majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. baltica (Klinge) Sengh. var. ruthei (Schultze) Szlach.  ⟶ Dactylorhiza ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó - kukułka Ruthego EN
 — majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. brevifolia (Bisse) Sengh
 — majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. ssp. majalis  ⟶ Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. - kukułka szerokolistna typowa
 — praetermissa (Druce) Soó - kukułka zaniedbana
 — psychrophila (Schltr.) Holub ex Soó - kukułka karkonoska
 — russowii (Klinge) Holub - kukułka Russowa
 — ruthei (R. Ruthe et M. Schulze in R. Ruthe) Soó - kukułka Ruthego EN
 — sambucina (L.) Soó - kukułka bzowa EN
 — ×senayi nssp. senayi
 — ×senayi (Alleiz.) Soó nssp. vermeuleniana (Soó) Oddone  ⟶ Dactylorhiza ×senayi nssp. senayi
 — traunsteineri agg. - kukułka Traunsteinera (agg.)
 — traunsteineri (Saut.) Soó ssp. traunsteineri - kukułka Traunsteinera
 — ×vermeuleniana Soó  ⟶ Dactylorhiza ×senayi nssp. senayi
 — viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase  ⟶ Coeloglossum viride (L.) Hartm. - ozorka zielona VU
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
daf
✦ dafnifyllum himalajskie - Daphniphyllum macropodum Miq.
dag
daglezja wielkoszyszkowa - Pseudotsuga macrocarpa (Vasey) Mayr
* daglezja zielona - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
✧ daglezja zielona odm. sina - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca (Mayr) Franco
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dah
Dahlia - dalia
 — ✧ (ogr.) - dalia
 — ✦ coccinea Cav. - dalia szkarłatna
 — ✧ ×cultorum Thorsrud et Reisaeter  ⟶ Dahlia - dalia
 — ✧ ×hortensis hort. non Desf.  ⟶ Dahlia - dalia
 — ✧ hybrida hort.  ⟶ Dahlia - dalia
 — ✦ merckii Lehm. - dalia Mercka
 — ✧ pinnata Cav.  ⟶ Dahlia - dalia
 — ✧ variabilis hort. non Desf.  ⟶ Dahlia - dalia
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dai
✦ Dais cotinifolia L.
dal
✦ Dalea candida Willd.
✦ Dalea purpurea Vent.
dalia - Dahlia
 — ✧ (ogr.) - Dahlia
 — ✧ karłowa - Dahlia
 — ✧ kołnierzykowa - Dahlia
 — ✦ Mercka - Dahlia merckii Lehm.
 — ✧ ogrodowa - Dahlia
 — ✦ szkarłatna - Dahlia coccinea Cav.
 — ✧ zmienna - Dahlia
dan
Danthonia decumbens (L.) DC.  ⟶ Danthonia decumbens (L.) DC. - izgrzyca przyziemna
Danthonia decumbens (L.) DC. - izgrzyca przyziemna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dap
Daphne - wawrzynek
 — ✦ acutiloba Rehder - wawrzynek ostrolistny
 — ✦ alpina L. - wawrzynek alpejski
 — ✦ altaica Pall.
 — ✦ arbuscula Čelak. - wawrzynek murański
 — ✦ blagayana Freyer
 — ✦ ×burkwoodii cv. Gold Edge - wawrzynek burkwooda "Gold Edge"
 — ✦ ×burkwoodii cv. Variegata - wawrzynek burkwooda "Variegata"
 — caucasica Pall. - wawrzynek kaukaski
 — cneorum L. - wawrzynek główkowy CR
 — ✦ collina Sm. ex Dicks.  ⟶ Daphne sericea Vahl - wawrzynek jedwabisty
 — ✦ gemmata E. Pritz.
 — ✦ gemmata × calcicola
 — ✦ giraldii Nitsche
 — ✦ gnidium L.
 — ✦ kosaninii (Stoj.) Stoj.
 — ✦ laureola L. - wawrzynek laurowy
 — mezereum L. - wawrzynek wilczełyko
 — ✦ ×napolitana cv. Stasek - wawrzynek neapolitański "Stasek"
 — ✦ odora Thunb. - wawrzynek wonny
 — ✦ oleoides Schreb. - wawrzynek oliwkowy
 — ✦ pontica L. - wawrzynek pontyjski
 — ✦ pseudomezereum A. Gray
 — ✦ ×reichsteinii E. Landolt et E.J.P. Hauser
 — ✦ sericea Vahl - wawrzynek jedwabisty
 — ✦ tangutica Maxim. - wawrzynek tangucki
 — ✦ ×transatlantica C.D. Brickell et A.R. White
✦ Daphniphyllum himalayense var. macropodum ort.var.  ⟶ Daphniphyllum macropodum Miq. - dafnifyllum himalajskie
✦ Daphniphyllum himalense (Benth.) Müll. Arg. var. macropodum  ⟶ Daphniphyllum macropodum Miq. - dafnifyllum himalajskie
✦ Daphniphyllum macropodum Miq. - dafnifyllum himalajskie
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dar
✦ Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss - tarczownica tarczowata
das
✧ Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.  ⟶ Potentilla fruticosa L. - pięciornik krzewiasty
** dasypyrum kosmate - Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy
** Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy - dasypyrum kosmate
dat
✦ Datisca cannabina L.
Datura - bieluń
datura - Datura metel L.
✦ Datura fastuosa L.  ⟶ Datura metel L. - bieluń surmikwiat
✦ Datura innoxia Mill.
✦ Datura inoxia orth.var.  ⟶ Datura innoxia Mill.
✦ Datura metel L. - bieluń surmikwiat
* Datura stramonium L. - bieluń dziędzierzawa
** Datura stramonium L. var. tatula (L.) Torr.  ⟶ Datura tatula L. - bieluń dziędzierzawa odm. tatula
** Datura tatula L. - bieluń dziędzierzawa odm. tatula
dau
✦ Daubenya aurea Lindl.
Daucus carota L. - marchew zwyczajna
✦ Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang. - marchew zwyczajna uprawna
dav
✦ Davallia mariesii Moore
✦ Davidia involucrata Baill - dawidia chińska
✦ Davidia involucrata Baill var. vilmoriniana (Dode) Hemsl.  ⟶ Davidia involucrata Baill - dawidia chińska
daw
✦ dawidia chińska - Davidia involucrata Baill
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dąb
dąb - Quercus
 — ✦ algierski - Quercus canariensis Willd.
 — ✦ bagienny - Casuarina glauca Sieber ex Spreng.
 — ✦ barwierski - Quercus velutina Lam.
 — Bechsteina - Quercus ×rosacea Bechst.
 — bezszypułkowy - Quercus petraea (Matt.) Liebl.
 — ✧ biały - Quercus alba L.
 — ✧ błotny - Quercus palustris Muenchh.
 — * burgundzki - Quercus cerris L.
 — * czerwony - Quercus rubra L.
 — ✧ dachówkowaty - Quercus imbricaria Michx.
 — ✦ dwubarwny - Quercus bicolor Willd.
 — * frędzelkowaty - Quercus cerris L.
 — ✦ Garry'ego - Quercus garryana Douglas ex Hook.
 — ✧ gontowy - Quercus imbricaria Michx.
 — ✦ Hilla - Quercus ellipsoidalis E.J. Hill
 — ✦ jedwabisty - Quercus velutina Lam.
 — ✦ kasztanolistny - Quercus castaneifolia C.A. Mey.
 — ✦ kasztanowy - Quercus castaneifolia C.A. Mey.
 — ✧ kaukaski - Quercus macranthera Fisch. et C.A. Mey. ex Hohen.
 — ✦ Kolumba - Quercus ×bimundorum E.J. Palmer
 — ✦ korkowy - Quercus suber L.
 — ✦ libański - Quercus libani G. Olivier
 — macedoński - Quercus trojana Webb
 — mongolski - Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.
 — ✦ Muehlenberga - Quercus muehlenbergii Engelm.
 — ✦ naragasziwa - Quercus aliena Blume
 — ✦ niedźwiedzi - Quercus ilicifolia Wangenh.
 — ✦ Nuttalla - Quercus texana Buckley
 — ✦ olcholistny - Quercus alnifolia Poech
 — * omszony - Quercus pubescens Willd. EN
 — ✦ ostrolistny - Quercus ilex L.
 — ✦ ościstozębny - Quercus acutissima Carruth
 — ✦ piłkowany - Quercus serrata Murray
 — ✦ pontyjski - Quercus pontica K. Koch
 — ✦ Shumarda - Quercus shumardii Buckley
 — ✦ sierpowaty - Quercus falcata Michx.
 — ✧ szkarłatny - Quercus coccinea Moench
 — szypułkowy - Quercus robur L.
 — ✦ tabor - Quercus ithaburensis Decne.
 — ✦ teksański - Quercus texana Buckley
 — ✦ teksaski - Quercus texana Buckley
 — ✦ Turnera - Quercus ×turneri Willd.
 — ✦ Ware'a - Quercus ×warei T.L. Green et W.J. Hess
 — ✧ węgierski - Quercus frainetto Ten.
 — ✦ wieczniezielony - Quercus agrifolia Née
 — ✧ wielkoowocowy - Quercus macrocarpa Michx.
 — ✦ wierzbolistny - Quercus phellos L.
 — ✦ wodny - Quercus nigra L.
 — ✦ zębaty - Quercus dentata Thunb.
 — ✦ żółty - Quercus muehlenbergii Engelm.
dąbrówka - Ajuga
 — genewska - Ajuga genevensis L.
 — kosmata - Ajuga genevensis L.
 — piramidalna - Ajuga pyramidalis L. VU
 — podolska - Ajuga chia Schreb. RE
 — rozłogowa - Ajuga reptans L.
 — ✦ Tenora - Ajuga tenorei C. Presl.
 — * żółtokwiatowa - Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. CR
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
deb
✦ Debregeasia edulis (Siebold et Zucc.) Wedd.  ⟶ Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. ssp. frutescens
Debregeasia orientalis C.J. Chen
dec
✦ Decaisnea fargesii Franch. - palecznik chiński
deg
✦ Degenia velebitica (Degen) Hayek
dei
✦ Deinanthe bifida Maxim.  ⟶ Hydrangea bifida (Maxim.) Y. De Smet et Granados - dejnante dwudzielna
✦ Deinanthe caerulea Stapf  ⟶ Hydrangea caerulea (Stapf) Y. De Smet et Granados
dej
✦ dejnante dwudzielna - Hydrangea bifida (Maxim.) Y. De Smet et Granados
del
delia polna - Spergularia segetalis (L.) G. Don RE
Delia segetalis (L.) Dumort.  ⟶ Spergularia segetalis (L.) G. Don - muchotrzew zbożowy RE
Delosperma - słonecznica
 — ✦ congestum (L.) Bolus - słonecznica zwarta
 — ✦ cooperi (Hook. f.) L. Bolus - słonecznica Coopera
 — ✦ deschampsii
 — ✦ harazianum (Deflers) Poppend. et Ihlenf.
 — ✦ lineare L. Bolus - delosperma wąskolistna
 — ✦ nubigenum (Schltr.) L. Bolus - słonecznica nubijska
 — ✦ sphalmanthoides S.A. Hammer
 — ✦ sutherlandii (Hook.f.) N.E. Br.
 — ✦ tradescantioides (A. Berger) L. Bolus
✦ delosperma wąskolistna - Delosperma lineare L. Bolus
Delphinium - ostróżka
 — ✧ ajacis L.  ⟶ Consolida ajacis (L.) Schur - ostróżeczka ogrodowa
 — ✦ cashmerianum Royle - ostróżka kaszmirska
 — * consolida L.  ⟶ Consolida regalis Gray - ostróżeczka polna
 — ✧ ×cultorum Voss - ostróżka ogrodowa
 — elatum L. - ostróżka wyniosła
 — elatum × oxysepalum Pawł.  ⟶ Delphinium ×kotulae Pawł. - ostróżka Kotuli
 — elatum L nssp. fiekianum Starmühler
 — elatum L. ssp. alpinum (Waldst. et Kit.) Nyman - ostróżka wyniosła alpejska
 — elatum L. ssp. elatum - ostróżka wyniosła typowa
 — elatum L. ssp. nacladense (Zapał.) Holub - ostróżka wyniosła wschodniokarpacka CR
 — ✦ fissum Waldst. et Kit.
 — ✦ flexuosum M. Bieb.
 — ✦ grandiflorum L. - ostróżka wielkokwiatowa
 — ×kotulae Pawł. - ostróżka Kotuli
 — nacladense Zapał.  ⟶ Delphinium elatum L. ssp. nacladense (Zapał.) Holub - ostróżka wyniosła wschodniokarpacka CR
 — ** orientale J. Gay  ⟶ Consolida orientalis (J. Gay) Schrödinger - ostróżeczka wschodnia
 — oxysepalum Borbás et Pax - ostróżka tatrzańska
 — ✦ peregrinum L.
 — ✦ retropilosum (Huth) Sambuk
 — ✦ speciosum M. Bieb.
 — ✦ staphisagria L.
 — ✦ tatsienense Franch. - ostróżka tatsjeneńska
 — ✦ vestitum Wall. ex Royle - ostróżka strojna
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
den
✦ Dendranthema ×grandiflora Ramat.  ⟶ Dendranthema ×hortorum Bailey - chryzantema ogrodowa
✦ Dendranthema ×hortorum Bailey - chryzantema ogrodowa
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev  ⟶ Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev - chryzantema Zawadzkiego VU
Dendranthema zawadzkii (Herbich) Tzvelev - chryzantema Zawadzkiego VU
✧ Dendrobenthamia japonica (Sieb. et Zucc.) Hutch.  ⟶ Cornus kousa Hance var. kousa - dereń kousa japoński
Dentaria - żywiec
 — bulbifera L. - żywiec cebulkowy
 — enneaphyllos L. - żywiec dziewięciolistny
 — glandulosa Waldst. et Kit. - żywiec gruczołowaty
dep
✦ Deparia conilii (Franch. et Savat.) M. Kato
✦ Deparia japonica (Thunb.) M. Kato - wietlica japońska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
der
dereniowate - Cornaceae
dereniowce - Cornales
dereń - Cornus s.l.
 — ✦ bagienny - Cornus foemina Mill.
 — Baileya - Cornus baileyi J.M. Coult. et W.H. Evans
 — * biały - Cornus alba L.
 — ✦ błękitny - Cornus amomum Mill.
 — ✦ Drummonda - Cornus drummondii C.A. Mey.
 — ✦ drzewiasty - Cornus controversa Hemsl.
 — ✦ Elwina Ortona - Cornus ×elwinortonii Mattera, T. Molnar, et Struwe
 — ✧ jadalny - Cornus mas L.
 — ✦ japoński - Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
 — ✦ kanadyjski - Cornus canadensis L.
 — ✦ karłowy - Cornus pumila Koehne
 — ✦ kousa chiński - Cornus kousa Hance ssp. chinensis (Osborn) Q.Y. Xiang
 — ✧ kousa japoński - Cornus kousa Hance var. kousa
 — ✦ kwiecisty - Cornus florida L.
 — ✦ lekarski - Cornus officinalis Sieb. et Zucc.
 — ✦ niski - Cornus pumila Koehne
 — ✦ Nuttalla - Cornus nuttallii Audubon
 — ✦ pagodowy - Cornus controversa Hemsl.
 — * rozłogowy - Cornus sericea L. emend. Murray
 — ✦ rozłogowy - Cornus rugosa Lam.
 — ✦ rutdżerski - Cornus ×rutgersensis Mattera, T. Molnar et Struwe
 — ✦ skrętolistny - Cornus alternifolia L. f.
 — ✦ sztywny - Cornus foemina Mill.
 — + szwedzki - Cornus suecica L. RE
 — świdwa - Cornus sanguinea L.
 — świdwa południowy - Cornus sanguinea L. ssp. australis (C.A. Mey.) Jáv.
 — świdwa typowy - Cornus sanguinea L. ssp. sanguinea
 — świdwa węgierski - Cornus sanguinea L. ssp. hungarica (Karpati) Soó
 — ✦ ukośny - Cornus obliqua Raf.
 — ✦ Waltera - Cornus walteri Wangerin
 — ✦ wielkolistny - Cornus macrophylla Wall.
 — ✧ właściwy - Cornus mas L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
des
Deschampsia - śmiałek
 — caespitosa (L.) P. Beauv. orth.var.  ⟶ Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. - śmiałek darniowy
 — cespitosa (L.) P. Beauv. - śmiałek darniowy
 — flexuosa (L.) Trin. - śmiałek pogięty
 — + setacea (Huds.) Hack. - śmiałek szczeciniasty RE
 — + setacea (Huds.) K. Richt.  ⟶ Deschampsia setacea (Huds.) Hack. - śmiałek szczeciniasty RE
 — wibeliana (SOND.) PARL.
* Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - stulicha psia
** Desmazeria rigida (L.) Tutin  ⟶ Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. - skleropoa sztywna
✦ Desmodium canadense (L.) DC. - desmodium kanadyjskie
✦ Desmodium cuspidatum (Muhl. ex Willd.) DC. ex Loud.
✦ Desmodium elegans DC.  ⟶ Sunhangia elegans (DC.) H. Ohashi et K. Ohashi - desmodium wytworne
✦ desmodium kanadyjskie - Desmodium canadense (L.) DC.
✦ desmodium wytworne - Sunhangia elegans (DC.) H. Ohashi et K. Ohashi
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
deu
Deutzia - żylistek
 — ✦ amurensis (Regel) Airy Shaw - żylistek amurski
 — ✦ compacta cv. Lavender Time - żylistek gęsty "Lavender Time"
 — ✦ discolor Hemsl. - żylistek różnobarwny
 — ✧ gracilis Siebold et Zucc. - żylistek wysmukły
 — ✦ ×hybrida Lemoine - żylistek mieszańcowy
 — ✦ ×magnifica (Lemoine) Rehder
 — ✦ ningpoensis Rehder - żylistek ningboński
 — ✦ parviflora Bunge - żylistek drobnokwiatowy
 — ✦ parviflora Bunge var. amurensis Regel  ⟶ Deutzia amurensis (Regel) Airy Shaw - żylistek amurski
 — purpurascens (Franch. ex L.Henry) Rehder
 — ✧ ×rosea (Lemoine) Rehder - żylistek różowy
 — ✧ scabra Thunb. - żylistek szorstki
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dęb
dębik - Dryas
 — ✦ Drummonda - Dryas drummondii Richards. et Hook.
 — ośmiopłatkowy - Dryas octopetala L.
 — ✦ Sündermanna - Dryas ×suendermannii Kellerer ex Sünd.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dia
✦ Dianella ensifolia (L.) Redouté
Dianthus - goździk
 — ✦ ×allwoodii hort. - goździk Allwooda
 — ✦ alpinus L. - goździk alpejski
 — ✧ amurensis Jacques  ⟶ Dianthus chinensis L. - goździk chiński
 — andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. - goździk Andrzejowskiego
 — ✦ arenarius L. ssp. bohemicus (Novák) O. Schwarz
 — arenarius L. ssp. borussicus Vierh. - goździk piaskowy NT
 — armeria L. - goździk kosmaty
 — ✦ arpadianus Ade et Bornm.
 — * barbatus L. ssp. barbatus - goździk brodaty
 — caesius Sm.  ⟶ Dianthus gratianopolitanus Vill. - goździk siny EN
 — ✦ callizonus Schott et Kotschy - goździk siedmiogrodzki
 — * campestris M. Bieb. - goździk polny
 — carthusianorum L. - goździk kartuzek
 — carthusianorum L. ssp. saxigenus (Schur) Dostál - goździk kartuzek skalny VU
 — ✧ caryophyllus L. - goździk ogrodowy
 — ✧ chinensis L. - goździk chiński
 — ciliatus Guss.
 — + collinus Waldst. et Kit. ssp. glabriusculus (Kit.) SoÓ - goździk pagórkowy łysy RE
 — compactus Kit. - goździk skupiony
 — ✦ cruentus Griseb. - goździk krwisty
 — ✦ cruentus Griseb. ssp. turcicus (Velen.) Stoj. et Acht.  ⟶ Dianthus cruentus Griseb. - goździk krwisty
 — deltoides L. - goździk kropkowany
 — ✦ elbrusensis Kharadze
 — ✦ erinaceus Boiss. - goździk kolczasty
 — ✦ furcatus Balb.
 — ✦ giganteiformis Borbás ssp. pontederae (A. Kern.) Soó  ⟶ Dianthus pontederae A. Kern.
 — ✦ giganteus D'Urv. - goździk olbrzymi
 — + glabriusculus (Kit.) Borbás  ⟶ Dianthus collinus Waldst. et Kit. ssp. glabriusculus (Kit.) SoÓ - goździk pagórkowy łysy RE
 — glacialis Haenke ex Jacq. - goździk lodowcowy
 — gratianopolitanus Vill. - goździk siny EN
 — haematocalyx Boiss. et Heldr. - goździk krwistoczerwony
 — integer Vis. - goździk całobrzegi
 — ✦ integer Vis. ssp. minutiflorus (Halácsy) Bornm. ex Strid
 — ✦ knappii (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás
 — ✦ leptopetalus Willd. - goździk wąskopłatkowy
 — ×lucae Asch.
 — ✦ lumnitzeri Wiesb.  ⟶ Dianthus praecox Willd. ex Spreng. ssp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmet'ová - goździk Lumnitzera
 — monspessulanus L. - goździk montpeljański
 — ✦ moravicus Kovanda  ⟶ Dianthus praecox Willd. ex Spreng. ssp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmet'ová - goździk Lumnitzera
 — ✦ myrtinervius Griseb. - goździk mirtowaty
 — ✦ nardiformis Janka - goździk bliźniczkowaty
 — + nitidus Waldst. et Kit. - goździk lśniący RE
 — ✦ pavonius Tausch - goździk zaniedbany
 — ✦ petraeus Waldst. et Kit. - goździk skalny
 — plumarius L. - goździk postrzępiony
 — plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawł. - goździk postrzępiony wczesny
 — ✦ pontederae A. Kern.
 — praecox Waldst. et Kit.  ⟶ Dianthus plumarius L. ssp. praecox (Kit.) Pawł. - goździk postrzępiony wczesny
 — ✦ praecox Willd. ex Spreng. ssp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmet'ová - goździk Lumnitzera
 — ✦ pungens L. - goździk kłujący
 — ✦ seguieri Vill. - goździk Seguiera
 — speciosus Rchb. - goździk okazały
 — ✦ spiculifolius Schur - goździk ostrolistny
 — ✦ sternbergii Sieber ex Capelli - goździk Sternberga
 — ✦ subacaulis Vill. - goździk niskołodygowy
 — superbus L. s. str.  ⟶ Dianthus superbus L. ssp. superbus - goździk pyszny VU
 — superbus L. ssp. alpestris Kablík. ex Čelak.  ⟶ Dianthus speciosus Rchb. - goździk okazały
 — superbus L. ssp. speciosus (Rchb.) Hayek  ⟶ Dianthus speciosus Rchb. - goździk okazały
 — superbus L. ssp. speciosus (Rchb.) Pawł.  ⟶ Dianthus speciosus Rchb. - goździk okazały
 — superbus L. ssp. superbus - goździk pyszny VU
Diapensiaceae - zimnicowate
✦ Diarrhena japonica Franch. et Sav. - diarrhena japońska
✦ diarrhena japońska - Diarrhena japonica Franch. et Sav.
Diascia
 — ✦ anastrepta Hilliard et B.L. Burtt
 — barberae L.
 — ✦ vigilis Hilliard et B.L. Burtt - diascja
diascja - Diascia vigilis Hilliard et B.L. Burtt
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dic
Dicentra - serduszka
 — ✦ cucullaria (L.) Bernh.
 — ✦ eximia (Ker Gawl.) Torr. - serduszka wspaniała
 — ✧ formosa (Andrews) Walp. - serduszka piękne
 — ✦ formosa (Andrews) Walp. ssp. oregona (Eastw.) Munz  ⟶ Dicentra oregona Eastw.
 — ×gothoburgensis cv. Gullefjun Strain
 — ✦ oregona Eastw.
 — ✧ spectabilis (L.) Lem. - serduszka okazałe
✦ Dichanthelium clandestinum (L.) Gould - proso skryte
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty  ⟶ Bothriochloa ischaemum (L.) Keng - palczatka kosmata DD
Dichelostemma
 — ✦ congestum (Sm.) Kunth
 — ✦ congestum × ida-maia  ⟶ Dichelostemma ×venustum (Greene) Hoover
 — ✦ ida-maia (Alph. Wood.) Greene
 — ✦ ×venustum (Greene) Hoover
≀ Dichelyma - moczara
 — ≀ capillaceum (Dicks.) Myrin - moczara włoskowata
 — ≀ falcatum (Hedw.) Myrin - moczara sierpowata
≀ Dichodontium - dwurożek
 — ≀ flavescens (Dicks.) Lindb. - dwurożek żółtawy
 — ≀ palustre (Dicks.) M.Stech  ⟶ Diobelonella palustris - krokiewka bagienna
 — ≀ pellucidum (Hedw.) Schimp. - dwurożek przeświecający
✦ Dichondra argentea Willd. - dichondra srebrzysta
✦ dichondra srebrzysta - Dichondra argentea Willd.
