Rozwidlenie ząbków dzióbka białobłoniaste.

Pęcherzyki zielonawo-żółtawe, 3.7-4(5)mm długości, bez ciemnych punkcików.

Przysadki kwiatów żeńskich ciemno brunatne z szerokimi białobłoniastymi krawędziami, w górze bez ostrza, tępe lub nieco zaostrzone.

Kłos męski (1)1.5-2(2.5)cm długości i 2-3mm szerokości. Kłosów żeńskich 2-4, 0.7-2cm długości i 5-8 mm szerokości.

Liście 2-4mm szerokości, jasnozielone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carex hostiana (turzyca Hosta)
Carex hostiana (turzyca Hosta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carex hostiana (turzyca Hosta)
Rzadka. Torfowiska niskie, mokre łąki.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#6 XL
pk.120600-1
leg. Paweł Kalinowski
/Kumów-Leszczany k. Chełma, woj. lubelskie/
#3
pk.140524-1
leg. Paweł Kalinowski
/Strupin Łanowy/
#5 XL
pk.140619-1
leg. Paweł Kalinowski
/Sawin/

ten gatunek tworzy mieszańce:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Carex demissa (turzyca drobna)
Carex demissa
turzyca drobna
mieszaniec ⇒
wystepowanie - Carex ×fulva
Carex ×fulva
drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Carex flava (turzyca żółta)
Carex flava
turzyca żółta
mieszaniec ⇒
Carex ×xanthocarpa
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.861 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.635 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.628 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.146+178 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.354 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.675 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.397 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.309 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.862 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Więcław H., 2014 — Carex flava agg. (section Ceratocystis, Cyperaceae) in Poland: distribution maps and locality lists [208b]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji