atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dioscorea communis (L.) Caddick et Wilkin

Tamus communis L.