atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Tulipa turkestanica Regel [🔉 tu·li·pa *]

tulipan turkiestański
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
20.04.2008 copyright © by Jacek Soboń
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
XL
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
🌱
Gatunek występuje w Azji Centralnej i zachodnich Chinach (Xinjiang). Rośnie w niższych i średnich położeniach górskich, na kamienistych i skalnych zboczach, w pobliżu strumieni.

space

U nas uprawiany w ogrodach, w strefie brzegowej rabat bylinowych, zwłaszcza skalnych, nadaje się na skarpy, murki.

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🧱 na murki skalne • ▩ grupa/płat • uprawa w pojemnikach
byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 10 – 25 cm
kwitnienie: kwiecień

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • latem okres spoczynku na sucho
☷ gleba: przepuszczalna • niskie wymagania • przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
Gatunek tulipana o niewielkich wymaganiach glebowych. Sprawdza się w ogrodach skalnych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

44 – 25 szt./m2 • rozstawa: 15 – 20 cm
przez podział [czerwiec/lipiec wykopywanie; sadzenie wrzesień/październik]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080420.1.js - Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański)
080420-1
leg. Jacek Soboń #5
znalezisko 20120000.J53_12.12 - Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański); Wrocław
120000-J53_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2
znalezisko 20070300.2.pk - Tulipa turkestanica (tulipan turkiestański); Szczeglacin
070300-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1