dichostylis Michela - Dichostylis micheliana (L.) Nees CR
Dichostylis micheliana (L.) Nees - dichostylis Michela CR
Dicotyledoneae  ⟶ Eudicotyledoneae - dwuliścienne właściwe
≀ Dicranaceae - widłozębowate
≀ Dicranales - widłozębowce
≀ Dicranella - widłoząbek
 — ≀ cerviculata (Hedw.) Schimp. - widłoząbek szyjkowaty
 — ≀ crispa (Hedw.) Schimp. - widłoząbek nastroszony
 — ≀ grevilleana (Brid.) Schimp. - widłoząbek guzkowaty
 — ≀ heteromalla (Hedw.) Schimp. - widłoząbek włoskowy
 — ≀ humilis R.Ruthe - widłoząbek niski
 — ≀ palustris (Dicks.) Crundwell  ⟶ Diobelonella palustris - krokiewka bagienna
 — ≀ rufescens (Dicks.) Schimpl - widłoząbek rudawy
 — ≀ schreberiana (Hedw.) Dixon - widłoząbek Schrebera
 — ≀ staphylina H. Whitehouse - widłoząbek rozmnóżkowy
 — ≀ subulata (Hedw.) Schimp. - widłoząbek szydlasty
 — ≀ varia (Hedw.) Schimp. - widłoząbek zmienny
≀ Dicranodontium - zwiesiniec
 — ≀ asperulum (Mitt.) Broth. - zwiesiniec szorstki
 — ≀ denudatum (Brid.) E.Britton - zwiesiniec długodzióbkowy
 — ≀ uncinatum (Harv.) A.Jaeger - zwiesiniec haczykowaty
✦ Dicranostigma franchetianum (Prain) Fedde  ⟶ Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde
✦ Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde
≀ Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. - kędzierzawiec wąsaty
≀ Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde  ⟶ Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra - przeponka kędzierzawa
≀ Dicranum - widłoząb
 — ≀ acutifolium (Lindb. et Arnell) C.E.O.Jansen - widłoząb ostrolistny
 — ≀ bergeri Bland.  ⟶ Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. - widłoząb Bergera
 — ≀ bonjeanii De Not. - widłoząb błotny
 — ≀ elongatum Schleich. ex Schwägr. - widłoząb długi
 — ≀ falcatum Hedw.  ⟶ Kiaeria falcata (Hedw.) I.Hagen - kieria sierpowata
 — ≀ flagellare Hedw.  ⟶ Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske - prostoząbek wiciowaty
 — ≀ flexicaule Brid. - widłoząb krzywołodyżkowy
 — ≀ fulvellum (Dicks.) Sm.  ⟶ Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch et Schimp. - ściślik ciemnożółty
 — ≀ fulvum Hook. - widłoząb płowy
 — ≀ fuscescens Turn. - widłoząb ciemny
 — ≀ groenlandicum Brid. - widłoząb grenlandzki
 — ≀ majus Turn. - widłoząb okazały
 — ≀ montanum Hedw.  ⟶ Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske - prostoząbek górski
 — ≀ muehlenbeckii Bruch et Schimp. - widłoząb Muehlenbecka
 — ≀ polysetum Sw. ex anon. - widłoząb kędzierzawy
 — ≀ sandtneri Limpr. - widłoząb sudecki
 — ≀ scoparium Hedw. - widłoząb miotłowy
 — ≀ spadiceum J.E.Zetterst. - widłoząb kasztanowaty
 — ≀ spurium Hedw. - widłoząb zdrożny
 — ≀ tauricum Sapjegin  ⟶ Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova - prostoząbek taurydzki
 — ≀ undulatum F. Weber et D. Mohr.  ⟶ Dicranum polysetum Sw. ex anon. - widłoząb kędzierzawy
 — ≀ undulatum Schrad. ex Brid. - widłoząb Bergera
 — ≀ viride (Sull. et Leaq.) Lindb. - widłoząb zielony
Dictamnus albus L. - dyptam jesionolistny CR
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
did
didiscus - Trachymene coerulea Graham
✦ Didiscus caeruleus orth. var.  ⟶ Trachymene coerulea Graham - trachymene niebieskie
✦ Didiscus coeruleus (Graham) DC.  ⟶ Trachymene coerulea Graham - trachymene niebieskie
✦ didiskus niebieski - Trachymene coerulea Graham
≀ Didymodon - paroząb
 — ≀ acutus (Brid.) K.Saito - paroząb ostry
 — ≀ asperifolius (Mitt.) H.A.Crum, Steere et L.A.Anderson - paroząb szorstkolistny
 — ≀ cordatus Jur. - paroząb sercowaty
 — ≀ fallax (Hedw.) R.H.Zander - paroząb mylny
 — ≀ ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill - paroząb rdzawy
 — ≀ giganetus (Funck) Jur. - paroząb olbrzymi
 — ≀ insulanus (De Not.) M.O.Hill - paroząb wyspowy
 — ≀ luridus Hornsch. - paroząb śniady
 — ≀ rigidulus Hedw. - paroząb sztywny
 — ≀ sinuosus (Mitt.) Delongne - paroząb fałdowany
 — ≀ spadiceus (Mitt.) Limpr. - paroząb kasztanowaty
 — ≀ tophaceus (Brid.) Lisa - paroząb tufowy
 — ≀ vinealis (Brid.) R.H.Zander - paroząb winnicowy
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
die
Diervilla - zadrzewnia
 — ✧ lonicera Mill. - dierwilla kanadyjska
 — ✦ lonicera × sessifolia  ⟶ Diervilla ×splendens (Carriere) G. Kirchn.
 — ✦ rivularis Gatt - zadrzewnia nadbrzeżna
 — ✦ sessilifolia Buckley - zadrzewnia krótkoogonkowa
 — ✦ ×splendens (Carriere) G. Kirchn.
✧ dierwilla kanadyjska - Diervilla lonicera Mill.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dig
Digitalis - naparstnica
 — ** ferruginea L. - naparstnica rdzawa
 — grandiflora Mill. - naparstnica zwyczajna
 — ✦ grandiflora × purpurea  ⟶ Digitalis ×mertonensis B.H. Buxton et C.D. Darl. - naparstnica Mertona
 — ✦ grandiflora × viridiflora
 — ** laevigata Waldst. et Kit. - naparstnica gładka
 — ** lanata Ehrh. - naparstnica wełnista
 — ✦ lanata Ehrh. ssp. trojana (Ivanina) Yücesan et Eker  ⟶ Digitalis trojana Ivanina - naparstnica trojańska
 — ✧ lutea L. - naparstnica żółta
 — ✦ ×mertonensis B.H. Buxton et C.D. Darl. - naparstnica Mertona
 — ✦ obscura L. - naparstnica hiszpańska
 — ✦ parviflora Jacq. - naparstnica drobnokwiatowa
 — * purpurea L. - naparstnica pupurowa
 — ✦ thapsi L. - naparstnica dziewannowata
 — ✦ trojana Ivanina - naparstnica trojańska
 — ✦ viridiflora Lindl. - naparstnica zielonkawa
Digitaria - palusznik
 — [*] ischaemum (Schreb.) H.L. MÜHL. - palusznik nitkowaty
 — * sanguinalis (L.) Scop. - palusznik krwawy
 — sanguinalis siewka - rozwój palusznika krwawego
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dim
dimorfoteka - Dimorphotheca
 — ** gruczołowata - Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench
 — ✦ pomarańczowa - Dimorphotheca sinuata DC.
Dimorphotheca - dimorfoteka
 — ✦ aurantiaca hort. non DC.  ⟶ Dimorphotheca sinuata DC. - dimorfoteka pomarańczowa
 — ✦ ecklonis DC.  ⟶ Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. - osteospermum
 — ** pluvialis (L.) Moench - dimorfoteka gruczołowata
 — ✦ sinuata DC. - dimorfoteka pomarańczowa
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dio
≀ Diobelon squarrosum (Schrad.) Hampe  ⟶ Diobelonella palustris - krokiewka bagienna
≀ Diobelonella palustris - krokiewka bagienna
✦ Dionaea muscipula Ellis - muchołówka amerykańska
Dioscorea - pochrzyn
 — ✦ balcanica Košanin - pochrzyn bałkański
 — ✦ batatas Decne.  ⟶ Dioscorea polystachya Turcz. - pochrzyn chiński
 — ✦ bulbifera L.
 — ✦ caucasica Lipsky - pochrzyn kaukaski
 — ✦ communis (L.) Caddick et Wilkin
 — ✦ japonica Thunb. - pochrzyn japoński
 — ✦ nipponica Makino - pochrzyn nippoński
 — ✦ polystachya Turcz. - pochrzyn chiński
Dioscoreales - pochrzynowce
Diospyros - hurma
 — ✦ kaki L.f. - hurma wschodnia
 — ✦ lotus L. - hurma kaukaska
 — ✦ virginiana L - hurma amerykańska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dip
✦ Dipcadi serotinum (L.) Medik.
✦ Dipelta ventricosa Hemsl. - dwutarczka brzuchata
✦ Dipelta yunnanensis Franch.  ⟶ Linnaea yunnanensis (Franch.) Christenh.
Diphasiastrum - widlicz
 — alpinum (L.) Holub - widlicz alpejski NT
 — complanatum (L.) Holub - widlicz spłaszczony VU
 — issleri (Rouy) Holub - widlicz Isslera CR
 — ×oellgaardii Stoor, Boudrie, Jérôme, Horn et Bennert - widlicz Ollgaarda
 — tristachyum (Pursh) Holub - widlicz cyprysowy EN
 — zeilleri (Rouy) Holub - widlicz Zeillera DD
Diphasium alpinum (L.) Rothm.  ⟶ Diphasiastrum alpinum (L.) Holub - widlicz alpejski NT
Diphasium complanatum (L.) Rothm.  ⟶ Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - widlicz spłaszczony VU
Diphasium issleri (Rouy) Holub  ⟶ Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub - widlicz Isslera CR
Diphasium tristachyum (Pursh) Rothm.  ⟶ Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub - widlicz cyprysowy EN
✦ Diphylleia cymosa Michx.  ⟶ Podophyllum cymosum (Michx.) Christenh. et Byng
≀ Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr. - koimek bezłodygowy
dipladenia - Mandevilla
≀ Diplophyllum - dwupłat
 — ≀ albicans (L.) Dumort. - dwupłat białawy
 — ≀ obtusifolium (Hook.) Dumort. - dwupłat tępolistny
 — ≀ taxifolium (Wahlenb.) Dumort. - dwupłat cisolistny
Diplotaxis - dwurząd
 — ** erucoides (L.) DC. - dwurząd rokiettowaty
 — * muralis (L.) DC. - dwurząd murowy
 — * tenuifolia (L.) DC. - dwurząd wąskolistny
Dipsacaceae  ⟶ Dipsacoideae - szczeciowate
Dipsacoideae - szczeciowate
Dipsacus - szczeć
 — fullonum L.  ⟶ Dipsacus sylvestris Huds. - szczeć pospolita
 — ✧ fullonum L. var. sativus L.  ⟶ Dipsacus sativus (L.) Honck. - szczeć sukiennicza
 — laciniatus L. - szczeć wykrawana
 — pilosus L.  ⟶ Virga pilosa (L.) Hill - szczeciniastka owłosiona NT
 — ✧ sativus (L.) Honck. - szczeć sukiennicza
 — sylvestris Huds. - szczeć pospolita
✦ Dipteronia sinensis Oliv. - dwuskrzydlak chiński
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dis
Disanthus cercidifolius Maxim. - dwukwiat judaszolistny
≀ Discelium nudum (Dicks.) Brid. - osadniczek goły
Diselma archeri Hook.f.
✦ Disporopsis arisanensis Hayata  ⟶ Disporopsis pernyi (Hua) Diels
✦ Disporopsis fuscopicta Hance
✦ Disporopsis pernyi (Hua) Diels
Disporum - parnik
disporum - Disporum
✦ Disporum cantoniense (Lour.) Merr. - parnik kantoński
 — ✦ jednokwiatowe - Disporum uniflorum Baker
✦ Disporum megalanthum F.T. Wang et Tang
✦ Disporum sessile D. Don ex Schult. et Schult.f. cv. Variegatum - parnik wspaniały
✦ Disporum smilacinum A. Gray in Perry
✦ Disporum uniflorum Baker - parnik jednokwiatowy
✦ Disporum viridescens (Maxim.) Nakai
≀ Distichium - dwurzędek
 — ≀ capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp. - dwurzędek włoskowaty
 — ≀ inclinatum (Hedw.) Bruch et Schimp. - dwurzędek nachylony
Distylium - dwusłupek
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dit
≀ Ditrichaceae - pędzlikowate
≀ Ditrichum - pędzlik
 — ≀ flexicaule (Schwägr.) Hempe - pędzlik pogięty
 — ≀ gracile (Mitt.) Kuntze - pędzlik smukły
 — ≀ heteromallum (Hedw.) E.Britton - pędzlik jednostronny
 — ≀ lineare (Sw.) Lindb. - pędzlik pochwiasty
 — ≀ pallidum (Hedw.) Hampe - pędzlik blady
 — ≀ tenuifolium Lindb.  ⟶ Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. - krętoząb cienkolistny
 — ≀ zonatum (Brid.) Kindb. - pędzlik pasiasty
Dittrichia - omanowiec
 — * graveolens (L.) Greuter - omanowiec wonny
 — viscosa (L.) Greuter - omanowiec lepki
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dła
dławisz - Celastrus
 — ✧ amerykański - Celastrus scandens L.
 — * okrągłolistny - Celastrus orbiculatus Thunb.
dławiszowate - Celastraceae
dłu
długosz - Osmunda
 — królewski - Osmunda regalis L. VU
≀ długoszyj - Tayloria
 — ≀ cienki - Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.
 — ≀ eliptyczny - Tayloria froelichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth.
 — ≀ językowaty - Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.
 — ≀ piłkowany - Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et Schimp.
 — ≀ podsadnikowy - Tayloria splechnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook.
 — ≀ zaostrzony - Tayloria acuminata Hornsch.
≀ długowieczek krzywy - Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon
dmu
✧ dmuszek jajowaty - Lagurus ovatus L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dod
Dodecatheon - bożykwiat
 — ✦ clevelandii (Greene) A.R. Mast et Reveal ssp. insulare H.J. Thomps.  ⟶ Primula clevelandii (Greene) A.R. Mast et Reveal ssp. insularis (H.J. Thomps.) A.R. Mast et Reveal var. insularis (H.J. Thomps.) A.R. Mast et Reveal - bożykwiat Clevelanda
 — ✦ conjugens Greene  ⟶ Primula conjugens (Greene) A.R. Mast et Reveal
 — ✦ dentatum Hook.  ⟶ Primula latiloba (A. Gray) A.R. Mast et Reveal - bożykwiat ząbkowany
 — ✦ hendersonii A. Gray  ⟶ Primula hendersonii (A. Gray) A.R. Mast et Reveal - bożykwiat Hendersona
 — ✧ meadia L.  ⟶ Primula meadia (L.) A.R. Mast et Revea - bożykwiat Meada
 — ✦ pulchellum (Raf.) Merr. ssp. pulchellum  ⟶ Primula pauciflora (Durand) A.R. Mast et Reveal
dog
✧ doględa mocna - Grindelia robusta Nutt.
* doględa nastroszona - Grindelia squarrosa Dunal.
doględka - Grindelia
 — ✧ mocna - Grindelia robusta Nutt.
 — * nastroszona - Grindelia squarrosa Dunal.
dol
✦ Dolichos sinensis L. ssp. sesquipedalis L.  ⟶ Vigna unguiculata (L.) ssp. sesquipedalis (L.) Verdc. - wspięga chińska
dor
Doronicum - omieg
 — austriacum Jacq. - omieg górski
 — ✧ caucasicum M. Bieb.  ⟶ Doronicum orientale Hoffm. - omieg wschodni
 — clusii (All.) Tausch - omieg kozłowiec
 — ✧ columnae Ten. - omieg sercowaty
 — ✧ cordifolium Sternb.  ⟶ Doronicum columnae Ten. - omieg sercowaty
 — ✦ cv. Finesse - omieg "Finesse"
 — ✧ orientale Hoffm. - omieg wschodni
 — ✧ pardalianches L. - omieg zachodni
 — ✦ plantagineum L. - omieg babkolistny
 — stiriacum (Vill.) Dalla Torre  ⟶ Doronicum clusii (All.) Tausch - omieg kozłowiec
✦ Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br. - dorotka stokrotkowa
✧ Dorotheanthus gramineus Schwantes - dorotka ognista
✧ dorotka ognista - Dorotheanthus gramineus Schwantes
✦ dorotka owłosiona - Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br.
✦ dorotka stokrotkowa - Dorotheanthus bellidiformis N. E. Br.
Dorycnium - szyplin
 — germanicum (Gremli) Rikli - szyplin jedwabisty EN
 — + herbaceum Vill. - szyplin zielny CR
 — ✦ hirsutum (L.) Ser. - szyplin szorstki
 — ** pentaphyllum Scop. s. str. - szyplin pięciolistny
 — pentaphyllum Scop. ssp. germanicum (Gremli) Gams  ⟶ Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli - szyplin jedwabisty EN
 — + pentaphyllum Scop. ssp. herbaceum (Vill.) Rouy  ⟶ Dorycnium herbaceum Vill. - szyplin zielny CR
 — sericeum (Neilr.) Borbás  ⟶ Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli - szyplin jedwabisty EN
 — ** suffruticosum Vill.  ⟶ Dorycnium pentaphyllum Scop. s. str. - szyplin pięciolistny
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dra
Draba - głodek
 — aizoides L. - głodek mrzygłód
 — ✦ aizoon Wahlenb.  ⟶ Draba lasiocarpa Rochel. - głodek kosmaty
 — ✦ alticola Kom.  ⟶ Draba melanopus Kom. ssp. alticola (Kom.) O.E. Schulz var. alticola (Kom.) O.E. Schulz
 — ✦ archibaldii Wend.
 — ✦ athoa Boiss. - głodek bałkański
 — ✦ bruniifolia Stevens - głodek kaukaski
 — ✦ bryoides DC.
 — carinthiaca Hoppe  ⟶ Draba siliquosa M. Bieb. - głodek karyntyjski CR
 — ✦ cuspidata M. Bieb. - głodek ostrokończysty
 — ✦ dedeana Boiss. et Reut. - głodek kandabryjski
 — ✦ doerfleri Wettst.
 — dubia Suter - głodek mroźny EN
 — fladnizensis Wulfen
 — ✦ haynaldii Stur - głodek Haynalda
 — ✦ hirta L.
 — ✦ hispanica Boiss.
 — ✦ hispanica Boiss. var. atlantica (Pomel) Batt.  ⟶ Draba hispanica Boiss.
 — ✦ imbricata C.A. Mey.
 — ✦ incana L.
 — ✦ korabensis Kümmerle et Degen ex Jàv.
 — ✦ lasiocarpa Rochel. - głodek kosmaty
 — ✦ magellanica Lam.
 — ✦ melanopus Kom. ssp. alticola (Kom.) O.E. Schulz var. alticola (Kom.) O.E. Schulz
 — ** muralis L. - głodek murowy
 — nemorosa L. - głodek żółty VU
 — ✦ nivalis Lilj. - głodek śnieżny
 — ✦ parnassica Boiss.
 — ✦ polytricha Ledeb.
 — ✦ ramosissima Desv.
 — ✦ repens M. Bieb.  ⟶ Draba sibirica (Pall.) Thell. - głodek syberyjski
 — ✦ rosularis Chodat et Wilczek
 — ✦ sibirica (Pall.) Thell. - głodek syberyjski
 — siliquosa M. Bieb. - głodek karyntyjski CR
 — ✦ stellata Jacq.
 — ✦ ×suendermannii - głodek Sündermanna
 — ✦ suendermannii (2)  ⟶ Draba ×suendermannii - głodek Sündermanna
 — tomentosa Clairv. - głodek kutnerowaty EN
 — verna L. - wiosnówka pospolita
 — ✦ vitoshea
≀ drabik drzewkowaty - Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr
≀ drabinowcowate - Cinclidiaceae
≀ drabinowiec mroczny - Cinclidium stygium Sw.
Dracocephalum - pszczelnik
 — ✦ austriacum L.
 — ✦ botryoides Steven - pszczelnik gronkowy
 — bullatum Forrest ex Diels
 — ✦ imberbe Bunge - pszczelnik bezbrody
 — ** moldavica L.  ⟶ Dracocephalum moldavicum L. - pszczelnik mołdawski
 — ** moldavicum L. - pszczelnik mołdawski
 — ✦ rupestre Hance
 — ruyschiana L. - pszczelnik wąskolistny CR
✦ Dracunculus vulgaris Schott - drakunkulus zwyczajny
✦ drakunkulus zwyczajny - Dracunculus vulgaris Schott
✧ drapacz lekarski - Cnicus benedictus L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
drą
≀ drąst wielozarodniowy - Leskea polycarpa Hedw.
≀ drąstewka długożeberkowa - Leskeella nervosa (Brid.) Loeske
≀ drąstewniaczek - Lescuraea
 — ≀ skalny - Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo
 — ≀ zmienny - Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen
≀ drąstewnik - Pseudoleskea
 — ≀ czarnozielony - Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske
 — ≀ korzeniowy - Pseudoleskea radiculosa (Mitt.) Macoun et Kindb.
 — ≀ otwarty - Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb.
≀ drąstowate - Leskeaceae
dre
≀ Drepanocladus - sierpowiec
 — ≀ aduncus (Hedw.) Warnst. - sierpowiec zakrzywiony
 — aduncus agg. - sierpowiec zakrzywiony (agg.)
 — ≀ capillifolius (Warnst.) Warnst. - sierpowiec włosolistny
 — ≀ exannulatus (Schimp.) Warnst.  ⟶ Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske - warnstorfia bezpierścienowa
 — ≀ fluitans (Hedw.) Warnst.  ⟶ Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske - warnstorfia pływająca
 — ≀ intermedius (Lindb.) Warnst.  ⟶ Limprichtia cossonii (Schimp.) L.E.Anderson, H.A.Crum et W.R.Buck - limprichtia pośrednia
 — ≀ lycopodioides (Brid.) Warnst.  ⟶ Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hadenäs - bagiennik widłakowaty
 — ≀ polycarpos (Blandow ex Voit) Warnst. - sierpowiec wielozarodniowy
 — ≀ polygamus (B.S.G.) Hedenaes  ⟶ Campylium polygamum (Schimp.) Lange et C.E.O.Jensen - złocieniec mieszanopłciowy
 — ≀ revolvens (Sw.) Warnst.  ⟶ Limprichtia revolvens (Sw. ex anon.) Loeske - limprichtia długokończysta
 — ≀ sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. - sierpowiec moczarowy
 — ≀ sordidus (Müll.Hal.) Hadenäs - sierpowiec brudny
 — ≀ stagnatus Żarnowiec - sierpowiec jeziorny
 — ≀ vernicosus (Mitt.) Warnst.  ⟶ Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs - haczykowiec błyszczący
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dri
driakiew - Scabiosa
 — ✧ (purpurowa) - Scabiosa atropurpurea L.
 — gołębia - Scabiosa columbaria L. s. str. NT
 — ✧ gwiaździsta - Scabiosa stellata L.
 — ✦ japońska - Scabiosa japonica Miq.
 — ✧ kaukaska - Scabiosa caucasica M. Bieb.
 — lśniąca - Scabiosa lucida Vill.
 — ✧ purpurowa - Scabiosa atropurpurea L.
 — ✦ trwolistna - Scabiosa graminifolia L.
 — wonna - Scabiosa canescens Waldst. et Kit. VU
 — żółta - Scabiosa ochroleuca L.
 — żółtawa - Scabiosa ochroleuca L.
✦ Drimia maritima (L.) Stearn - urginia morska
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dro
≀ drobniaczek - Seligeria
 — ≀ bezzęb - Seligeria donniana (Sm.) Müll.Hal.
 — ≀ łukowaty - Seligeria campylopoda Kindb.
 — ≀ odgięty - Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch et Schimp.
 — ≀ ostrolistny - Seligeria acutifolia Lindb.
 — ≀ pospolity - Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch et Schimp.
 — ≀ rozłożysty - Seligeria patula (Lindb.) I.Hagen
 — ≀ trójrzędowy - Seligeria trifaria (Brid.) Lindb.
 — ≀ wapienny - Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch et Schimp.
≀ drobniaczkowate - Seligeriaceae
✦ Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes
Drosera - rosiczka
 — anglica Huds. - rosiczka długolistna EN
 — anglica × rotundifolia  ⟶ Drosera ×obovata Mert. et W.D.J. Koch - rosiczka owalna
 — ✦ binata Labill.
 — ✦ capensis L. - rosiczka przylądkowa
 — intermedia Hayne - rosiczka pośrednia EN
 — ×obovata Mert. et W.D.J. Koch - rosiczka owalna
 — rotundifolia L. - rosiczka okrągłolistna NT
Droseraceae - rosiczkowate
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dry
Dryas - dębik
 — ✦ drummondii Richards. et Hook. - dębik Drummonda
 — ✦ integrifolia Vahl
 — octopetala L. - dębik ośmiopłatkowy
 — ✦ octopetala L. ssp. integrifolia (Vahl) Hartz  ⟶ Dryas integrifolia Vahl
 — ✦ ×suendermannii Kellerer ex Sünd. - dębik Sündermanna
✦ Drymocallis corsica (Soleir. ex Lehm.) Kurtto - pięciornik skalny korsykański
✦ Drymocallis geoides (M. Bieb.) Soják  ⟶ Potentilla geoides M. Bieb.
Drymocallis rupestris (L.) Soják  ⟶ Potentilla rupestris L. - pięciornik skalny EN
✦ Drynaria sinica Diels
Dryopteridaceae - nerecznicowate
Dryopteris - nerecznica
 — affinis × expansa  ⟶ Dryopteris remota (A. Braun in Döll) Druce - nerecznica pośrednia
 — affinis agg. (Lowe) Fraser-Jenk. - nerecznica mocna agg.
 — affinis (Lowe) Fraser-Jenk. ssp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.  ⟶ Dryopteris borreri (Newman) Oberth. et Tavel - nerecznica Borrera
 — affinis (Lowe) Fraser-Jenk. s. str. ssp. jessenii Fraser-Jenk. - nerecznica mocna Jassena
 — assimilis S. Walker  ⟶ Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy - nerecznica górska
 — ✧ atrata hort.  ⟶ Dryopteris cycadina (Franch. et Sav.) C. Chr. - nerecznica sagowcowa
 — austriaca (Jacq.) Woyn.  ⟶ Dryopteris dilatata agg. (Hoffm.) A. Gray - nerecznica szerokolistna (agg.)
 — borreri (Newman) Oberth. et Tavel - nerecznica Borrera
 — cambrensis (Fraser-Jenk.) Beitel et W.R. Buck ssp. insubrica (Oberh. et Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. - nerecznica walijska insubryjska
 — carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - nerecznica krótkoostna
 — ✦ championii (Benth.) C. Chr. - nerecznica Championa
 — ✦ clintoniana (D.C. Eaton) Dowell
 — ✦ coreano-montana Nakai  ⟶ Dryopteris sichotensis Kom.
 — ✦ crassirhizoma Nakai - narecznica grubokłączowa
 — cristata (L.) A.Gray - nerecznica grzebieniasta
 — ✧ cycadina (Franch. et Sav.) C. Chr. - nerecznica sagowcowa
 — ×deweveri (Jansen) Jansen et Wachter
 — dilatata (Hoffm.) A. Gray s. str. - nerecznica szerokolistna (s. str.)
 — dilatata agg. (Hoffm.) A. Gray - nerecznica szerokolistna (agg.)
 — ✧ erythrosora (Eaton) Kuntze - nerecznica czerwonozawijkowa
 — expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy - nerecznica górska
 — filix-mas (L.) Schott - nerecznica samcza
 — ✦ goldiana (Hooker ex Goldie) A. Gray - nerecznica Goldiego
 — lanceolatocristata (Hoffm.) Alston em. H.P. Fuchs  ⟶ Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray s. str. - nerecznica szerokolistna (s. str.)
