↓niebez rozłogów, kępkowa
Hierochloe australis (turówka leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewka dolna górnego kwiatu męskiego 1-4 mm długości, w połowie grzbietu z kolankowatą ością 1-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. (turówka leśna)
wystepowanie - Hierochloe australis (turówka leśna)
syn. Hierochloe australis Roem. et Schult. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  W ciepłych lasach dębowo-grabowych i dębinach, zarośla.
↑nie z długimi kłączami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Plewki dolne bez ości lub z wyrastającą ze szczytu lub tuż pod nim, co najwyżej 0.8 mm długą, prostą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nienasada źdźbeł otoczona licznymi szarymi pochwami liściowymi
Hierochloe repens (turówka rozłogowa)
Hierochloe repens (turówka rozłogowa)
XL
Hierochloe repens (turówka rozłogowa)
szerokie do 1 cm liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha jajowata, gęsta, z (80) 120-160 (300) kioskami skupionymi w pęczki i zakrywającymi jej oś. Szypułki kłosków z włoskami 0.1-0.3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hierochloe repens (Host) P. Beauv. (turówka rozłogowa)
syn. Hierochloe odorata L. ssp. pannonica Chrtek et Jirásek · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Bory sosnowe, piaski, murawy.
↑nie nasada źdźbeł bez szarych pochew liściowych lub te nieliczne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liściowe zwykle zielone, nieowoszczone, z wierzchu owłosione, na brzegu pokryte krótkimi szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieplewka dolna kwiatu obupłciowego ± przylegające owłosiona
Hierochloe odorata (turówka wonna)
Hierochloe odorata (turówka wonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha (2.5) 3.5-9 (12) cm długości, złożona z (8) 25-60 (100) kłosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. (turówka wonna)
wystepowanie - Hierochloe odorata (turówka wonna)
(potocznie: "żubrówka") · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie plewka dolna kwiatu obupłciowego odstająco owłosiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wiecha (5) 7.5-15 cm długości z (20) 50-100 (140) kłoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hierochloe hirta (Schrank) Borbás (turówka szorstka)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Piaszczyste aluwia, przydroża.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji