atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex sempervirens Vill.

turzyca zawsze zielona
Carex sempervirens ssp. tatrorum (turzyca zawsze zielona)
23.05.2010, Kopieniec, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Carex sempervirens ssp. sempervirens (turzyca zawsze zielona typowa)
Carex sempervirens ssp. tatrorum (turzyca zawsze zielona)
Carex sempervirens ssp. tatrorum (turzyca zawsze zielona)
Carex sempervirens ssp. tatrorum (turzyca zawsze zielona)
Na podstawie szerokości liści i podłoża na jakim rosną wyróżnia się dwa podgatunki:

space

Turzyca zawsze zielona (Carex sempervirens ssp. tatrorum) — Jeden kłos męski. Liście 1 – 2 mm szerokości. W Tatrach wapiennych, od regla w górę, bardzo pospolicie.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolicie do regla w górę.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw