atlas-roslin.pl

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgard et Štěpánek [🔉 ta·ra·ksa·kum *]

Taraxacum sect. Vulgaria (Dahlst.) Dahlst. · Taraxacum sect. Taraxacum auct. p.p.max.
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:Taraxacum (mniszek)kl 5931

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Taraxacum sect. Ruderalia