atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Spiraea prunifolia Siebold et Zucc.

tawuła śliwolistna
uprawiane tawuły (Spiraea) uprawiane tawuły (Spiraea) uprawiane tawuły (Spirae… uprawiane tawuły (…uprawiane tawuły (Spiraea)tawuła gęstokwiatowa (Spiraea splendens)tawuła Menziesa (Spiraea douglasii var. menziesii)
Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna)
04.2020, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna)
Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna)
Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna)
Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.15.js - Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna); OB Uniw. Wrocławskiego
140412-15
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2
znalezisko 20200400.1.jmak - Spiraea prunifolia (tawuła śliwolistna); Niemcy
200400-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3