 — ✦ lepidopoda Hayata - nerecznica drobna
 — ✦ ludoviciana (Kunze) Small - nerecznica Ludovica
 — montana (Vogler) Kuntze  ⟶ Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub - zaproć górska
 — oreopteris (Ehrh.) Maxon  ⟶ Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub - zaproć górska
 — pseudodisjuncta (Tavel ex Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk. - nerecznica elegancka
 — pseudolunanensis Tagawa
 — pseudomas (Woll.) Holub et Pouzar  ⟶ Dryopteris borreri (Newman) Oberth. et Tavel - nerecznica Borrera
 — remota (A. Braun in Döll) Druce - nerecznica pośrednia
 — ✦ sichotensis Kom.
 — ✧ sieboldii (T. Moore) Kuntze - nerecznica Siebolda
 — spinulosa (O.F. Müller) Kuntze  ⟶ Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - nerecznica krótkoostna
 — ✦ stewartii Fraser-Jenk. - narecznica Stuarta
 — thelypteris (L.) A.Gray  ⟶ Thelypteris palustris Schott - zachylnik błotny
 — ✦ tokyoensis (Matsum.) C. Chr. - nerecznica tokijska
 — ×uliginosa (A.Braun ex Döll) Kuntze ex Druce
 — + villarii (Bellardi) Woyn. ex Schinz et Thell. - nerecznica Villara REW
 — ✧ wallichiana (Spreng.) Hyl. - nerecznica Wallicha
✦ Drypis spinosa L.
≀ Dryptodon - strzechwowiec
 — ≀ anomalus (Hampe ex Schimp.) Loeske - strzechwowiec odrębny
 — ≀ contortus (Wahlenb.) Brid. - strzechwowiec kędzierzawy
 — ≀ decipiens (Schultz) Loeske - strzechwowiec zwodniczy
 — ≀ elongatus (Kaulf.) Hartm. - strzechwowiec długi
 — ≀ funalis (Schwägr.) Brid. - strzechwowiec skrętolistny
 — ≀ hartmanii (Schimp.) Limpr. - strzechwowiec Hartmana
 — ≀ incurvus (Hornsch.) Brid. - strzechwowiec wyniosły
 — ≀ muehlenbeckii (Schimp.) Loeske - strzechwowiec cienki
 — ≀ orbicularis (Bruch ex Wilson) Ochyra et Żarnowiec - strzechwowiec okrągły
 — ≀ patens (Hedw.) Brid. - strzechwowiec otwarty
 — ≀ pulvinatus (Hedw.) Brid. - strzechwowiec poduszkowy
 — ≀ torquatus (Drumm.) Brid. - strzechwowiec spiralny
 — ≀ trichophyllus (Grev.) Brid. - strzechwowiec włosowaty
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
drz
drzewa i krzewy z rodziny bobowatych (motylkowatych) - Fabaceae-zdrewniale
✦ drzewo lakowe - Toxicodendron vernicifluum (Stokes) F. Barkley
✦ drzewo papierowe - Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch
✦ drzewo poziomkowe - Arbutus unedo L.
✦ drzewo tlenowe - Paulownia cv. Oxytree
✦ drzewo truskawkowe - Arbutus unedo L.
drż
drżączka - Briza
 — ** mniejsza - Briza minor L.
 — średnia - Briza media L.
 — ✧ większa - Briza maxima L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
duc
Duchesnea indica (Andrews) Focke  ⟶ Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf - poziomkówka indyjska
dur
✦ Duranta erecta L.
✦ Duranta repens L.  ⟶ Duranta erecta L.
dus
Duschekia alnobetula (Ehrh.) Pouzar  ⟶ Alnus viridis (Chaix) DC. in Lam. et DC. - olsza zielona
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dwu
✦ dwukolczak śródziemnomorski - Paliurus spina-christi Mill.
dwukwiat judaszolistny - Disanthus cercidifolius Maxim.
dwulistnik - Ophrys
 — muszy - Ophrys insectifera L. VU
 — pszczeli - Ophrys apifera Huds. CR
dwuliścienne s.str. - core eudicots
dwuliścienne właściwe - Eudicotyledoneae
≀ dwupłat - Diplophyllum
 — ≀ białawy - Diplophyllum albicans (L.) Dumort.
 — ≀ cisolistny - Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort.
 — ≀ tępolistny - Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.
≀ dwurożek - Dichodontium
 — ≀ przeświecający - Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
 — ≀ żółtawy - Dichodontium flavescens (Dicks.) Lindb.
dwurząd - Diplotaxis
 — * murowy - Diplotaxis muralis (L.) DC.
 — ** rokiettowaty - Diplotaxis erucoides (L.) DC.
 — * wąskolistny - Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
≀ dwurzędek - Distichium
 — ≀ nachylony - Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 — ≀ włoskowaty - Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.
✦ dwuskrzydlak chiński - Dipteronia sinensis Oliv.
dwusłupek - Distylium
≀ dwustronek - Plagiothecium
 — ≀ jasny - Plagiothecium laetum Schimp.
 — ≀ leśny - Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger
 — ≀ niedostępny - Plagiothecium latebricola Schimp.
 — ≀ Ruthego - Plagiothecium ruthei Limpr.
 — ≀ soczysty - Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.
 — ≀ szerokolistny - Plagiothecium platyphyllum Mönk.
 — ≀ wklęsłolistny - Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats.
 — ≀ ząbkowany - Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.
 — ≀ zgiętolistny - Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.
≀ dwustronkowate - Plagiotheciaceae
✦ dwutarczka brzuchata - Dipelta ventricosa Hemsl.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dym
dymnica - Fumaria
 — * drobnokwiatowa - Fumaria vaillantii Loisel. VU
 — ** gęstokwiatowa - Fumaria densiflora DC.
 — ** murowa - Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch
 — ** pnąca - Fumaria capreolata L.
 — * pospolita - Fumaria officinalis L.
 — * pospolita typowa - Fumaria officinalis L. ssp. officinalis
 — * pospolita Wirtgena - Fumaria officinalis L. ssp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Aracang.
 — * różowa - Fumaria schleicheri Soy.-Will. EN
 — * szerokodziałkowa - Fumaria rostellata Knaf CR
 — ** wąskolistna - Fumaria parviflora Lam.
 — ** wielkokwiatowa - Fumaria capreolata L.
dymnicowate - Fumariaceae
dyn
dynia - Cucurbita
 — ✦ figolistna - Cucurbita ficifolia Bouché
 — ✧ makaronowa - Cucurbita pepo L.
 — ✧ olbrzymia - Cucurbita maxima Duchesne
 — ✧ ozdobna - Cucurbita maxima Duchesne
 — ✧ ozdobna - Cucurbita pepo L.
 — ✦ patison - Cucurbita pepo L. var. patisoniana Grebenščikov
 — ✧ piżmowa - Cucurbita moschata Duchesne
 — srebrnonasienna - Cucurbita argyrosperma
 — ✧ zwyczajna - Cucurbita pepo L.
dyniowate - Cucurbitaceae
dyniowce - Cucurbitales
dyp
dyptam - Dictamnus albus L. CR
 — jesionolistny - Dictamnus albus L. CR
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dys
✦ Dysosma pleiantha (Hance) Woodson  ⟶ Podophyllum pleianthum Hance
** Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin et Clemants - komosa piżmowa
* Dysphania botrys (L.) Mosyakin et Clemants - komosa wonna
Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et Clemants - komosa australijska
* Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin et Clemants - komosa śmierdząca
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dzi
✧ dzianwa nadobna - Gaillardia pulchella Foug.
✧ dzianwa ogrodowa - Gaillardia aristata Pursh
✧ dzianwa oścista - Gaillardia aristata Pursh
✧ dzianwa trwała - Gaillardia aristata Pursh
dzielżan - Helenium
 — ✧ Bigelowa - Helenium bigelowii A. Gray
 — ✦ Hoopesa - Helenium hoopesii A. Gray
 — ✧ jesienny - Helenium autumnale L.
 — ✧ nagokwiatowy - Helenium flexuosum Raf.
 — ogrodowy - Helenium
 — ✦ żółty (Hoopesa) - Helenium hoopesii A. Gray
dzierotka - Clarkia unguiculata Lindl.
dzierotka - Clarkia
 — ✧ nadobna - Clarkia elegans Poir.
 — ✧ wdzięczna - Clarkia amoena (Lehm.) A. Nelson et J. F. Macbr. ssp. lindleyi (Douglas) F.H. Lewis et M.E. Lewis
 — ✧ wytworna - Clarkia unguiculata Lindl.
dziewanna - Verbascum
 — ✦ Chaixa - Verbascum chaixii Vill.
 — Chaixa austriacka - Verbascum chaixii Vill. ssp. austriacum (Schott ex Roem. et Schult.) Hayek VU
 — drobnokwiatowa - Verbascum thapsus L.
 — fioletowa - Verbascum phoeniceum L. NT
 — firletkowa - Verbascum lychnitis L.
 — ✧ jedwabista - Verbascum bombyciferum Boiss.
 — kutnerowata - Verbascum phlomoides L.
 — ✧ ogrodowa - Verbascum ×hybridum hort.
 — okazała - Verbascum speciosum Schrad.
 — ** olimpijska - Verbascum olympicum Boiss.
