atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Trifolium micranthum Viv.

Chrysaspis micrantha (Viv.) Hendrych

cechy charakterystyczne

Występuje na zachód od Polski i w rejonie śródziemnomorskim.

space

Wszystkie listki niemal siedzące. Przylistki w nasadzie nie są rozszerzone.

space