atlas-roslin.pl

Tulipa humilis var. pulchella (Fenzl ex Regel) Christenh. [🔉 * hu·mi·lis]

tulipan nadobny
Tulipa pulchella Boiss. ex Baker [🔉 tu·li·pa *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulipa Tulipa Tulipa TulipaTulipatulipan turkiestański (Tulipa turkestanica)tulipan Biebersteina (Tulipa biebersteiniana)
🌸
Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)
cv. Eastern Star; 21.04.2011 copyright © by Jacek Soboń
Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)
cv. Eastern Star
Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)

właściwości i zastosowanie

Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110421.3.js - Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)
110421-3
leg. Jacek Soboń
/cv. Eastern Star/ #5
znalezisko 20120414.1.js - Tulipa humilis var. pulchella (tulipan nadobny)
120414-1
leg. Jacek Soboń
/cv. Eastern Star/ #2