 — ** olimpska - Verbascum olympicum Boiss.
 — ✧ omączona - Verbascum bombyciferum Boiss.
 — pospolita - Verbascum nigrum L.
 — rdzawa - Verbascum blattaria L. DD
 — ** rózgowata - Verbascum virgatum Stokes
 — wielkokwiatowa - Verbascum densiflorum Bertol.
 — ** zakrzywiona - Verbascum sinuatum L.
 — ** zatokowata - Verbascum sinuatum L.
dziewięciornik błotny - Parnassia palustris L. VU
dziewięćsił - Carlina
 — bezłodygowy - Carlina acaulis L.
 — bezłodygowy wyniesiony - Carlina acaulis L. ssp. caulescens (Lam.) Schübl. et G. Martens
 — długolistny - Carlina longifolia Rchb. DD
 — popłocholistny - Carlina onopordifolia Besser VU
 — pospolity - Carlina vulgaris L. s.str.
 — pospolity agg. - Carlina vulgaris agg.
 — pośredni - Carlina intermedia Schur NT
dzięcielina - Medicago falcata L.
dzięgiel - Angelica
 — leśny - Angelica sylvestris L.
 — litwor - Angelica archangelica L.
 — litwor nadbrzeżny - Angelica archangelica L. ssp. litoralis (Fr.) Thell.
 — litwor typowy - Angelica archangelica L. ssp. archangelica
 — łąkowy - Ostericum palustre Besser NT
 — ostroklapowy - Angelica acutiloba (Siebold et Zucc.) Kitag.
 — ✦ ozdobny - Angelica gigas Nakai
✧ dzięgława groniasta - Aralia racemosa L.
✧ dzięgława japońska - Aralia elata (Miq.) Seem.
✧ dzięgława sercowata - Aralia cordata Thunb
dzika róża - Rosa canina L.
✦ dziki sezam - Perilla frutescens (L.) Britton
dziki bez - Sambucus
 — czarny - Sambucus nigra L.
 — hebd - Sambucus ebulus L.
 — koralowy - Sambucus racemosa L.
✧ dzikie wino - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. in A. et C. DC.
dziobak nadmorski bałtycka - Cakile maritima Scop. ssp. baltica (Jordan ex Rouy et Fouc.) Hyl. ex P. W. Ball NT
≀ dziobatka prążkowana - Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch. ex Broth.
≀ dzióbek - Oxyrrhynchium
 — ≀ okazały - Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.
 — ≀ rozwarty - Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
 — ≀ Schleichera - Oxyrrhynchium schleicheri (R.Hedw.) Röll
≀ dzióbkowiec - Eurhynchium
 — ≀ bruzdowany - Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.
 — ≀ Zetterstedta - Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.
≀ dzióbowiec rozłożysty - Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
dziurawiec - Hypericum
 — ✦ 'Hidcote' - Hypericum cv. Hidcote
 — ✧ barwierski - Hypericum androsaemum L.
 — ✦ bezwonny - Hypericum ×inodorum Mill.
 — ✦ cuchnący - Hypericum hircinum L.
 — czteroboczny - Hypericum maculatum Crantz
 — czterograniasty - Hypericum maculatum Crantz
 — ✧ farberski - Hypericum androsaemum L.
 — Forresta - Hypericum forrestii (Chitt.) N. Robson
 — Hookera - Hypericum hookerianum Wight et Arn.
 — ✦ Kalma - Hypericum kalmianum L.
 — ✧ kielichowaty - Hypericum calycinum L.
 — kosmaty - Hypericum hirsutum L.
 — nadobny - Hypericum pulchrum L. RE
 — ✧ olimpijski - Hypericum olympicum L.
 — ✦ rogownicowaty - Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson
 — rozesłany - Hypericum humifusum L.
 — skąpolistny - Hypericum montanum L.
 — skrzydełkowaty - Hypericum tetrapterum Fr.
 — * większy - Hypericum majus (A.Gray) Britton
 — ✦ wschodni - Hypericum orientale L.
 — wytworny - Hypericum elegans Stephan ex Willd. CR
 — zwyczajny - Hypericum perforatum L.
 — zwyczajny typowy - Hypericum perforatum L. ssp. perforatum
dziwaczek - Mirabilis jalapa L.
 — długokwiatowy - Mirabilis longiflora L.
 — ✦ Jalapa - Mirabilis jalapa L.
 — ** owłosiony - Mirabilis hirsuta (Pursh) Macmill.
 — ✦ peruwiański - Mirabilis jalapa L.
 — ✦ zmienny - Mirabilis jalapa L.
indeks · " · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
da daf dah dai dap dar ·   · de den der des deu ·   · di dic did die dig dim dio dip dis dit ·   · do  · dr drą dri dro dry drz · du  · dw  · dy dys · dz dzw
dzw
dzwonczyn - Edraianthus
 — ✦ dynarski - Edraianthus dinaricus (A. Kern.) Wettst.
 — ✦ karłowaty - Edraianthus pumilio (Port. ex Schult.) A. DC.
 — ✦ trawolistny - Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.
 — ✦ wąskolistny - Edraianthus tenuifolius (A. DC.) A. DC.
dzwonecznik - Adenophora
 — ✦ pereskiolistny - Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don
 — ✦ szerokolistny - Adenophora pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don
 — wonny - Adenophora liliifolia (L.) Besser CR
dzwonek - Campanula
 — adriatycki - Campanula fenestrellata Feer
 — alpejski - Campanula alpina Jacq.
 — Baumgartena - Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica EN
 — boloński - Campanula bononiensis L. NT
 — brodaty - Campanula barbata L. CR
 — brzoskwiniolistny - Campanula persicifolia L.
 — ✦ brzozolistny - Campanula betulifolia K. Koch
 — ✦ Chamisso - Campanula dasyantha M. Bieb. ssp. chamissonis (Fed.) Victorov
 — ✦ ciemniejący - Campanula ×pulloides Arnott.
 — ✦ czosnaczkowaty - Campanula alliariifolia Willd.
 — ✧ dalmatyński - Campanula portenschlagiana Roem. et Schult.
 — drobny - Campanula cochleariifolia Lam.
 — ✦ gargański - Campanula garganica Ten.
 — jednostronny - Campanula rapunculoides L.
 — karkonoski - Campanula bohemica Hruby in Polivka, Domin et Podp. ssp. bohemica EN
 — ✧ karpacki - Campanula carpatica Jacq.
 — ✦ kłosowy - Campanula spicata L.
 — Komarowa - Campanula komarovii Maleev
 — ✦ koreański - Campanula takesimana (Takenoshin) Nakai
 — ✧ kremowy - Campanula lactiflora M. Bieb.
 — ✦ kropkowany - Campanula punctata Lam.
 — lancetowaty - Campanula serrata (Kit.) Hendrych VU
 — ✦ miotełkowaty - Campanula thyrsoides L.
 — ✦ neapolitański - Campanula fragilis Cirillo ssp. fragilis
 — ✧ ogrodowy - Campanula medium L.
 — okrągłolistny - Campanula rotundifolia L.
 — okrągłolistny sudecki - Campanula rotundifolia L. ssp. sudetica (Hruby) Soó
 — Orphanidesa - Campanula orphanidea Boiss.
 — piłkowany - Campanula serrata (Kit.) Hendrych VU
 — ✧ piramidalny - Campanula pyramidalis Gilb.
 — pokrzywolistny - Campanula trachelium L.
 — ✧ Poszarskiego - Campanula poscharskyana Degen
 — ✦ pucharowaty - Campanula incurva Aucher ex A.DC.
 — ✦ Raddego - Campanula raddeana Trautv.
 — * rapunkuł - Campanula rapunculus L.
 — rapunkułokształtny - Campanula rapunculoides L.
 — rozłogowy - Campanula abietina Griseb.
 — rozpierzchły - Campanula patula L.
 — ✦ sarmacki - Campanula sarmatica Ker-Gawl.
 — Scheuchzera - Campanula scheuchzeri Vill.
 — skupiony - Campanula glomerata L.
 — syberyjski - Campanula sibirica L.
 — szczeciniasty - Campanula cervicaria L. DD
 — szerokolistny - Campanula latifolia L. NT
 — ✦ Tommasiniego - Campanula tommasiniana K. Koch
 — wąskolistny - Campanula polymorpha Witasek
 — ✦ włoski - Campanula fragilis Cirillo ssp. fragilis
 — ✦ wspaniały - Campanula takesimana (Takenoshin) Nakai
✦ dzwonistęp koreański - Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook.f. ex Trautv.
✦ dzwonistęp ussuryjski - Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
✧ dzwonki irlandzkie - Molucella laevis L.
dzwonkowate - Campanulaceae
dzwonkowe (klad) - campanulids
dzwonkowiec - Codonopsis
 — ✦ jajowaty - Codonopsis ovata Benth.
 — ✦ koreański - Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook.f. ex Trautv.
 — ✦ kosmaty - Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.
 — ✦ powojnikowaty - Codonopsis clematidea C. B. Clarke
 — ✦ ussuryjski - Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.
✧ dzwony irlandzkie - Molucella laevis L.
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji