atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Typha shuttleworthii W.D.J. Koch et Sond.