atlas-roslin.pl

Fam. Scrophulariaceae [🔉 skro·fu·la·ri·a·ce·ē]

trędownikowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) drzewa ozdobne
Paulownia tomentosa (paulownia cesarska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty trąbkowate, niebieskofioletowe, w wiechowatym kwiatostanie.
↑nie ↓nie(z) roślina bezzieleniowa, pasożytnicza, liście łuskowate
Lathrea squamaria
▶ Lathraea squamaria L. (łuskiewnik różowy)
wystepowanie - Lathraea squamaria (łuskiewnik różowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) zielone byliny z normalnymi liśćmi
↓nie(z) pięć w pełni wykształconych pręcików
Verbascum nigrum (dziewanna pospolita)
pokrój
Verbascum phoeniceum (dziewanna fioletowa)
Verbascum lychnitis (dziewanna firletkowa)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona kulista, prawie promienista, żółta, rzadziej fioletowa lub biała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie ↓nie(z) dwa płodne pręciki, prątniczek brak
↓nie(z) gatunki rodzime
Veronica longifolia ssp. maritimum (przetacznik długolistny)
pokrój
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica persica (przetacznik perski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) uprawiane ozdobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Collinsia heterophylla G. Buist ex Graham (kolinsja różowobiała)
(potocznie: "kolinsja") · syn. Collinsia bicolor Benth. · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
  Uprawiany ozdobny kwiat jednoletni.
↑nie ↓nie(z) dwa pręciki, dwa prątniczki
↓nie(z) pędy pokładające się
Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście eliptyczne, szczyty ząbków skierowane ku wierzchołkowi blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lindernia procumbens (Krock.) Borbás (lindernia mułowa)
wystepowanie - Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
syn. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox · Lindernia pyxidaria All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) łodyga wzniesiona lub podnosząca się
↓nie(z) kwiatostan groniasty
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
Gratiola officinalis (konitrut błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona znacznie dłuższa od kielicha, 8-10 mm długości.
▶ Gratiola officinalis L. (konitrut błotny)
wystepowanie - Gratiola officinalis (konitrut błotny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) kwiatostan podbaldachowato złożony
Penstemon ×hybridus (penstemon ogrodowy)
Penstemon barbatus
odmiana Dark Rose, kwiat
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolna warga korony z 3 płaskich łatek.
  Uprawiane ozdobne byliny.
↑nie (z) cztery płodne pręciki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona różnego kształtu, zwykle o rurce dłuższej od łatek korony, kwiaty różnej barwy.
↓nie(z) liście w przyziemnej różyczce, całobrzegie
Limosella aquatica
Limosella aquatica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 2-3 mm długości, pojedyncze, na długich szypułkach w kątach liści.
▶ Limosella aquatica L. (namulnik brzegowy)
wystepowanie - Limosella aquatica (namulnik brzegowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) liście na wydłużonej łodydze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty większe, w gronach lub pozornie w pachwinach liści.
↓nie(z) łodyga pokładająca się
Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedyncze, w kątach liści, na długich szypułkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Lindernia procumbens (Krock.) Borbás (lindernia mułowa)
wystepowanie - Lindernia procumbens (lindernia mułowa)
syn. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox · Lindernia pyxidaria All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Drobne rośliny błotne.
↑nie (z) łodyga wzniesiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w końcowym kwiatostanie groniastym, kłosowatym lub wiechowatym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatostan wierzchotka
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
kwiat z boku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona niewielka, 5-10 mm długości, czerwonobrązowa, zielonobrązowa lub żółtawa, z krótkimi ząbkami, czasem niemal promienista, jej rurka rozdęta beczułkowato, bez ostrogi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiatostan szczytowe grono
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona zwykle ponad 10 mm długości, różnej barwy, wargowa lub dzwonkowata, zwykle o wyraźnej symetrii dwubocznej; rurka wyjątkowo beczułkowata (wtedy jednak z ostrogą).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście pierzastodzielne
Pedicularis sylvatica
Pedicularis palustris
kwiatostan
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
zbliżenie kwiatostanu
↑nie (z) liście niepodzielone lub dłoniastodzielne
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

opis

W podobnej rodzinie jasnotowatych (Lamiaceae) owocem jest rozłupnia z czteroma pojedynczymi owockami.
Ulistnienie naprzeciwległe, rzadziej, skrętoległe.

space

Korona dwuwargowa, górna warga zrośnięta z dwóch, dolna z trzech płatków; rzadko korona pięcio- lub czterołatkowa.

space

Słupek górny, dwukomorowy. Znamię zwykle niepodzielone, główkowate, rzadziej dwudzielne.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Scrophulariaceae [🔉 skro·fu·la·ri·a·ce·ē](pl) trędownikowate
-aceae (lat., suff.) — standardowe zakończenie nazwy jednostki taksonomicznej w randze rodziny; wymawiane -a-ce-e
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 [85.22]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mowszowicz, J., 1977 — Pospolite rośliny naczyniowe Polski. [2]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 [119.2]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V [448]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji